نامه ای به خانم مریلا زارعی


نامه ای به خانم مریلا زارعینامه ای به خانم مریلا زارعی
نامه ای که از سوی یک خانم خطاب به خانم مریلا زارعی در فضای مجازی منتشر شده

من خواهر کوچکتر شما هستم.
چند روزی است که عکسهایی با حجاب از شما در فضای مجازی پخش شده است.
عجیب حجابیست این چادر که به همه می آید . گویی دری میشوی در غلاف صدف
یا شاخه گلی در میان خارهای اگرچه زمخت اما از تو محافظت میکنند که اگر همین
خـارها نباشند چه دست های آلوده ای که به سمتت دراز نمی شوند. مـدتی است
از شما تصویر با حجاب میبینیم، آن هم چه حجابی(چادر) حجاب مادرمان زهرا(س)
حـتـی بـه قـول مـا رو هـم گـرفته بودید ، زیباتر از زیـبا ، نمیدانم چرا این کار را کردید!
نـمی دانـم شـایـد به خـاطر احـترام به نـقش مـقدسی که در فیـلم (چ) بـازی کردید!
شـایـد بـه خـاطر احتـرام به مـادران شهدا ! و شاید اصلا انتخاب همیشگی تان
شـده اسـت و شـاید هم این هم مثل تمام نقش هایی که که در آن به عنوان بازیگر
شـناختـه می شـدید ، یک نقش بود و چند ساعتی را در نقش یک خانم محجبه در
اختتامیه فیلم فجر بازی کردید تا بازخورد رسانه ایش همچنان که شد، کولاک کند !!
نمیدانم،نمیدانم برای چه این کار را کردید ولی خواسته ی قلبیم این است که نقش
بازی نکرده باشید. خانم زارعی بعد از اینکه شما با این پوشش ظاهر شدید موجی
از تصاویر و تشکر و مدح و ثنا از کار شما در فضای رسانه ای منتشر شد همه گفتند
احـسـنت بـه خـانم مـریلا زارعی ، البـتـه منـظورم قشر مذهـبی بود نـه کـسانی که
مـحـجبه ها را هنوز امـل و عـقب افتاده می خوانند !!! پیامبرمان حضرت محمد (ص)
در جامـعه ای ظـهور کـرد کـه در باتـلـاق جـاهـلیت در حـال غـرق شـدن بـودند ، زنـها
بی حجاب بودند و دختران را زنده به گور میکردند ، چه جاهلیتی ، عجب جاهلیتی!
تـاریـکـی مـحـض ، و خـداوند به پیـامبر خود دسـتور داد که به زنـها بگویید که موها و
گردن های خود را بپوشـانند از نامحرم و این طور برای انها بهتر است و ما به دستور
خدا و پیامبرمان عمل میکنیم ، همان پیامبری که نور بود و جهان را به سوی نور برد
خـانم زارعی گویا بـازی کردن در نـقش مادر شهید برای شما تاثیر گذار بوده، خوش
به سعادتتان که در نقش یک مادر شهید بازی کردید .
صـدای شهدا سالهاست که رساتر از هر صدایی به بن بست ها برخورد میـکند و در
کوچه های تاریک خاموش می شـود ، گویی اشـک بر کشـته شـدن جـوانـان پاک و
بیگـناه مان واجب تر از عـمل به خواسته هایشان شده .خودم را میگویم ، همیشه
شـرمنده شـهدایمان هـستیم . شـهیدانی که در 8 سـال دفاع مقدس در خون خود
غـلتیدند در وصـیت نامه هـایشان بارهـا سفارش به حجاب کردند، یاد وصیت شهید
جعفر زاده افتادم که نوشته بود : خواهرم ! دشمن از سیاهی چادر تو می ترسد تا
سرخی خون من...(شهید محمدحسن جعفرزاده)
خــانــم زارعــی ایــنـها را گفتم که بدانید** مـا به شما افتخار میکنیم که با انتخاب
خـودتـان با حجاب کامل در جشنواره حضور پیدا کردید ... از شما بینهایت متشکریم
و از صـمـیم قلـبم دعـا مـیکنم که این حجاب برایتان همیشگی باشد و مادر سادات
و حـضرت زهـرا (س) راهـنمای و دسـتگیر شما در تمام زندگیتان باشد . ان شاءالله

التماس دعای بسیار

خواهر کوچک شمامردان بسیار مرد و خانمهای زرنگ

1:

نامه ای به خانم مریلا زارعی

نامه ی عضو شبکه ی اجتماعی هم میهن خطاب به خانم مریلا زارعی

خانم مریلا زارعی ؛ سلام

در دنیایی که معصیت عنان گسیخته ی امت در شرق و غرب کره خاکی ، نطفه ی نابودی بشریت را
می پروراند ، وظایف خلیفه اللهی انسان نادیده گرفته می شود و انسانیت رو به زوال می رود و حـق
مقدم بر سعادت معرفی می شود ، صرفاً نمی توان با نجوای آیات قراون در گوش های پر از موسیقی
مــستـهجن غربی ارزش های یک انسان را به او یادآوری کرد .


خودنمایی کن حالشو ببر
امروزه مفهوم کیفیت زندگی اون چیزی
اسـت که بلندگوهای فساد پراکن غربی می گویند ، زندگی صرفاً دوره ای برای عیاشی معنی شده!
چه خیانت بزرگی هست در حق بشر .


عشقی به رنگ شیشه
اما تنها یک مسلمان واقعی هست که مفهوم یک زندگی خوب
را بـا پـایـبندی بـه تـقوا و اخـلاق و باورهـای مـعنوی لـمس می کند ، امـا این تمام ماجرا نیست ! یک
مـسـلـمـان واقعی وظیفه دارد خوب زیستن را تبلیغ کند .


رمال یا بنده شیطان !
مانند اونچه شما این روزها انجام دادید ! ما
از شـمـا و همـه ی اونـهایی که شـهرتشـان را مدیون نظام جمهوری اسلامی هستند انتظار داشـتیم
داریـم و خـواهـیـم داشـت کـه یـک مـسـلمان مـوفق را به جهانیان معرفی کنید .


هنوزم راه برگشت هست . . .
ضربات جبران ناپذیر
بـرخی از الگوها ( خصوصاً الگوهای ســیــنـمـایی ) با اشـاعه ی اونـچه خـواست شیطان هست داغی
اسـت بر دل مـادران و پـدران شـهـدایی که تکـه های پاره پاره و یا هستخوانهای شکسته فرزندانشان
را از جــبــهــه هـا پـس گـرفـته اند .


ای بانوی روشنفکر اگر به فکر خودت نیستی به فکر آینده بچه هات باش حداقل . . .
خـیـلی مـواظب باشید ، حال که سیمای تان را مانند مادر شهدا
مـی پوشـانـیـد وظـیـفـه ی سـنـگـینی به دوش دارید ! مبادا موضعی اتخاذ کنید و این اقدام ارزشمند
را یـک احـسـاس گـذرا قلمداد کنید .


لطفا با یک دوستت دارم ساده . . . نشوید . . .
شما که بعنوان معیار و الگوی زن ایرانی شناخته شده اید خوب
مـی تـوانـیـد زهـرا (س) گـونه و زیـنب (س) وار بـه دین عزیز اسلام خدمت کنید .


بزک دوزک کن واسه مردای . . . ولی چوبشو که خوردی دیگه گریه نکن . . .
چه سعادتی از این
بـهـتـر که نـصـیـب شـما شـده هست .

در شـرایط خلاء معنوی و پوچی اخلاقی سینمای امروز ، شما
بـعـنـوان بهتـرین بـازیگر نقـش اول زن می توانید همتراز مقام شهدای به خون غلطیده جلوی تهاجم
فرهنگی را با حجاب کامل بگیرید و معنویت از دست رفته را به سینمای ما برگردانید .

با آرزوی شادی مادران شهدا و توفیق روز افزون برای شما

عضو شبکه اجتماعی هم میهن

*

2:

سلام

یادتون میاد در تاپیک پیشنهادات و انتقادات از اقای شریفی ایراد گرفتید که چرا موضوع را به همه تعمیم دادن ؟

لطفا ویرایش کنید بنویسید " نامه ی برخی کاربران شبکه ی اجتماعی هم میهن "

ممنون

3:

سلام

به نظر شما این مطلب توهین آمیز بود ؟

هرچند بدون جایگزینی واژه ها به هستناد پست آغازین میتـوان
تا حدودی پی بـرد که ایـن مطالب حرف دل چـه کسـانی اسـت

4:

سلام آوینی
توهین آمیز نیست ولی خیلی ها هم از جمله بنده محتوای نامه رو نمی پسندن .پس درست نیست از جانب همه مطلبی رو منتشر کنید
( بعنوان عضوی از شبکه هم میهن عرض کردم )

5:

نظر شما و سایر دوستان برای بنده محترم هست .

اصلاح شد .


به قول مجتبی ، و اما بعد ...


نامه ای به خانم مریلا زارعی

سرکار خانم مریلا زارعی ...

اگر چه از درون گسیختگی فرهنگ مستهجن غرب که آتش تنور نابودی غربی ها را از درون
روشـن مـی کنـد و در نهایت اون بی فرهنگی تمدن سوز را متلاشی می کند ، اما حجاب و
عـفـاف بـانـوان مسلمان می تواند بر اون آتش بدمد و ضعف های شیطانی فرهنگ غربی را
عـیـان تر کـنـد .

خـواهـر گرامی ، اقدام فرهنگی شما ، چالش فرهنگی و اجـتماعی بزرگی
بـرای بـی فـرهـنـگـان غربی (و شیطان) محسوب می شود ، زیرا شما با حجاب کامل خود
اسـتـیـلای بـی فـرهـنـگی غربی را نفی کدرده و حاکمیت عقل و منطق و ایمان و عفاف در
وجـود یـک بـانـوی مـسلمان ایرانی را اثبات کردید .

شاید دامنه ی این اقدام ارزشمند شما
مـرزهای خـلیـج فـارس را درنـوردیـده و پهـنای اقیـانوس ها را طی کرده و به مغز یک انسان
رسـوخ کند و از گـرداب شـیطان نجات یابد و این سـعادت به تنهایی برای شما کافیست ...


6:

خیلی متشکرم

7:

برای من جای تعجب بود که چطور ایشان در جمع دیدار شرایط فیلم شیار143 نبودند .
والا ما همیشه برای دیدار با اقا بال بال می زدیم!

8:

سـلام ، بـنده هم نـمی دانم ، اما تصاویر مشرف شدن ایـشان بـه حرم حضرت
فـاطمه ی معصومه سلام الله علیها در فـضـای مـجـازی مـنـتـشر شـده اسـت .

بال بال می زدید ؟ میتوان چنین برداشت کرد که دیدار آقا روزی تان شده هست

بـرای تـرویج عـفاف و حـجاب بارهـا گـفتند نباید از قـوه ی قهریه (گـشت ارشاد)
هستفاده کرد ! فرمودند باید کار فرهنگی بشود ! کـه البته خود ما هـم از منتقدان
سرسخت گشت ارشاد با اون شیوه بودیم .

امـا حال که کار فرهـنگی می شود
می بینیم که عـده ای با تـوسل به تحقیر حجاب به قصد تحدید اون ، به ایـن کار
فـرهنگی هـم حـمله کـرده و باز هـم عناد خود را بـه مـنصه ی ظـهور رسـاندند.


9:

خیر نصیب مان نشده..
و فکر نمی کنم که نصیبمان هم شود.
چندین سال هست اقا ملاقات ها را بسیار کمتر کرده اند
چندی پیش که با حاج اقا علی اکبری ( احیانا بشناسید) ملاقات حضوری داشتیم.
صراحتا جواب دادند اقا ملاقات قبول نمی کند.
و اگر می کردند بچه های اتحادیه انجمن اسلامی در اولویت بودند..
البته از سوی هم حق دارند
سن اقا بالا رفته هست
مسائل حکومتی بسیار بیشتر از قبل شده هست
مقداری کسالت داشتند
تنها یک ملاقات 2 ساعته نیست
هماهنگی های قبل و هماهنگی های بعد دارد...
مگر ما گشت ارشادی هم برایمان باقی مانده هست ؟
دخترخانوم با وضع کاملا افتضاحی در خیابان راه می رود مامور انتظامی نگاه می کند نمی تواند لب بگشاید و تذکری بدهد.
دختر خانوم ها با وضع افتضاح در حال راه رفتن هستند و ماموران ما سرعت اتومبیل خود را کم می نمايند تا انها را برانداز نمايند !
اقا پسر ما طوری سر و وضعش می باشد که داد می زند شیطان پرست هست.
به راحتی در ملع عام راه می رود
روزه خواری در ملع عام...
صدای زیاد اهنگ در ایام فاطمیه در ملع عام...
گشت ارشادی وجود ندارد دیگر..

10:

ان شاء الله روزی تان شود لااقل برای یکبار هم که شده در نماز به ایشان اقتدا کنید
ملاقات خصوصی میخواهیم چکار ، سرشان سلامت ، همینکه هستند برایمان بس
هست .

ان شاء الله به زودی دسـت ایـشان را در دسـت صاحب الوقت (عج) ببینیم .

بله متاسفانه تمام مطالبی که فرمودید حق هست اما خوشبختانه عمومیت ندارد

11:

به کوری چشم دشمنان
الان هم دستنشان در دست امام وقت (عج) می باشد
انشالله عمومیت پیدا نکند..

انشالله

12:

واعظان کاین جلوه در محراب و منبر مینمايند/چون به خلوت میروند اون کار دیگر میکنن.
پرسشی دارم ز دانشمند مجلس بازپرس/توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر میکنن.
گوئیا باور نمیدارند روز داوری/کاین همه قلب و دغل در کار داور مینمايند.


13:

حـضـرت حافظ در ادامه ی شعر می فرماید که ای انـسان عـاقل در
مـجـلـس عارفان چنان شرابی (شناخت خدا) به تو می دهند کـه
از دنیا بی نیاز می شوی و در درگاه عشق و معرفت الهی جـسم
خـاکی ات را خـمـیـر می نمايند و با عشق و معرفت می آمیزند کـه
ایـن هـمـان دلـیـل سـجـده ی فـرشـتـگان الهی به انـسـان اسـت.ﻧـﺮﺩﺑـﺎﻥ ﺍﯾـﻦ ﺟﻬﺎﻥ ﻣـﺎ ﻭ ﻣـﻨﯿﺴﺖ
ﻋـﺎﻗـﺒـﺖ ﺍﯾـﻦ ﻧـﺮﺩﺑﺎﻥ ﺍﻓـﺘﺎﺩﻧـﯿﺴﺖ
ﻻﺟﺮﻡ ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺴﺖ
ﺍﺳـﺘـﺨـﻮﺍﻧـﺶ ﺳـﺨـﺖ ﺗـﺮ ﺧـﻮﺍﻫﺪ

اولاً خـلـوت افراد به کسی ارتباطی نـدارد حتی به قاضی و پـلیس
اما وقتی برملا شد علاوه بر اینها ، اذهان عمومی هـم وارد مـاجرا
می شوند .

اونچه مسلم هست عده ای همواره با توسل به چـنین
اشعاری می خواهند اشتباهات خود را توجیه نمايند در حالیکه این
اشـعـار خـاصـیـت پـند و توصیه دارند نه خاصیت توجیه اشتباهات.


14:

نامه ی بسیار زیبایی بود، آدمو به تفکر و تعمل میندازه...
نامه ای به خانم مریلا زارعی

15:

دراین عکس چقدر شکسته نشون میده

16:

دوستدارم کلا نظر خودمو و طرز فکرمو بهتون بگم، این فقط فقط نظر خودمه و کس خاص مد نظرم نیست.
از نظر من یکم از عقایدمون دور شدیم، من نمیگم ما تنها تو حجاب مشکل داریم حتی الان کم و بیش جوونهایی پیدا میشن که نماز بخونن.

درسته دین و ایمان به حجاب و نماز خوندن خشک و خالی نیست در درست بودنش شکی ندارم، به نظرم اون شخص باید خودش به این نتیجه برسه که حجاب براش لازمه و هیچگاه نمیشه به زور یه چیزو به کسی به زور تحمیل کردذ خوب که نمیشه بدتر میشه چیز طبیعیه.

نماز هم به همین شکل بازم طرف باید خودش و تو وجود خودش به این یقین برسه که واقعا به نماز نیاز داره.


بله خیلی آدمها هستن حجاب دارن، نمازم میخونن اما خیلی کارا دیگه میکنن و خیلیها هم هستن نه چادری هستن و نه نماز نمیخونن اما آدمای خیلی خیلی پاکی هستن.

محدودیت خیلی چیزا به همراه داره همینجور که داریم میریم جلو میتونیم نسل های جدید رو ببینیم که چقدر با نسل های قبل فرق دارن.

این دوره زمونه دختری که bf نداره مسخرش میکنن، یا بلعکس پسری که به اصطلاح gf نداره اونم مورد تمسخر برنامه میگیره.

حتی خیلیهاشون که تن به این روابط میدن دلیل خاصی هم ندارن، میگن چون دوستام دارن منم باید داشته باشم.هنوز فرهنگ این گونه روابط تو ایران وجود نداره.

والا همین...


17:

برادر چرا به خودت گرفتی؟شعری یادم اومد نوشتم.همین............

18:

دراین عکس چقدر شکسته نشون میده

19:

دوستدارم کلا نظر خودمو و طرز فکرمو بهتون بگم، این فقط فقط نظر خودمه و کس خاص مد نظرم نیست.
از نظر من یکم از عقایدمون دور شدیم، من نمیگم ما تنها تو حجاب مشکل داریم حتی الان کم و بیش جوونهایی پیدا میشن که نماز بخونن.

درسته دین و ایمان به حجاب و نماز خوندن خشک و خالی نیست در درست بودنش شکی ندارم، به نظرم اون شخص باید خودش به این نتیجه برسه که حجاب براش لازمه و هیچگاه نمیشه به زور یه چیزو به کسی به زور تحمیل کردذ خوب که نمیشه بدتر میشه چیز طبیعیه.

نماز هم به همین شکل بازم طرف باید خودش و تو وجود خودش به این یقین برسه که واقعا به نماز نیاز داره.


بله خیلی آدمها هستن حجاب دارن، نمازم میخونن اما خیلی کارا دیگه میکنن و خیلیها هم هستن نه چادری هستن و نه نماز نمیخونن اما آدمای خیلی خیلی پاکی هستن.

محدودیت خیلی چیزا به همراه داره همینجور که داریم میریم جلو میتونیم نسل های جدید رو ببینیم که چقدر با نسل های قبل فرق دارن.

این دوره زمونه دختری که bf نداره مسخرش میکنن، یا بلعکس پسری که به اصطلاح gf نداره اونم مورد تمسخر برنامه میگیره.

حتی خیلیهاشون که تن به این روابط میدن دلیل خاصی هم ندارن، میگن چون دوستام دارن منم باید داشته باشم.هنوز فرهنگ این گونه روابط تو ایران وجود نداره.

والا همین...


20:

برادر چرا به خودت گرفتی؟شعری یادم اومد نوشتم.همین............


86 out of 100 based on 66 user ratings 866 reviews