خواهر و برادری عجیب با قد ۶۹ و ۹۸ سانتی متر ..+ تصاویر


خواهر و برادری عجیب با قد ۶۹ و ۹۸ سانتی متر ..+ تصاویرخواهر و برادری عجیب با قد ۶۹ و ۹۸ سانتی متر ..+ تصاویر
یک دختر آمریکایی با ۶۹ سانتی متر قد و با ۲۲ سال سن، توانست رکورد کوچکترین زن جهان گینس را از آن خود کند.
خواهر و برادری عجیب با قد ۶۹ و ۹۸ سانتی متر ..+ تصاویر


خواهر و برادری عجیب با قد ۶۹ و ۹۸ سانتی متر ..+ تصاویر
“بریجت جردن”،کوچکترین زن جهان، دانشجوی کالجی در ایالت ایلیونز آمریکا است و سرگرمی اش رقص و انجام ورزشهای شاد است.
بریجت به همراه برادر کوچکترش که ۲۰ سال سن و ۹۸ سانتی متر قد دارد کوچکترین خواهر وبرادر جهان محسوب می شوند.
“براد جردن” که ورزشکار است همراه با خواهرش در کالجی در ایالت ایلونیز تحصیل می کند.54 out of 100 based on 59 user ratings 584 reviews