مصادیق بدپوششی زمستان 93 اعلام شد.


مصادیق بدپوششی زمستان 93 اعلام شد.مصادیق بدپوششی زمستان 93 اعلام شد.
رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی گفت: کلاه حجاب کاملی برای بانوان محسوب نمی شود و با استفاده کنندگان مانتوهای کوتاه، تنگ و منقوش به تصاویر نامأنوس با فرهنگ ایرانی و ساپورت‌‌های بدن نما و منقش به طرح های مبتذل برخورد می‌شود.

مصادیق بدپوششی زمستان 93 اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل ازپایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد مسعود زاهدیان با اشاره به فعالیت پررنگ گشت‌های امنیت اخلاقی در سطح جامعه، اظهار داشت: افراد بد پوششی که ضوابط عمومی عفاف و حجاب را در جامعه رعایت نمی‌کنند از طریق واحدهای پلیس امنیت اخلاقی مورد پیگرد برنامه گرفته و برخوردهای مشاوره‌ای و آموزشی با آنان می شود.

وی با اشاره به اینکه اقدامات پلیس امنیت اخلاقی، دفاعی و ایجابی است، افزود: این پلیس به دنبال حفظ اصالت فرهنگی و اجتماعی متناسب با خواست عمومی جامعه ایرانی و تحکیم آنها است.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا در پاسخ به این سئوال که آیا با نزدیک شدن به فصل زمستان برخوردها و فعالیت گشت امنیت اخلاقی کاهش می یابد یا خیر، برخورد با خودنمایی و هنجارشکنی را وظیفه جاری این پلیس دانست و گفت: عفاف و حجاب در جامعه تعریف شده و ممکن است لباسی دارای پوشیدگی باشد اما مایه تبرج و خودنمایی بوده و عفت عمومی را مورد هدف برنامه دهد.

به گفته زاهدیان، مصادیق حجاب که مورد پذیرش ضوابط شرعی و عرفی است، مشخص بوده و افراد نباید با لباس های بدن نما عفت عمومی را جریحه دار کنند که در این صورت مورد پیگرد برنامه می گیرند.

این مقام انتظامی با اشاره به مصادیق بدپوششی و برخورد پلیس امنیت اخلاقی با بدپوششان در زمستان 93 گفت: بطور حتم کلاه حجاب کاملی برای بانوان محسوب نمی شود و با استفاده کنندگان مانتوهای کوتاه، تنگ و منقوش به تصاویر نامأنوس با فرهنگ ایرانی و ساپورت های بدن نما و منقش به طرح های مبتذل برخورد شده و در صورت مواجهه گشت های پلیس، این افراد برای اصلاح وضع ظاهری خود به مقرهای تعیین شده، هدایت می شوند.

شیوه نامه مشترک پلیس و وزارت ارشاد برای مجوز کنسرت ها

رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا با اشاره به تهیه و تدوین شیوه نامه ای مشترک توسط پلیس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نحوه صدور مجوز به کنسرت ها، گفت: در راستای کاهش ناهنجاری ها، مشخص شدن ضوابط فرهنگی و فنی سالن های برگزاری موسیقی زنده، رعایت حقوق شهروندی و عدم تجاوز به حریم افراد در اینگونه برنامه، این شیوه نامه با همکاری معاونت هنری وزارت ارشاد در دست بررسی و تصویب است.

وی افزود: این شیوه نامه مشترک، کیفیت برگزاری کنسرت ها را مشخص می کند نه اینکه کنسرتی دراستادیومی برگزار شود که ابزار فنی آن فراهم نیست و حقوق شهروندی و ضوابط انتظامی در آن رعایت نمی شود.

به گفته زاهدیان، این شیوه نامه مشترک، روندی مشخص و یکنواخت برای اجرای مقررات و قوانین برگزاری کنسرت ها است تا با کمترین مشکل شاهد برگزاری این فعالیت فرهنگی باشیم؛ نظرات ناجا در رابطه با تدوین شیوه نامه به مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد ارائه شده است و منتظر جمع بندی و ارائه متن نهایی از سوی مرکز مذکور هستیم.خانم ها تكليف خودسرپرستي و ديگر سرپرستي ندارد

1:

رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی فرمود: کلاه حجاب کاملی برای بانوان محسوب نمی شود و با هستفاده نمايندگان مانتوهای کوتاه، تنگ و منقوش به تصاویر نامأنوس با فرهنگ ایرانی و ساپورت‌‌های بدن نما و منقش به طرح های مبتذل برخورد می‌شود.

مصادیق بدپوششی زمستان 93 فراخوان شد.رئیس پلیس امنیت اخلاقی نیروی انتظامی فرمود: کلاه حجاب کاملی برای بانوان محسوب نمی شود و با هستفاده نمايندگان مانتوهای کوتاه، تنگ و منقوش به تصاویر نامأنوس با فرهنگ ایرانی و ساپورت‌‌های بدن نما و منقش به طرح های مبتذل برخورد می‌شود.

به نقل ایران خبر به نقل ازپایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمد مسعود زاهدیان با اشاره به فعالیت پررنگ گشت‌های امنیت اخلاقی در سطح جامعه، فراخوان نمود: افراد بد پوششی که ضوابط عمومی عفاف و حجاب را در جامعه رعایت نمی‌نمايند از طریق واحدهای پلیس امنیت اخلاقی مورد پیگرد برنامه گرفته و برخوردهای مشاوره‌ای و آموزشی با اونان می شود.

وی با اشاره به اینکه اقدامات پلیس امنیت اخلاقی، دفاعی و ایجابی هست، اضافه کرد: این پلیس به دنبال حفظ اصالت فرهنگی و اجتماعی متناسب با خواست عمومی جامعه ایرانی و تحکیم اونها هست.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا در جواب به این سئوال که آیا با نزدیک شدن به فصل زمستان برخوردها و فعالیت گشت امنیت اخلاقی کاهش می یابد یا خیر، برخورد با خودنمایی و هنجارشکنی را وظیفه جاری این پلیس دانست و فرمود: عفاف و حجاب در جامعه تعریف شده و ممکن هست لباسی دارای پوشیدگی باشد اما مایه تبرج و خودنمایی بوده و عفت عمومی را مورد هدف برنامه دهد.

به فرموده زاهدیان، مصادیق حجاب که مورد پذیرش ضوابط شرعی و عرفی هست، مشخص بوده و افراد نباید با پوشش های بدن نما عفت عمومی را جریحه دار نمايند که در این صورت مورد پیگرد برنامه می گیرند.

این مقام انتظامی با اشاره به مصادیق بدپوششی و برخورد پلیس امنیت اخلاقی با بدپوششان در زمستان 93 فرمود: بطور حتم کلاه حجاب کاملی برای بانوان محسوب نمی شود و با هستفاده نمايندگان مانتوهای کوتاه، تنگ و منقوش به تصاویر نامأنوس با فرهنگ ایرانی و ساپورت های بدن نما و منقش به طرح های مبتذل برخورد شده و در صورت مواجهه گشت های پلیس، این افراد برای اصلاح وضع ظاهری خود به مقرهای تعیین شده، هدایت می شوند.

شیوه نامه مشترک پلیس و وزارت ارشاد برای مجوز کنسرت ها

رئیس پلیس امنیت اخلاقی ناجا با اشاره به تهیه و تدوین شیوه نامه ای مشترک توسط پلیس و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای نحوه صدور مجوز به کنسرت ها، فرمود: در راستای کاهش ناهنجاری ها، مشخص شدن ضوابط فرهنگی و فنی سالن های برگزاری موسیقی زنده، رعایت حقوق شهروندی و عدم تجاوز به حریم افراد در اینگونه برنامه، این شیوه نامه با همکاری معاونت هنری وزارت ارشاد در دست بررسی و تصویب هست.

وی اضافه کرد: این شیوه نامه مشترک، کیفیت برگزاری کنسرت ها را مشخص می کند نه اینکه کنسرتی دراستادیومی انجام شود که لوازم فنی اون فراهم نیست و حقوق شهروندی و ضوابط انتظامی در اون رعایت نمی شود.

به فرموده زاهدیان، این شیوه نامه مشترک، روندی مشخص و یکنواخت برای اجرای مقررات و قوانین برگزاری کنسرت ها هست تا با کمترین مشکل شاهد برگزاری این فعالیت فرهنگی باشیم؛ نظرات ناجا در رابطه با تدوین شیوه نامه به مرکز موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد ارائه شده هست و منتظر جمع بندی و ارائه متن نهایی از سوی مرکز مذکور هستیم.

ایران خبر - با کلاه،مانتوهای کوتاه و ساپورتهای بدن نما بانوان برخورد می شود


محکومیت زنان بدحجاب

2:

این همه برخورد کردند چی شد؟ به کجا رسیدند؟
کار از بنیاد و پایه خرابه مسلما نتونستند خوب فرهنگ سازی نمايند
به نظر من وضع پوشش خانمها و هم آقایون بر میگرده به اعتماد به نفسشون
طرف داره میترکه از چاقی ساپورت میپوشه و کفش پاشنه بلند و عملا دیگه نمیتونه درست راه بره و با مشقت قدم بر میداره ولی فکر میکنه اگه اینجور نگرده خوب جلوه نمیکنه
و در مورد مردان هم صدق میکنه مردانی هم هستند که با پوشیدن شلوارهای فاق کوتاه و تنگ که مناسب هیکلشون نیست به سختی گام بر میدارن ولی حاضر نیستند پوششون رو عوض نمايند
ایجاد را تقلیدشان بر باد داد......


شعار انتخاباتی عجیب یک نماینده زن/عکس


حجاب اجباری برای زنان و جامعه سود دارد

3:

تا وقتی که زیرساخت فرهنگی و علمی کشور درست نشه،اکثر خانمها وسیله ای بهتر از ارایش و پوشش نامناسب برای در معرض دید برنامه گرفتن ندارند.


عکس ملکه زیبایی ایران در سال 2016


این را حتما ببینید

4:

ای بابا هرچیزی ظریفیتی داره اینا میخوان برخورد نمايند که چی بدتر میشه که بهتر نمیشه کاش لاقل حجاب دست خود دختران بود عین قبل انقلاب تا ببین بی حجابی همچین چیز خاصی نیست


میزان زیبایی خانم‌ها با معدلشان چه رابطه‌ای دارد؟

5:

درود بانو

اگر خودشان و خانواده شان یا همسرشان از شیک پوشی انها در خیابان مشکلی نداشته باشند

ایا به نظر شما مشکلی هست که انطور که دوست دارند زندگی نمايند و پوشش بپوشند و ارایش نمايند!


آیا از نظر همه دخترها و زنان: مردان ثروتمند فرشته اند؟

6:

بله دوست عزیز حق باشماست

خبرگزاریها مختلف تیتر ها مختلفی میگذارند و متوجه نشدم

عذر میخوام عزیز

7:

درود
سوال رو از یکی دیگه پرسیدین ولی من هم سوالی برام پیش اومد
به نظر شما اشکالی داره اگه به عنوان مثال من مایل باشم بیرون از خانه دست به سرقت بزنم و همسر و خانواده من هم هیچ گونه اعتراضی نداشته باشن ؟
ولی نمیدونم چرا قانون با من برخورد میکنه؟؟
البته چون تایپیک تکراری هست میتونید در تایپیک مشابه جواب بدید

8:

درود بانو

سرقت یعنی به دیگران اسیب وارد کردن

آرایش به کسی اسیب نمیزنه

9:

خب این نظر شماست
از نظر خیلی ها پوشش نامناسب به خانواده ها ضربه وارد میکنه
البته چه زن و چه مرد

10:

اگر به قوانین کشور کاری نداشته باشیم دو بحث مطرحه
شیک پوشی و پوشش مناسب
شیک پوشی و پوشش نامناسب

مورد دوم در کشور ما به ناهنجاری تبدیل شده.چون در کشورهای دیگه زمینه ی فعالیت علمی،کاری،فرهنگی هست، پوشش اکثر امت عادیه و جلب توجه نمیکنه.مثلا خانمها تاپ شلوار،بلوز دامن و...

میپوشن با ارایش ساده

در کشور ما با توجه به مشکلاتی که هست تعداد افرادی که عرصه ای برای ابراز وجود پیدا نکردند خیلی بیشتره

من خودم یکی از افرادی هستم که عرف خانوادگی ما با جامعه همخوانی نداره و در خانواده یا فامیل روسری یا حجابِ مو تعریف نشده.
اما وقتی میبینم که عده ای از مد هم هستفاده ابزاری میکنن برای جلب توجه، مثلا ساپورت توری میپوشن طوری که پوشش زیر و عذر میخوام بقیه ی بدنشون هم مشخصه، میفهمم که فعلا در حال حاضر امت جنبه ی برداشتن محدودیت ها و مشابه کشورهای دیگه شدن را ندارن.چون با وجود محدودیت قوانین وقتی اینگونه باشن، با برداشتن قوانین مثل یک فنر ازاد میشن

راه حل هم به نظر من اینه که سطح فرهنگ کشور رو بالا ببریم،امکان حضور یا موقعيت رو برای نشان دادن تواناییهای بیشتر خانمها فراهم کنیم و وقتی سطح فرهنگ امت به اون حد رسید،محدودیت حجاب تدریجا برداشته بشه

11:

البته اماری که ما نداریم که چند % ملت ایران فکر مینمايند پوشش زنها به خانواده ها اسیب میزند یا نمیزند

ولی اگر فرض که ملت ایران اکثریت تشخیص دهند که اسیبی نمیزند انگاه باید پوشش را ازاد کرده یا نه؟

و شما برای پوشش خود چه تصمیمی میگیرید؟

ایا اگر دوست داشته باشید که محجه باشید ولی اکثریت جامعه بگویند حجاب ممنوع ایا درست هست به زور حجاب را از سر شما بردارند؟

و یک سوال علمی

میزان پوشش زن از نظر شما باید تا چه حد باشد که کمترین اسیب را بزند؟

مانتو

چادر

برقه

یا اصلا خونه نشین

و سوال دیگر اگر در جامعه مردهای ان جامعه حتی به اسم زن هم تحریک شوند به نظر شما صحیح این هست که ذهنهای بیمار مردها را درمان کرد یا کلا زنها را از جامعه حذف کرد؟

12:

این ساپورت ها و مانتوهای رنگی همش تو فروشگاهها دوخته و تهیه میشه به جای پاک کردن صورت مسئله میرن سراغ خانمها وقتی همه جا فروخته میشه خوب میخرن و میپوشن کسی تو مهمونی و تو خونه که تنش نمیکنه مال بیرونه اینجا برای هلوئین یه پوشش دوختن که به یه عده برخورد و اعتراض کردن فردا کل لباسها جمع شد اگر بقول خودشون این پوشش ها اسلام رو به خطر میاندازه جمعش کنید و مطابق سلیقه شون شاد بدین بدوزن که رفع شبه بشه اینقدر هم تن پدر و مادرها رو نلرزونید

13:

یک سوال

به نظر شما اگر در شهرهای بزرگ زندگی میکنید مثلا شهرستان تهران یا اصفهان یا شیراز

فکر میکنید چند % دخترها چنین پوشش و ارایشی دارند؟ انجه در خیابان به نظرتان می اید

14:

درود خانم مه مونیر گرامی

به نظر شما که در اسکاتلند زندگی میکنید مردها ان کشور از دیدن زنهای بی حجاب و یا ارایش کرده جوری تحریک میشوند که از خود بیخود میشوند؟

مثلا یک مرد اسکاتلندی که زن داره اگر یک دختر بیحجاب ببینه زندگیش خراب میشه؟

15:

در اصفهان که تقریبا شهر مذهبی هست بنظر من حدود 20-30 % پوشش بمعنای کامل، نامناسب دارند.مسلما در شهرستان تهران و شیراز خیلی بیشتره

16:

بنابراین چه من و شما خوشمان بیاید و چه نیاید با همه سخت گیریهایی که از اول انقلاب شده تا بحال % قابل توجهی چنین پوششی دارند رو به فزونی هم هست

هر جوری هم بخواهیم تصورش کنیم اکثریت حق اختیار دارند

فرض که بنا به فرمایش شما چنین پوششی بد باشد و شما دوست ندارید اینجور پوشش داشته باشید

ولی اکثریتی قبول دارنذ و اینگونه پوشش دارند و همه اینها برادر و پدر و شوهر و خانواده هم دارند که پیداست از پوشش دخترانشون راضی هستند

حال به نظر شما ایا من و شما که با چنین پوششی مخالف هستیم حق داریم بگویید نه شما اشتباه میکنید و به زور باید انچه ما میگوییم اجرا کنید!؟

اصلا شاید انها که تعدادشان رو به فزونی هست بگویند شما در اشتباه هستید و ما باید فرهنگ سازی کنیم تا شما به زن دید ابزاری نداشته باشید و فکر نکنید زن برای هستفاده شخصی مردها ایجاد شده و اگر مردی زنی را دید یعنی اینکه از زن کم شده

و باید چادر بپوشد و خودش را بپوشاند تا مبادا مردی او را ببیند و روزگار و دنیا نابود شود!

17:

"سخنان يك زن" ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺍﯼ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺳﯿﻤﯿﻦ ﺩﺍﻧﺸﻮﺭ:
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺑﺎﺷﻰ، ﺑﺎﯾﺪ ﭘﺎﮎ ﺑﺎﺷﻰ!
ﺑﺮﺍﻯ ﺁﺳﺎﯾﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﻣﺮﺩﺍﻧﻰ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﺗﻮ ﭘﺮﺩﻩ ﻫﺎ ﺩﺭﯾﺪﻩ ﺍﻧﺪ !
ﭼﺮﺍﯾﺶ ﺭﺍ ﻧﻤﯿﺪﺍﻧﻰ ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺪﺍﻧﻰ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺍﺳﺖ، ﺳﻨﺖ ﺍﺳﺖ ، ﺩﯾﻦ ﺍﺳﺖ!
ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻭ ﺳﻨﺖ ﺭﺍ ﻣﯿﺪﺍﻧﻰ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ ﺍﻣﺎ ﺩﺭ ﺧﻠﻮﺕ ﻣﻰ ﺍﻧﺪﯾﺸﻰ ﺑﻪ ﻣﺮﺩ ﺑﻮﺩﻥ ﺧﺪﺍ ﻭ ﮔﺎﻫﻰ ﻓﮑﺮ ﻣﯿﮑﻨﻰ ﺷﺎﯾﺪ ﺧﺪﺍ ﺭﺍ ﻧﯿﺰ ﻣﺮﺩﺍﻥ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺍﻧﺪ!!...
ﻣﻦ ﺯﻧﻢ ...
ﺑﺎ ﺩﺳﺖ ﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺩﯾﮕﺮ ﺩﻟﺨﻮﺵ ﺑﻪ ﺍﻟﻨﮕﻮ ﻫﺎﯾﯽ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺯﺭﻕ ﻭ ﺑﺮﻗﺶ ﺷﺨﺼﯿﺘﻢ ﺑﺎﺷﺪ!
ﻣﻦ ﺯﻧﻢ ....
ﻭ ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻥ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﺍﺯ ﻫﻮﺍ ﺳﻬﻢ ﻣﯿﺒﺮﻡ ﮐﻪ ﺭﯾﻪ ﻫﺎﯼ ﺗﻮ!
ﻣﯿﺪﺍﻧﯽ ؟!
ﺩﺭﺩ ﺁﻭﺭ ﺍﺳﺖ ﻣﻦ ﺁﺯﺍﺩ ﻧﺒﺎﺷﻢ ﮐﻪ ﺗﻮ ﺑﻪ ﮔﻨﺎﻩ ﻧﯿﻔﺘﯽ!
ﻗﻮﺱ ﻫﺎﯼ ﺑﺪﻧﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺍﺯ افکارم به چشمهایت ﻣﯽ ﺁﯾﻨﺪ!
ﺩﺭﺩﻡ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺑﺎﯾﺪ ﻟﺒﺎﺳﻢ ﺭﺍ ﺑﺎ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺍﯾﻤﺎﻥ تو ﺗﻨﻈﯿﻢ ﮐﻨﻢ!
ﺩﺭﺩﻡ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﮊﺳﺖ ﺭﻭﺷﻨﻔﮑﺮﯾﺖ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺩﺧﺘﺮﺍﻥ ﻏﺮﯾﺒﻪ ﺍﺳﺖ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻫﺮ ﻭ ﻣﺎﺩﺭﺕ ﮐﻪ ﻣﯿﺮﺳﯽ ﻗﯿﺼﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯼ!
ﺗﻔﮑﺮ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺑﺪﺗﺮ ﺍﺯ ﺗﻦ ﻓﺮﻭﺷﯽ ﺍﺳﺖ!
ﺣﯿﻒ ﮐﻪ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﯼ ﻣﻐﺰﯼ ﺑﻮﺩﻥ ﺑﯽ ﺍﻫﻤﯿﺖ ﺗﺮ ﺍﺯ ﻓﺎﺣﺸﻪ ﺗﻨﯽ ﺍﺳﺖ!
ﻣﻦ ﻣﺤﺘﺎﺝ ﺩﺭﮎ ﺷﺪﻥ ﻧﯿﺴﺘﻢ!!!
ﺩﺭﺩﻡ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺧﺮ ﻓﺮﺽ ﺷﻮﻡ!
ﺩﺭﺩﻡ ﻣﯽ ﺁﯾﺪ ﺁﻧﻘﺪﺭ ﺧﻮﺏ ﺳﺮ ﻭﺟﺪﺍﻧﺖ ﮐﻼﻩ ﻣﯿﮕﺬﺍﺭﯼ ﻭ ﻫﺮ ﺑﺎﺭ ﮐﻪ ﺁﺯﺍﺩﯾﻢ ﺭﺍ ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﻣﯿﮕﻮﯾﯽ ﻣﻦ ﺑﻪ ﺗﻮ ﺍﻃﻤﯿﻨﺎﻥ ﺩﺍﺭﻡ ﺍﻣﺎ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﺧﺮﺍب هست....


18:

نوشته اصلي بوسيله saeedhashemee نمايش نوشته ها
ب علت مشابه بودن هر دو جستار با هم ادغام شدند ؛

19:

هاشمی شما قبول دارید که هر مکانی پوشش مناسب خودش رو می طلبه؟ مثلا کسی نمیتونه با پوششی که در رختخواب هست در جامعه هم ظاهر بشه،با این منطق که من دوست دارم و خانوادم هم راضین

پس رضایت پدر، برادر همسر و...

معیار درستی برای پوشش شخص نیست
نه فقط در مسئله پوشش،بلکه در همه ی مسایل باید قانون وضع بشه تا کسی مطابق دوست داشتنهاش جامعه ای شبیه جنگل درست نکنه

اگر این رو قبول دارید بریم سر مبحث بعدی که قانون حجاب در کشور ما درست هست یا نیست؟
بنظر من درست نیست اما به یکباره برداشتن تمام محدودیت ها تاثیرات نامطلوب بیشتری داره نسبت به قبل.وقتی قراره چیزی حذف بشه باید چیزی جایگزینش بشه،که اون چیز بالا بردن فرهنگ امته.

پس اگر شرایط جایگزینی نداریم برداشتن حجاب من فکر می کنم عوارض بدی خواهد داشت

بالا بردن سطح فرهنگی هم یعنی از بین بردن این دیدگاه که زن لوازم ارضای تمایلات مرده، از بین بردن این دیدگاه که کسی که ارایش کنه، مشکل اخلاقی داره و مجوزیه برای مزاحمت

یعنی خانم عزیز تو بجای اینکه لیسانس بگیری و بعدش بیکار بشی و مجبوربشی اوقات روزانتو توی خیابونا با هدف جلب توجه و...

بگذرونی، ما بهت کار میدیم،میتونی بر پايه هستعدادات فعالیت اجتماعی کنی
میتونی مکانیک،اشپز،مهندس،محقق حتی رقاص و خواننده بشی
و اینطوری خلاها رو پر میکنیم

20:

بنظر من هم باید با تولید نماينده ها برخورد بیشتری بشه تا مصرف نماينده !! واقعا از لحاظ مد و سبک پوششی خیلی ضعیفه

21:

اینجا از همون روزهای مدرسه دختر و پسر کنار همن با هم بزرگ میشن اصلا چون عادت شده اونقدر بی تفاوتن که اصلا مهم نیست براشون چون لنگه اش پسرام کنارم هستن دارم میبینم میگن مامان اونقدر خودتو نپیچون اینا نگاه نمیکنن مهم نیست براشون البته اینم اضافه کنم کسی مثل ایران نه ارایش میکنه و نه اینطوری پوشش میپوشه

22:

[quote] صد البته معیارهای امت جامعه نشان میده که چه پوششی مناسب هست
شاید کسی با پوشش خواب بیات خیابان ولی اکثریت چنین مینمايند؟
اگر چنین گردند پس کسی به چشم زشتی در ان جامعه نمیبینه

بحث ارایش و پوشش بانوان هم اینگونه هست

اگر به چشم امت زشت می امد که روز به روز بیشتر نمیشد

اگر این رو قبول دارید بریم سر مبحث بعدی که قانون حجاب در کشور ما درست هست یا نیست؟
بنظر من درست نیست اما به یکباره برداشتن تمام محدودیت ها تاثیرات نامطلوب بیشتری داره نسبت به قبل.وقتی قراره چیزی حذف بشه باید چیزی جایگزینش بشه،که اون چیز بالا بردن فرهنگ امته.

پس اگر شرایط جایگزینی نداریم برداشتن حجاب من فکر می کنم عوارض بدی خواهد داشت

بالا بردن سطح فرهنگی هم یعنی از بین بردن این دیدگاه که زن لوازم ارضای تمایلات مرده، از بین بردن این دیدگاه که کسی که ارایش کنه، مشکل اخلاقی داره و مجوزیه برای مزاحمت

یعنی خانم عزیز تو بجای اینکه لیسانس بگیری و بعدش بیکار بشی و مجبوربشی اوقات روزانتو توی خیابونا با هدف جلب توجه و...

بگذرونی، ما بهت کار میدیم،میتونی بر پايه هستعدادات فعالیت اجتماعی کنی
میتونی مکانیک،اشپز،مهندس،محقق حتی رقاص و خواننده بشی
و اینطوری خلاها رو پر میکنیم
عزیز وقتی ملتی چیزی بخواهد که شما نمیتوانید بیان کنید که چون فرهنگش نیست پس نباید این محدویت ها برداشته شود

فرض بگیرید در کشور ما نمایندگان مجلس و ریاست جمهور اختیار دار کشور هستند مانند هند

انگاه در انتخابات این امت به کسانی رای میدهند که موافق ازادی پوشش باشند

انگاه اینها هم چنین قوانینی وضع مینمايند

چه نظر من و شما درست باشد چه نباشد اکثریت تصمیم میگیرند

کاملا هم در شهرهای ایران پیداست امت چه نگرشی راجب پوشش بانوان دارند

23:

درود عزیز

پس طبق فرمایش شما کاملا پیداست که پوشش بانوان سبب تحریک مردان ان کشور نمیشود

و بانوان ان کشور بخاطر مردهای ان کشور ملزم نیستند انگونه رفتار نمايند که مردها شاید دوست داشته باشند

24:

دقیقا مردها اگر با پوشش خانمها تحریک میشدن تو خارج از کشور زنها امنیت نداشتن

25:

بسیار عالی..
مصادیق فساد اقتصادی،اختلاس،رانت و غیره چه ؟ برای اون ها معیار سنجش و سقف مشخص نکرده اند ؟
مثلاً این اختلاس جدید 12 هزار میلیاردی ،از مصادیق جرم محسوب می شود ؟
از چند هزار میلیارد به بالا اختلاس محسوب می شود ؟
به قول بازاری ها " فی بدهند ! " :))
الف - کشف فساد جدید 12 هزار میلیارد تومانی موسسه ماليی و یک «شرکت کاغذی»

26:

سرکار خانم آدم خودش باید فهم وشعورش برسه .

اگه جلوی شما زهری بذارند چون این زهر آماده شده شما باید اونو بخورید وبگید نباید درستش میکردند ؟ خداوند به انسان عقل داده فهم داده وشعورم داده حالا خود انسانها هستند که باید تشخیص بدن ازاین فهم وشعورشون درست
هستفاده نمايند .


27:


شما فکر کرده اید حجاب امری بی معنی هست.و کم اولوییت هست.؟ کافیست تنها یک نگاهی به ویژنامه تپش روزنامه جام جم که چهارشنبه ها چاپ میشود ویا صفحه حوادث روزنامه های خودمان بیندازید تا ببینید.با همین مسئله که شما کوچک شمرده اید روزانه در ایران چند نفر کشته میشوند یا به انها تجاوز میشود.مثل اینکه ماجرای ان باغ در اصفهان را از یاد برده اید.

28:


مثلا در وقت رضاخان امدن حجاب را برداشتند.تا بگویند که ماهم مثل اروپا پیشرفته شویم.که یکی از وزیرهای ان وقت فرموده بود: وقتی بی حجابی را اجباری کردند برای پیشرفت مملکت هرچندسال که استقامت کردیم از زنان بی حجاب یک مادام کوری در نیامد.
یا وقت محمرضا پهلوی که ازادی بود.از سال 48 تا سال 57 در قبل انقلاب 610 فیلم سینمایی ساخته شد.نقش خانومها در این 610 فیلم
نقش خانومها به عنوان فاحشه و بدکاره به عنوان خواننده و رقاصه نیمه عریان به عنوان شاغل در کاباره و مراکز فساد 3 برابر نقش خانومهاست در دیگر جاها.

این بود ارزش زن در وقت ازادی

29:

ولی اگر فرض که ملت ایران اکثریت تشخیص دهند که اسیبی نمیزند انگاه باید پوشش را ازاد کرده یا نه؟
مثل این میماند که بگوییم.کسی اگر برود داخل اتش بهش اسیب نمیزند.مگر میشود؟


ایا اگر دوست داشته باشید که محجه باشید ولی اکثریت جامعه بگویند حجاب ممنوع ایا درست هست به زور حجاب را از سر شما بردارند؟
با حجاب بودن به کسی اسیب نمیزند ولی بی حجابی اسیب میزند.شاید همه سیگاری باشند و بخواهند من را به زور سیگاری نمايند ایا من باید سیگاری شوم

و یک سوال علمی

میزان پوشش زن از نظر شما باید تا چه حد باشد که کمترین اسیب را بزند؟

مانتو

چادر

برقه

یا اصلا خونه نشین
میزان پوشش را هیچکس حق ندارد تعیین کند.جز خدا
خود خدا میزان پوشش را برای زن و مرد در دین اسلام تعیین کرده

که برای زن

قوانین پوشش زن در مقابل نامحرم

1-برای نامحرم:برای نامحرم زن هیچ کجای بدن را نمیتواند به نمایش بگذارد جزء گردی صورت و دستها تا مچ.اگر ارایش نداشته باشد.وبرجستگی ها هم نباید معلوم شود.وتحریک نماينده نباشد.

حال کجای این قانون فرموده زن پوشش خاصی بپوشد؟هرکه هرچه دوست دارد میتواندبپوشدولی این قانون را باید رعایت کند.حال میخواهد چادر بپوشد یا مانتو یا شال یا روسری و.....

هرچه دوست دارد طبق این قانون میتواند بپوشد


و سوال دیگر اگر در جامعه مردهای ان جامعه حتی به اسم زن هم تحریک شوند به نظر شما صحیح این هست که ذهنهای بیمار مردها را درمان کرد یا کلا زنها را از جامعه حذف کرد؟
یکی از موارد حجاب اینکه که زن و مرد تحریک نشوند بقیه مواردش را میخواهید چه کنید

در ضمن ما میگوییم غریزه جنسی مگر میشود شما یک مرد یا یک زن را تحریک کنی بعد یگوی خودت را کنترل کن

30:


غریزه جنسی در مرد انقدر قوی هست که اصلا نیاز به تحریک ندارد.حالا شما فکر کن با بی حجابی سعی در تحریک ان داشته باشد
مسئله جنسی هیچ ربطی به شعور ندارد.بلکه یک مسئله غریزی هست
نگاه بشر در برابر غرایز جنسی ضعیف هست.چون اگر این گونه نبود نسل بشر منقرض میشد.
اگر مردی صحنه تحریک نماينده ببینه و تحریک نشه مرد نیست.


31:


حالا کی فرموده زنهای خارجی امنیت دارن

اژانس حقوق بنیادین fra منتشر کرد:از هر 3 زن یکی در اروپا مورد ازار و خشونت برنامه گرفته هست.این امار همه 28 عضو اتحادیه اروپا را در بر میگیرد و کشور های اسکاندیناوی که قبلا وضعیت بهتری داشتند.حالا امارشان به شدت بالا رفته.از 42000 زن بین 18تا74 سال که مورد بررسی برنامه گرفته اند.

33%مورد خشونت جنسی یا جسمی برنامه گرفته اند.12%زنان خشونت جنسی را در کودکی تجربه کرده اند.67%زنانی که مورد خشونت بوده اند به پلیس مراجعه نکرده اند.

آمار تجاوز به عنف در سوئد که از آزادترین کشورهاست، اون قدر افزایش داشته که به نقل اتحادیه اروپا، سوئد را به لحاظ آمار تجاوز به عنف، در صدر کشورهای اروپایی برنامه داده هست.

(
According to a 2009 European Union study, Sweden has one of the highest rates of reported rape in Europe ).

یکی از نمایندگان پارلمان در بررسی این ناهنجاری فرمود: تجاوز در این کشور به صورت یک اپیدمی برای مردان درآمده هست.

32:

حتما مشخص شده....
+
و باریک بینی شما همیشه جالب بوده...به نظر بنده بنابرفرموده عالی به این کسانی که اغلب از این موضوعات، هستارت می زنند و بیشتر هم در این موضوعات شرکت می نمايند، باید فرمود؛
مگر اختلاس و ربا و از این جور چیزا روح شما رو آزار نمی دهد؟
یا فقط با حجابی روحتون رو آزار میده که فقط در این موضوعات نقد وارد می کنید؟
باید پرسید اما احتمال می دهم جوابی شنیده نمی شود....

33:

چه خوب بود اجازه می دادند کلمات بار علمی حقیقی خود را حذف نمايند
مثلا این بنگاه های معاملاتی سر در بنگاه خود می نویسند مشاوره املاک
به این کار ها که نمی شود فرمود مشاوره ،
مشاوره علم هست ،یک علم کار آمد ،مطالعات جامع و تجربیات ارزشمند نیاز دارد
علم مشاوره که فقط بیان باید ها و نباید ها نیست

34:

درود..
البته این یادآوری های بنده دو سویه هست و عمده نقد من به دستگاه قضا هست!
واقعاً این اختلاس ها و فسادها و رباها روح امت را آزاد نمی دهند ؟ که صد البته آزار می دهد! حتی فساد اقتصادی و اداری آزارش بیشتر هست! همین ربا گرفتن از 100 مرتبه زنا با محارم بدتر هست!
ولی این را باید از مسئولین پرسید که چرا حجاب اولویتشان در برخورد هست و بقیه مواردی که ذکر شد خیر؟!
چرا حرفشان در بین امت خریدار ندارد ؟ چرا وقتی می گویند فلان چیز بد هست،امت برعکس ایشان عمل می نمايند ؟
این سوالهاییست که ما نیز بارها پرسیده ایم و جوابی از ایشان نشنیده ایم...


35:دوست عزیز
این چیزی که شما دارید میفرمایید به این معنیه که کلا تو کشورهای اروپایی و غربی زنها هیچ امنیتی ندارند
مثلا همین سوئدی که مثال زدید با عدد و رقم اون نقل با این چیزی که ما از اقوام خودمون در این کشور میشنویم زمین تا آسمون فرق داره
ما باید به فکر اصلاح کشور خودمون باشیم و ناهنجاریهای اجتماعیش تا بیان آمار و ارقام فلان کشور
چرا باید تو روز روشن با ماشین به شکل تاکسی یه خانمو بدزدند و بهش تجاوز کنن
اونهم تویه کشور اسلامی !!!!!

36:

اون مردی که به این راحتی بدون هیچ مورد تحریک نماينده ای تحریک بشه مردنیست یه بیمار روانیه
لطف کنید از جانب خودتون نظر کلی راجب مردها ندید

37:

پوزش بخاطر دخالت در بحث
منظور ایشون این بوده با اینکه در غرب نگاه به موارد جنسی عادی شده باز هم تجاوزات جنسی دیده میشه/نمونه اش رو میتونید با یک سرچ کوچیک در گوگل پیدا کنید

اصلاح کشور و ناهنجاریهای ان فقط دست من و شما نیست دوست عزیز.وقتی برخی مسئولین بی عرضه کشور با بی تفاوتی از کنار برخی مسائل میگذرن نباید انتظار یک جامعه سالم رو داشته باشید.


38:

درود

همه ما بیش از یکی دو بار دیده ایم که این روزها شوربختانه مدل بیشتر مانتوهایی که در بازار به فروش می رسد شبیه همینهاییست که در این تصویر برنامه گرفته! چند سالیست که % بالایی از مانتوها آستینهایشان کوتاهتر از انست که باید باشد...دیده ایم که به افرادی که این لباسها را می پوشند تذکر داده اند اما نمی دانیم که چرا وقتی این لباسها مشکل دارند، بدون مشکل در کوچه و بازار به فروش می رسند و کسی به فروشندگان تذکر نمی دهد که از این لباسهای مشکلدار نفروشید!!!!

39:

خواهش میکنم
ولی اینکه آمار تجاوز بالای 60 % بیان میشه و اینکه به شکل اپیدمی دراومده درست نیست....


40:

اصلا بحث ذهنیت منحرف و تحریک مرد نیست

موضوعی که اثبات شده را که فرض مخالف نمیگیرند گرامی

اکثریت امت ایران به اسلام و پوشش اسلامی رای داده اند.اینکه دیگه به در و دیوار کوبیدن نداره عزیز

در همه جای دنیا اقلیت تابع اکثریت در وضع قانون هستند.در فرانسه اکثریت به پوشش ازاد رای داده اند برای همین محجبه ها در محدودیت هستند.حالا چه اشکالی داره در ایران که اکثریت حجاب را انتخاب کرده اند بد حجاب ها در محدودیت باشند؟

البته بد حجابهای ایران بیشتر مظلوم نمایی مینمايند.والا ما که امروز هر جور پوشش زننده ای را در خیابان توسط برخی از بدحجاب ها میبینیم و ازادانه هم تردد مینمايند.


41:

اصلا هم پلیس برخورد نمی کنه.

من خودم توی این چند روز دیدم چه شکلی خانمها می گردن و راحت هم یم گردن.

فقط سرو صدای الکی می کنن.
البته خیلی هاشونم خیلی خوشگل پوشش می پوشن.

بعضی هاشون یکم عجیب غریب می گردن.


42:

نه رضا شاه تونست به زور چادر از سر خانم ها باز کنه
نه این ها میتونن به زور چادر سر خانم ها بندازن

43:

هنوز نفهمیدن ایرانی جماعت هر کاری که بهش به زور تحمیل بشه برعکسشو انجام میده =))

44:


ببینید من ادم متعصبی نیستم.وسعی میکنم هیچ وقت از جانب خودم حرف نزنم.دوست عزیز مطمئن هستید هیچ چیز تحریک نماينده ی وجود ندارد
در ضمن مرد خیلی سریع تحریک میشود.برای همین هست که خداوند به مرد بیشتر تاکید میکند مواظب نگاهش باشد.
به امام علی(ع) فرمودند چرا به زنان جوان سلام نمیکنید.
امام علی(ع) : مکارم الاخلاق ص270:ترس ان دارم که صدای زن جوان من را خوش اید و لغزشی به من دست دهد که گناهش پیش تر از پاداش سلام باشد

ایا مردی بالاتر از علی(ع) میشناسید؟

45:


این قسمت رو موافقم......

46:

عزیز من فقط به روزنامه های ایران سر نمیزنم

مطبوعات جهانی را هم دنبال میکنم

ایران یکی از پر حادثه ترین کشورهای دنیاست و کشورهای اسلامی دیگر هم دست کمی ندارند

در کره و ژاپن و چند کشور اروپایی میزان تجاوز و هتاکی به بانوان بسیار پایین هست

47:

[quote] بنده پرسیدم اگر اکثریت ملت خواهان ازادی پوشش باشند چگونه باید رفتار کرد


با حجاب بودن به کسی اسیب نمیزند ولی بی حجابی اسیب میزند.شاید همه سیگاری باشند و بخواهند من را به زور سیگاری نمايند ایا من باید سیگاری شوم
البته این نظر شماست که بی حجابی اسیب میزند
90 % امت دنیا به حجاب اعتقادی ندارند و یا لااقل حجاب اجباری نیست

و وضعیت بانوان کشورشان به مراتب از ایران بهتر هست

و یک سوال علمی

میزان پوشش را هیچکس حق ندارد تعیین کند.جز خدا
خود خدا میزان پوشش را برای زن و مرد در دین اسلام تعیین کرده

که برای زن

قوانین پوشش زن در مقابل نامحرم

1-برای نامحرم:برای نامحرم زن هیچ کجای بدن را نمیتواند به نمایش بگذارد جزء گردی صورت و دستها تا مچ.اگر ارایش نداشته باشد.وبرجستگی ها هم نباید معلوم شود.وتحریک نماينده نباشد.

حال کجای این قانون فرموده زن پوشش خاصی بپوشد؟هرکه هرچه دوست دارد میتواندبپوشدولی این قانون را باید رعایت کند.حال میخواهد چادر بپوشد یا مانتو یا شال یا روسری و.....

هرچه دوست دارد طبق این قانون میتواند بپوشد


یکی از موارد حجاب اینکه که زن و مرد تحریک نشوند بقیه مواردش را میخواهید چه کنید
بنده نظر ایشان را راجب همین قضیه که شما میگویید خدا فرموده اند سوال کرد

حال شما فکر میکنید کدام بهتر هست
مانتو
چادر
برقه
خانه نشین
در ضمن ما میگوییم غریزه جنسی مگر میشود شما یک مرد یا یک زن را تحریک کنی بعد یگوی خودت را کنترل کن
البته حیوان هم تحریک میشود

ولی فرقش با انسان در این هست که درک ندارد و قانون سرش نمیشود

48:ممنون از پاسختون
با وجود اینکه منبع هم معرفی کردید من بعید میدونم این جمله متعلق به ایشون باشه
شان ایشون خیلی بالاتر از اینهاست که چنین موردی و به خودشون نسبت بدن
شاید بصورت عمومی و کلی بیان کنن ولی اینکه به خودشون نسبت بدن بعید میدونم

49:

این چیزی که شما دارید میفرمایید به این معنیه که کلا تو کشورهای اروپایی و غربی زنها هیچ امنیتی ندارند
مثلا همین سوئدی که مثال زدید با عدد و رقم اون نقل با این چیزی که ما از اقوام خودمون در این کشور میشنویم زمین تا آسمون فرق داره
بله امار که این و میگه در ضمن میتونید امار من رو پیگیری کنید از اقوامتان
در ضمن لینک زیر را هم ببین

اروپا، بهشت یا جهنم زنان؟


ما باید به فکر اصلاح کشور خودمون باشیم و ناهنجاریهای اجتماعیش تا بیان آمار و ارقام فلان کشور
چرا باید تو روز روشن با ماشین به شکل تاکسی یه خانمو بدزدند و بهش تجاوز کنن
اونهم تویه کشور اسلامی !!!!!
مگر در کشور ما به قوانین اسلام عمل میشود(در مورد حجاب) که توقع داشته باشیم تجاوز کم باشد
بله در کشور ماهم تجاوز هست هیچکس منکر ان نیست.ولی باید دید نسبت به چه کسانی
به چه کسانی طبق تحقیقات دکتر شاهین فرهنگ(روانشناس)95% % مردانی که تجاوز به عنف انجام میدهند طعمه های خود را از بین زنانی انتخاب مینمايند که از لحاظ حجاب تحریک نماينده اند.

یعنی یا مانتوی تنگ دارند یا موهایشان بیرون هست یا ارایش غلیظ دارن و.....


حجاب را رعایت نمايند تا امار تجاوز پایین بیاید

50:

عریزه جنسی در حیوانات هم بسیار قوی هست

حیوان هم تحریک میشود ولی درک ندارد و قانون سرش نمیشود و به زور متوسل میشود

انسان تحریک میشود ولی درک دارد و قانون سرش میشود
انسانی که درک و فهم دارد و قانون سرش میشود نیروی جنسی را کنترل میکند

طبق هستدلال شما مثلا در چین باید همه مردها روزانه به زنها تجاوز نمايند چون زنان انها بی حجاب هستند

51:

برخلاف انچه شما ذکر کردید نا امن ترین کشورهای دنیا کشورهای اسلامی برای زنان هستند

شرق اسیا و اروپا به مراتب وضعیت بهتری دارند

52:

منظورم پست های شما نبود، پست های فردی که اغلب نقدش به حجابه.....
....
تا جایی ک بنده اطلاع دارم حجاب و بقیه مسائل اعتقادی نزد مسئولین یه اندازه باید اولویت داشته باشه...
اما از طرف دیگه وضع جامعه رو هم باید سنجید، البته فک می کنم...
مثلا امروز داشتم شرایط سقوط اندلس رو به دست مسیحیان مطالعه می کردم...
دیدم یکی از عواملش رواج بی عفتی و ....

بوده...
و ربطش دادم به جامعه امروزی خودمون....
(البته تقریبا تمامی عواملش رو به گونه ای می توان در جامعه امروزی ما مشاهده کرد.)
+

گاهی درسته که مسئولین بی مبالات اند اما ما اشتباه خودمون رو به گردن دیگران نندازیم(منظورم شما نیستید)..

.

53:

بنده از اقوام خانواده مادری که همگی در سوئد زندگی مینمايند و از زندگیشون کاملا راضی هستند چیزی در این باره نشنیدم
!!! کمااینکه به آمار و ارقام این سایتها نمیشه اکتفا کرد چرا که میشه یه آمار نادرست و تحویل داد...


در قضیه تجاور هم همیشه این نیست که خانومهای بدحجاب قربانیش باشند
اون بانوی شیرازی که روزه دار بوده و توی خونش مورد تجاور برنامه گرفته چی؟ و خیلی موارد اینچنینی....


54:

عزیز بنده اصلا سوال نکردم اکثریت امت ایران چه میخواهند

فرمودم فرض که اکثریتی بر خلاف نظر شما(حالا نظر ایشان پوشش اسلامی بود) بگویند بی حجابی میخواهیم
در پی ان سوالی از دیگر کاربری کردم و فرمودم به نظر شما در شهرهای بزرگ ایران وضع به چه منوال هست

انچه به چشم می اید مانند شهرستان تهران و شیراز

که اکثریت ارایش مینمايند و لباسهای شیک میپوشند و یک روسری هم برای فرار از قانون سرشان مینمايند

55:


کی فرموده امار کشورهای اروپای پایین هست.اصلا اروپا و ایران و...

نیست هر کشور که سخنان خدا را گوش نکنه دچار مشکل میشود

بنا بر آمار ثبت شده در وزارت دادگستری آمریکا (U.S.

Bureau of Justice Statistics
) در سال 2002: از هر 6 زن آمریکایی، یک نفر در طول زندگی خود مورد تجاوز برنامه گرفته هست.

به نقل وزارت بهداشت انگلیس (Department of Health )، در این کشور در هر ده دقیقه، یک نفر مورد تجاوز برنامه می‌گیرد.
این نقل به هستناد مطالعات BCS می‌افزاید: در انگلیس در هر هفته دو هزار زن مورد تجاوز برنامه می‌گیرند.

بنا بر نقل The Atlantic Times : آمار تجاوز در آلمان از 7.5 در هر یکصدهزار نفر در سال 1995 به 9.1 نفر در سال 2000 افزایش یافت و این روند هم چنان ادامه دارد.

56:

عزیز من اماری که ارائه میدهید در همه دنیا انچنین هست و کشورهای اسلامی یا بیشتر یا دست کمی ندارند

در این بین کشورهای مانند کشورهای اسکاندیناوی و ژاپن و کره در اقلیت ممکن

اگر حجاب و چادر امنیت می اورد باید حال زنان ایران بهتر از کشورهای دیگر بود
چند روز پیش کلیپی گذاشتم که در حجاز سعودی به به چند دختر برقه دار در خیابان تعرض میشد

که حالا متاسفانه سایت اپارات حذفش کرده

57:

خب اینایی که میگید یه جور مغلطه هست
برقه و خونه نشین بودن؟؟؟ من هرگز موافق اینجور محدودیتها نیستم

ولی هر جامعه ای عرفی داره و عرف جامعه ما اینه
جدا از اون شرع هم هست که شامل کسانی میشه که بهش معتقد هستند و چون اکثریت هستند باید رعایت بشه
مشکل اینه که ایرانی هستیم ولی تیشه به ریشه خودمون میزنیم فقط اعتقاد داریم کشور ما نمیذاره امتانش آزاد باشند ولی کشورهای دیگه رو نمیبینیم .مگه فرانسه نبود مخالفت کرد با ورود با حجابها به مدارس و دانشگاه؟؟؟
مگه ترکیه نبود که مقام نخست تجربیش واهمه داشت نکنه به خاطر حجابش تو دانشگاه راهش ندن؟؟
در همین ترکیه هستاد هم میتونه از ورود با حجاب به کلاس جلوگیری کنه مگه اینکه یا روسری از سر بردارند و یا کلاه گیس بذارند؟؟؟
اینجا چی ؟نشستن یک عده سنگ اینو به سینه میزنن که چرا خانمها آزاد نیستند؟
والله ما دیگه نمیدونیم آزادی چیه در همین شهرستان تهران بارها تو خیابونها شاهد بودم پوشش بیرون از منزل خانمها جوری هست که پوشش زیرشون هم معلومه آقایون هم که دست کمی از خانمها ندارند اونوقت باز میگن آزادی نیست
آیا همون لباسها رو از نظر شما در بیارن به آزادی میرسن ؟؟!!
اون یک عده ای که به قول شما با اسم زن هم تحریک میشن بیمار هستند و بیمار از پشت چادر و برقه هم بخواد تحریک بشه میشه ،بیمار باید به دکتر متخصص رجوع کنه مثل تمام بیماران دیگه منظور من اون عده از زنان و مردانی هستند که بواسطه بقیه به گناه میافتند
نمیشه منکر این شد که جنسهای مخالف برای همدیگه جاذبه ندارن و نمیشه همه تو خیابون کور کامل باشند و به هم نگاه ننمايند پس از نظر من بهتره قانون رو رعایت نمايند .نه شور شور و نه بی نمک.


58:

ایران جزو معدود کشورهایی هست که دخالت دولت و امت تو کار همدیگه خیلی عادی هست.
به ما چه که طرف چی میپوشه.


59:

بانوی گرامی شما البته سوالات بنده را جواب ندادید

اجازه بدید جور دیگری سوال کنم

فرض که کشور ما فقط یک کوچه هست 50 تا دختر هستند و 50 تا پسر

شما هم بانوی بسیار زیبایی هستید و صورت نکویی دارید

از خانه می ایید بیرون پدر و مادرهای ما پسرها به والدین شما میگویند چون چهره دختر شما بسیار زیباست پسرهای ما تحریک میشوند شاید هتاکی نمايند یا خانواه شان اسیب ببیند

حالا پدر و مادر شما به زور به شما میگویند به برقه بزنید

دوباره همین که از خانه بیرون امدید پدران ما بگویند اندام دختر شما زیباست و پسرهای ما تحریک میشوند

حال والدین شما شما رو مجبور نمايند کارتون یخچال بدور خود بپیچید

دوباره به محض از خانه بیرون امدن والدین ما بگویند همینکه پسرهای میفهمند در این کارتون یخچال دختر هست تحریک میشوند اصلا دختر شما حق ندارید از خانه پایش را بیرون بگذارد

خب حال به نظر شما وظیفه والدین ماست که پسران خود را ادب نمايند

یا وظیفه والدین شماست که دختراشان جوری پوشش داشته باشد یا از خانه بیرون نیایید تا مبادا ما تحریک شویم؟

60:

[quote=saeedhashemee;5006007]
بنده پرسیدم اگر اکثریت ملت خواهان ازادی پوشش باشند چگونه باید رفتار کرد
خب میشه اون اماری که از اروپا دادم.در ضمن حداقل تو ایران اکثریت خاستار ازادی پوشش نیستند.

ببینید منظور شما از ازادی چیست یعنی هرکه هرجور خواست بیاد بیرون حتی اگر برهنه کامل امد هیچکس کاریش نداشته باشد منظورتون این هست


البته این نظر شماست که بی حجابی اسیب میزند
90 % امت دنیا به حجاب اعتقادی ندارند و یا لااقل حجاب اجباری نیست

و وضعیت بانوان کشورشان به مراتب از ایران بهتر هست
قبلا امار را داده ام
اروپا، بهشت یا جهنم زنان؟

بنده نظر ایشان را راجب همین قضیه که شما میگویید خدا فرموده اند سوال کرد

حال شما فکر میکنید کدام بهتر هست
مانتو
چادر
برقه
خانه نشین
اولا هیچ جای اسلام نفرموده زن خانه نشین باشد.
دوما فرمودم هیچ وقت اسلام نمیگوید فلان پوشش را بپوش یا فلان رنگ را بپوش.اسلام قانون گذاشته طبق اون قانون هرچه بخوای میتونی بپوشه


البته حیوان هم تحریک میشود

ولی فرقش با انسان در این هست که درک ندارد و قانون سرش نمیشود
دوست عزیز بارها امار کشورهای اروپای و حتی کشور خودمان را داده ام.این نشان میدهد مرد نمیتواند خود را کنترل کند.چون همه مثل هم نیستند.شاید شما بتونی خودت را کنترل کنی ولی در جامعه که همه نوع ادم از نوجوان سن بلوغ که در اوج غریزه جنسی تا...

باید یک قانون برای پوشش زن و مرد باشد

61:

توهین به شخصی نشه
ولی مامورای ما چشمشون پاک نیست!
اینا میخوان ارشاد کنن؟
ما تو شهرمون از اونجایی که 3/4 تا کلانتری هست و 3 تا منطقه نظامی داخل شهر
همجای شهر مامور هستند که واقعا باید اول با اونا برخورد شه..
یادمه یبار داشتیم راه میرفتیم تو خیابون
2 تا خانومی با وضع تقریبا بدی جلومون بودن دیدیم ماشین این برادران خیلی سرعتشو کم کرده و داره سرتا پاشونو نظاره میکنه و همینطور ماشینم اروم حرکت می کنه
من با خودم فرمودم الانه که بهشون گیر بدن
دیدم تا وقتی ماشین دور شه همینطور نگاه میکرد
بعد که ماشین رفت دختره برگشت فرمود سربازه چقد هیز بود..!!
از پایه خراب شده..دیگه نمی تونن درست کنن و این خیلی بده..

62:

موسی (ع) به دختران شعیب می گوید شما پشت سر من راه بیایید و بگویید خانه تان از کدام طرف هست.


خدا در قراون سورة یوسف (ع) آیة 24 دربارة جریان یوسف و زلیخا (که زلیخا هفت تا در را می بندد و خودش را به یوسف عرضه می کند) خداوند می فرمایند: که اگر ما مراقب یوسف نبودیم ممکن بود خطا کند.

منِ خدا هواشو داشتم وگرنه ممکن بود خطا کند.

اینجا کسی از یوسف هم قوی تر هست؟

63:


پس اینهمه امار تجاوز که من داده ام چرا به وجود امده؟

64:

از من سوال نپرسیدید اما احساس می کنم جوابشو بلدم...
اجازه؛
هر دو ....

65:

دوست عزیز باید وقتی سخنی میگوی امار دقیق بدهی من از کجا بدانم که حرف شما دست هست؟
ولی من تمام حرفهایم با امار دقیق هست لطفا اگر سخنی درباره کشورهای اسلامی میخواهی بگویی با امار دقیق بگو.

در ضمن هرجا به حرف اسلام گوش ندهند ناهنجاری به وجود می اید.


66:

[quote=sarab70;5006057] بنده منظورم از ازادی پوشش این هست که فرهنگ امت خود تشخیص دهند چگونه رفتار نمايند نه اینکه بگوییم خدا اینچنین فرموده و امت باید اینچنین بنمايند

در مورد امار به ساوقت ملل باید رجوع کرد چه کمتر چه بیشتر در کشورهای اسلامی هم هتاکی به بانوان فراوان اتفاق می افتد

اینکه اسلام چه فرموده و چه نفرموده مربوط به پذیرش امت جامعه هست که بنده وارد این مبجث نشدم(حقیقت اینجا اجازه نمیدهند درست و حسابی نقد کنیم و تاپییک را پاک مینمايند)

% قلیلی از مردها مرتکب چنین اعمالی میشوند

مثلا شاید یک % مردهای ایران که از جمعیت 40 میلیونی مردهای ایران میشود حدود 400 هزار نفر که تعداد قابل توجهی هست

حال بخاطر % قلیلی از مردها نمیگویند پوشش 100 % زنها باید اینگونه باشد تا ان % قلیل مردها مرتکب خطا نشود( که با پوشش و یا بی پوشش میشوند)

بلکه قانون وضع مینمايند و نظارت بر مردها را بیشتر مینمايند و فرهتگ سازی و مینمايند و غیره

67:
دوست گرامی
الان دوتا مورد و باهم بیان کردید یکی اینکه حضرت علی برای اینکه دچار لغزش نشه جواب سلام زنان جوان رو نمیداده
یکی مراقبت پروردگار بر حضرت موسی
اینا دو مقوله خیلی متفاوت هستن
اولیشو که من اصلا قبول ندارم و ردش میکنم چون ازاین احادیث جعلی تا دلتون بخواد هست و نسبت میدن تا بخوان شأن و مقام حضرت علی ع رو پایین بیارن
اما در مورد مورد دوم رویارویی حضرت موسی و زلیخا تویه مکان بسته هست اونهم با شرایطی که 100 % برای هر مردی پیش میومد ممکن بود خطا کنه
خب کاملا پیداست اگه یک مرد و یک زن در یک محیط بسته اونهم با تحریکاتی که از طرف یک زن ممکنه انجام بشه (مثل زلیخا ) حتما یک مرد به لغزش میفته
من منظور شمارو کاملا متوجه شدم شما میگید مردان در برابر هر چیز کوچکی تحریک میشن
ولی بنده عقیده دارم این بستگی به خود اون فرد و شراطی که درش برنامه میگیره هم داره
یک بیمار روانی حتی باوجودحجاب کامل یک زن متلک پرانی میکنه ولی یک فرد دیگه ممکنه با دیدن اندام عریان یک زن هم تحریک نشه

68:

من به شما فیلم را نشان دادم.دیگر هر جور خود صلاح میدانید

69:

پس شما هم پسرها را ادب میکنید و هم دخترها رو ملزم به پوشش میکنید که فکر میکنید پسرها هستانه تحریکشان هست

حالا اگر هستانه تحریک پسرها انقدر بالا بود که هیکل و صورت زن زیبا در زیر چادر هم تحریکشان کرد چی؟

دختر را خانه نشین میکنید!

70:

اکر من به شما امار ارائه دادم که چند کشور اروپایی پایین ترین % هتاکی به بانوان را دارند بعد قبول میکنید که پوشش ربطی به امنیت بانوان ندارد؟

71:

حرفتان مثل این میماند که بگوییم اکثریت امت خواستار رانندگی با سرعت بالای 200 کیلومتر هستند ایا رانندگی باید به نظر اکثریت گوش کند

اکثر جامعه ما پوششان خوب هست ولی چون متاسفانه دختر بد حجاب خیلی در چشم هست ما فکر میکنیم تعدادشان زیاد هست

72:

به نظر شما اگر اکثریت امتی که چون اکثریت دارند زور دستشان هست چنین چیزی بخواهند
و بگویند بالای 200 کیلومتر رانندگی ایا کاری میشود کرد یا به زور قانون وضع کرد؟

حالا که فکر میکنید اکثریت بانوان ایران پوششان جوری هست که شما میگویید خوب هست

فکر کنید اکثریت میفرمودند بی حجابی و دولت هم دست خودشان بود حال به زور به شما میفرمودند حجاب سرت نکن

ایا این زور را قبول میکردید و ایا درست بود زور بگویند؟

73:

ای کاش حرفهایتان با منبع بود

بله در کشور های اسلامی هم تجاوز هست هیچکس منکر ان نیست.ولی ایا کشورهای اسلامی واقعا به اسلام عمل مینمايند؟
هرجا بدپوششی باشد امار تجاوز بالا میرود.


اگر توانستی امار بدهی در مورد تجاوز به زنان چادری یا کسانی که واقعا حجاب اسلامی دارند.من از نظرم برمیگردم.
باید امار بدهی نه ایکه یک نمونه بیاوری

74:


در بین اعمال بعضی شخصی و بعضی عمومی هست.مثل نماز که شخصی هست یعنی اگر نماز نخوانی ضررش را خودت میبینی.ولی اگر حجاب نگیری ضررش را هم خودت و هم جامعه میبیند.مثل سیگار کشیدن میماند درست هست که سیگار را شما میکشید ولی ضررش را فرد غیر سیگاری هم میبیند.در ضمن مکانهای مثل دانشگاه و بازار و خیابان و ...

مگر شخصی هست یا عمومی حتما عمومی پس باید در ان طبق قانون رفتار کرد

میزان الحکمه ص3713 :
پیامبر (ص):اگر بنده گناه را پنهانی اجرا کند جز به گنهکار زیان نمیرساند.ولی اگر اشکارا انجامش دهد.وکسی به او اعتراض نکند زیانش به همگان میرساند.

75:

عزیز من امارچی ها که در کشورهای اسلامی نمیگردند ببیند به چند تا زن چادری تجاوز شده

میگویند در فلان کشور اسلامی اینقدر هتاکی شده

عرض کردم کلیپی گذاشتم که به چند دختر تازه نه تتها چادری بلکه برقه پوش هتاکی شده

اندام و صورت یک زن زیبا در زیر چادر برای مرد بی فرهنگ و بیمار جنسی فرق چندانی نمیکند

شما دوباره گیر میدهید میگویید در هیچ کشور اسلامی به اسلام عمل نمیشه!

76:

کاش ارزش و موقعیت زن رو هم بعد انقلاب شرح میدادین دی همه جا!!!

77:

نه......

78:

درسته...

بیمار روانی قضیه ش فرق می کنه..

همه مردان که بیمار روانی نیستند...
+
و این حجاب خانوم مانع خیلی از مزاحمت ها میشه، با ذکر این نکته که مزاحمت ها رو کم می کنه اما قطع نه....
....
اما اینکه یک مرد عادی با دیدن اندام عریان زن تحریک نشه، جای تعجبه..

البته احتمال ضعیفش هست انکار نمیشه کرد...
شاید بتوانند....
باید روی خودشون خیییییییییییییییییییییییی یییییلی کار کرده باشند.....


79:

باز هم حرف بی سند.

خوب شما شرح بده ما بدونیم

80:


باز هم حرف بی سند فرمودم یک نمونه نمیتواند یک مجموعه را نقض کند امار بده لطفا من از کشورهای بی حجاب امار دادم توقع دارم شما هم حرفهایت با امار باشد

در ضمن خود خدا فرموده زن اگر حجاب بگیرد و چادر بپوشد از محفوظ خواهد ماند برای همین شما نمیتوانی امار بدهی چون اماری وجود ندارد

آیه 59 سوره احزاب:
"ای پیغمبر (گرامی) با زنان و دختران خود و زنان مؤمنان بگو که خویشتن را به چادر فرو پوشند، که این کار برای اینکه اونها (به عفّت و حرّیت) شناخته شوند تا از تعرض و جسارت (هوس رانان) آزار نکشند بسیار نزدیکتر هست و خدا (در حق خلق) بسیار آمرزنده و مهربان هست."

81:

چه سندی چشم هاتون رو واز کنید می بینید.

نه شما خیلی اتیشت داغه و قبل انقلاب رو خیلی بد میدونی و بعد انقلاب رو پاک و مطهر شما شرح بده ما بدونیم جایگاه زن نسبت به قبل انقلاب چیه

82:


ای بابا دوست عزیز خوب باید دقیق بگی چه ظلمی به زن شده با کلی گوی که نمیشود باید دقیقا بگوی بعد انقلاب چه ظلمی به زن شده.

از سال 57 که انقلاب شد.میدانید الان ما زنان محجبه ی داریم که هستاد دانشگاه هستند.جراح و پزشکهای بسیار خوبی هستند.نماینده مجلس هستند.زنانی داریم که جزء بهترین مدیران هستند.بیش از 64% دانشگاه در اختیار خانومهاست.زنانی داریم که در عرصه ورزش مقام دارند.ما به خانوم امین افتخار میکنیم.ما به خانوم دستجردی وزیر بهداشت افتخار میکنیم.ما به زنان نخبه در کشورمان افتخار میکنیم.
چون انها را به خاطر کارهای که برای مملکت شان کرده اند میخواهیم
نه که وقت قبل انقلاب زن را به خاطر صدایش یا بدنش یا زیبایی اش میخواستند.

83:

من امار دادم.امار تصویری هم دادم خوشحال میشم امارتون رو ببینم

اروپا، بهشت یا جهنم زنان؟ (آزار جنسی زنان در اروپا)

84:

یعنی قبل انقلاب زن ها در این زمینه ها نبودن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من بحثم سرحجاب نیست سر جنبه هست و سر اینکه هر فرد خودش باید راه بهشت و جهنم رو انتخاب کنه الان شما بنظرتون این تیپ که الان تو جامعه بین دخترا مد شده و جا افتاده بدتر از بی حجابی نیست ؟؟؟؟؟ ایا به تمسخر گرفتن حجاب نیست؟؟؟؟ بهتر نیست هرکس حجاب دست خودش باشه تا اینطوری حجاب توسط بعضی ها به تمسخر گرفته نشه

چه ظلمی خیلی ظلم ها مثل اینکه دیگه الان برای زن شوهر دار و مجرد تفاوتی قائل نمیشن مثل اینکه به زن مثل کالا نگاه مینمايند و خیلی چیزا دیگه که همه میدونن اینا ظلم نیست؟؟؟
ایا این ظلم نیست که مزاحمت های خیابانی برای همه زنان چه محجبه چه بی حجاب چندین برابر شده؟؟؟؟

85:


اگر امار رسانه های داخلی ایران دلخوش باشید که ایران بهشت روی زمینه

به سایت ساوقت ملل و رسانه های جهانی رجوع کنید

86:


دوست عزیز لطفا به حوزه شهر خود بروید.واز درست بودن این حدیث را جویا شوید.


87:

[quote=saeedhashemee;5006083]
بنده منظورم از ازادی پوشش این هست که فرهنگ امت خود تشخیص دهند چگونه رفتار نمايند
اگر فرهنگ اشتباه بود چه؟؟؟؟؟؟؟؟مثلا یک وقتی در فرهنگ عرب جاهلی بود که دختران خود را زنده به گور نمايند ایا شما میتوانید به این فرهنگ احترام بگذارید.یا در فرهنگ عرب جاهلی به این صورت بود که زنی که شوهر داشت.اگر مهمانی میگرفتند جلوی مردان دیگر اصلا حجاب نداشت.بعد دست میداد .ربوسی میکرد.اظهار فحشا.بنیاد بی حجابی.ارایش برای دیگران.بنیاد دست دادن.با نامحرم اختلاط دارد همه از ان جاهلیت هست
کتاب طبیان جلد 8 مرحوم شیخ طوسی 339

ایا کشوری مثل ایران که سابقه بیش از 3000 سال پوشیدگی دارد.حال باید برهنه شود؟

نه اینکه بگوییم خدا اینچنین فرموده و امت باید اینچنین بنمايند
دوست عزیز شما یک ماشین لباسشوی میخری قبل از اینکه بزنی به برق میگی بریم دفترچه اش را بخوانیم.خب چرا اینکار را میکنی؟؟؟؟چون میگوی کسی که اورا ساخته شناخت کامل به ان دارد و طریقه هستفاده از دستگاه را داخل دفترچه فرموده.من نمیخواهم دستگاهم خراب شود.پس به حرف خالقش گوش میکنم

خوب انسان را هم خدا افریده دفترچه اش هم قران هست.پس او شناخت کامل نسبت به او دارد.
حال ایا نباید به حرفهای خدا گوش داد؟


در مورد امار به ساوقت ملل باید رجوع کرد چه کمتر چه بیشتر در کشورهای اسلامی هم هتاکی به بانوان فراوان اتفاق می افتد
کلی گویی

اینکه اسلام چه فرموده و چه نفرموده مربوط به پذیرش امت جامعه هست که بنده وارد این مبجث نشدم(حقیقت اینجا اجازه نمیدهند درست و حسابی نقد کنیم و تاپییک را پاک مینمايند)
فعلا که اکثریت مسلمان و کشور هم یک کشور مسلمان هست.اگر سوالی دارید بپرسید

% قلیلی از مردها مرتکب چنین اعمالی میشوند

مثلا شاید یک % مردهای ایران که از جمعیت 40 میلیونی مردهای ایران میشود حدود 400 هزار نفر که تعداد قابل توجهی هست

حال بخاطر % قلیلی از مردها نمیگویند پوشش 100 % زنها باید اینگونه باشد تا ان % قلیل مردها مرتکب خطا نشود( که با پوشش و یا بی پوشش میشوند)

بلکه قانون وضع مینمايند و نظارت بر مردها را بیشتر مینمايند و فرهتگ سازی و مینمايند و غیره
بازهم کلی گویی .
مثال نزنید امار دقیق بدهید.در کشورهای که ازادی داده اند و فرهنگ سازی کرده اند.قبلا فرموده ام چه بلای سرشان امده

88:

یعنی قبل انقلاب زن ها در این زمینه ها نبودن؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

من بحثم سرحجاب نیست سر جنبه هست و سر اینکه هر فرد خودش باید راه بهشت و جهنم رو انتخاب کنه الان شما بنظرتون این تیپ که الان تو جامعه بین دخترا مد شده و جا افتاده بدتر از بی حجابی نیست ؟؟؟؟؟ ایا به تمسخر گرفتن حجاب نیست؟؟؟؟ بهتر نیست هرکس حجاب دست خودش باشه تا اینطوری حجاب توسط بعضی ها به تمسخر گرفته نشه
من میگویم باید برای مسائل عمومی قانون باشد.حال اگر قانون را بد اجرا کردیم.خوب معلوم هست.که نتیجه عکس میدهد.ولی دلیل نمیشه که قانون را منحل کنیم.باید شیوه درست اجرای انرا یاد بگیریم
ولی کشورهای که ازادی دادن وضعشون زیاد خوب نیست؟

چه ظلمی خیلی ظلم ها مثل اینکه دیگه الان برای زن شوهر دار و مجرد تفاوتی قائل نمیشن مثل اینکه به زن مثل کالا نگاه مینمايند و خیلی چیزا دیگه که همه میدونن اینا ظلم نیست؟؟؟
ایا این ظلم نیست که مزاحمت های خیابانی برای همه زنان چه محجبه چه بی حجاب چندین برابر شده؟؟؟؟

الان برای زن شوهر دار و مجرد تفاوتی قائل نمیشن .ببخشید معنی این جمله را متوجه نشدم کجاش ظلمه

تو ایران به زن مثل کالاه نگاه مینمايند؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟می شه یکی از مصداقهایش را بگویید

مزاحمتهای خیابانی برای زنان بد حجاب خیلی خیلی بیشتر هست

89:

خوب شما که به امار ساوقت ملل رجوع کردی میشود بگویی دقیقا چه میگویند؟

90:

یکسری چیزا رو قبول دارم.از قبیل تیپ های جلف و عجیب غریب که فکر نکنم مورد قبول هیچ کس باشه.
در بقیه موارد نبید به امت گیر داد.
با تشکر از شما.


91:

\

ببینید من فرمودم مریض باید درمان بشه نه اینکه بقیه به دردسر بیفتند پس من به هستثناها و یا همون بیماران کاری ندارم.
اما نه اینکه بقیه هم هر جور راحت هستند بگردند کما اینکه شاید کسی راحتیش در این باشه که فقط با زیر پیراهن بگرده!
پس منظور من عرف هست ( جدا از شرع که بهش پایبندم ) پس من خودم رو جوری میپوشونم که یا شرعم فرموده و یا عرف این اجازه رو به من داده نه اضافه بر اون و نه کمتر از اون.در این صورته که به چشم بقیه هم اهمیت نمیدم چون میدونم من مشکلی ندارم و مشکل از اونهاست
و در ضمن اگه شرعی بخواییم بحث کنیم هیچ جایی فرموده نشده پوشش مخصوص زنهاست
کما اینکه به پوشش چشم مردها هم تاکید شده.
امیدوارم جواب سوالتون رو داده باشم.


92:

قانونی که اختیارات و شعور ادم هارو زیاد سوال ببره درست نیست در هیچ جای قران هم نیامده که باید زور و اجبار توی اجرای احکامش باشه الان کدوم کشور اسلامی تحمیل حجاب کرده؟؟؟؟


این تفاوت قائل نمشین منظورم همون مزاحمت و سو هستفاده بود

شما میشه بگین چرا خوب نیست ؟؟؟؟


یکی از مصادیقش اینه که هیچکس دیگه سراغی از ازدواج نمیگیره که واضح هست همه دنبال دوستی های بی مسئولیت هستن!

شما ایا تو جامه زندگی میکنید اتفاقا جدیدا برابر شده واقعا بده


این حجاب الان جلوگیر هیچی نیست چون واقعا ارزشش رو پایین اوردن کاش اختیار دست خودشون بود تا ارزش حجاب حفظ بشه نه اینطوری که اینا یه شال دارن انگار ندارن لبا پوشیدن اما نپوشیدن

93:

قانونی که اختیارات و شعور ادم هارو زیاد سوال ببره درست نیست
راست میگین الان راهنمای رانندگی قانون گذاشته اختیارات و شعور ادم هارو زیاد سوال برده داره بدم امتو جریمه میکنه.واقعا داره به شعور امت توهین میکنه مگر امت ما عقل ندارن.اصلا چرا قانون بذارن چرا به شعور امت توهین میکنن.اصلا نباید قانون بذارن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

در هیچ جای قران هم نیامده که باید زور و اجبار توی اجرای احکامش باشه
دوست عزیز مثل اینکه تا حالا قران نخوندین
ان چه که اختیاری هست اراده هست یعنی شما می توانی با فکر هر دینی را خواستی انتخاب کنی.وکاملا ازادی.ولی وقتی وارد ان دین شدی باید و اجبارن به اعمال ان دین عمل کنی .

پس در عمل و احکام باید اجبار باشد.وگرنه اگه قراره تو احکام اجبار نباشه پس فرق شما با یک غیر مسلمان چیست؟این همه ایه داریم نماز بخونید.این همه ایه داریم دروغ نگین ربا نخورین دزدی نکنیدو...

اگه برنامه بود اینها انجام نشه پس چرا گذاشته شده؟در ضمن
حجاب مهمتره یا نماز؟ مطمئنا نماز.

پس چرا نماز در سطح جامعه اجباری نیست؟ مگر ارزشش بالاتر از حجاب نیست؟
بله ارزش نماز بالاتره ولی فردی اما حجاب عمومی پس به حجاب سعی کنید که به عنوان یک کار ارزشی نگاه نکنید.حجاب برای این هست که جامعه امنیت داشته باشه پس باید اجباری باشه.چون عمومی ولی نماز فردی حتی اگر ما یک کشور مسلمان نبودیم.باید حجاب در کشورمان اجباری می بود.

پس هرکس با هر تفکری باید به ان عمل کندالان کدوم کشور اسلامی تحمیل حجاب کرده؟؟؟؟
حتما منظورتون کشورهای که فقط اسم اسلام را یدک میکشن.کشورهای که پادشاهاش در منظر عموم لیوانهای مشروب را به هم میزنند.خب معلوم هست دران کشورها نباید هم به قوانین اسلام عمل شود


این تفاوت قائل نمشین منظورم همون مزاحمت و سو هستفاده بود
مگر میشه تفاوت قائل نشن!!!!!!!!!!!! الان یک پسر یک خانوم بد حجاب ببینه با یک خانومی که حجابش را رعایت کرده برای هردو یک واکنش نشان میدهد؟؟؟؟؟؟؟؟؟

شما میشه بگین چرا خوب نیست ؟؟؟؟
چی چرا خوب نیست؟

یکی از مصادیقش اینه که هیچکس دیگه سراغی از ازدواج نمیگیره که واضح هست همه دنبال دوستی های بی مسئولیت هستن!
ببخشید خیلی عذر میخوام با حجاب دیگه کسی سراغی از ازدواج نمیگیره؟ با حجاب همه دنبال دوستی های بی مسئولیت هستن؟ یعنی الان اگه ازادی حجاب بدیم.همه میوفتن دنبال دوستی های با مسئولیت؟

اخه این چه منطقی اصلا قشنگ معلومه بی حجابی زیاد بشه از اون طرف زنا هم زیاد میشه این دیگه خیلی ساده هست.در ضمن بعد اون موقع هست که ازدواج کم میشه.

مثل خیلی از کشورهای اروپای که ازادی بی قیدو شرط دادن


شما ایا تو جامه زندگی میکنید اتفاقا جدیدا برابر شده واقعا بده
اتفاقا من دقیقا تو جامعه زندگی میکنم و میبینم تجاوز (خواه با نگاه خواه با حرف و خواه با لمس) به دختران با حجاب خیلی خیلی کمتره
دکتر شاهین فرهنگ روانشناس هستند.ایشان بایک گروه تحقیق کرده اند.درمورد کسانی که تجاوز به عنف کرده اند در ایران؟ ایشان در سخنرانی خود میفرمودند من احساس میکردم که جواب متجاوزین این هست که ما از روی قیافه خانومها را انتخاب میکنیم.
ولی وقتی از خود متجاوزین سوال کرده ام میدانید جوابشان چه بوده: متجاوزین فرموده اند ما نگاه میکردیم هر خانومی مانتویش تنگ تر هست هرکه لباسش کوتاه تر هست هرکه مویش بیشتر بیرون هست وهرکه ارایشش غلیظ تر هست را انتخاب میکرده ایم.انها فرموده اند اگر خودش نمی خواست که اینگونه بیرون نمی امد.
جالب اینجاست تقریبا 95% متجاوزین همین حواب را داده اند.


این حجاب الان جلوگیر هیچی نیست چون واقعا ارزشش رو پایین اوردن کاش اختیار دست خودشون بود تا ارزش حجاب حفظ بشه نه اینطوری که اینا یه شال دارن انگار ندارن لبا پوشیدن اما نپوشیدن
اولا به حجاب به عنوان کار ارزشی نگاه نکنید

دوما یک وقتی تو ایران تصادف خیلی زیاد بود با منطق شما راهنمایی باید میفرمود الان تصادف زیاد شده بیاین قوانین رو برداریم راننده های متخلف ارزش رانندگی رو اوردن پایین
همین الان ایران با همین حجابش از خیلی از کشورهای اروپای بهتره


78 out of 100 based on 63 user ratings 938 reviews