بررسی انحرافات زنان خیابانی


بررسی انحرافات زنان خیابانیبررسی انحرافات زنان خیابانی
خداوند متعال هنگامی که انسان را افرید در وجود او نیرویی برنامه داد که در طول زندگی وسیله و بهانه ای برای مورد امتحان برنامه گرفتن از جانب پر وردگار باشد. انسان در هر زمان ومکان در حال امتحان شدن از جانب خداوند است و هدف از این ازمونها این است که انسان خود را و در نتیجه خدای خود را بهتر بشناسد . راه بندگی را بیاموزد و بعد از سر فرود اوردن در مقابل امر پروردگار موجبات تقرب به استان پاک الهی برایش فراهم گردد.
یکی از نیرو هایی که خداوند به وجود لطف و رحمت و کمالش به انسان ارزانی داشته میل و غریزه جنسی است . این نیرو و انرزی بسیاربرای روح و جسم انسان مفید بوده و باعث می شود انسان به دنیایی جدید پا بگذارد و زندگی برایش لذتبخش شود.
این نیرو که از ان به نیاز جنسی نیز تعبیر می شود مانند نیازهای دیگر در زندگی انسان نقش مهمی را ایفا می کند و اهمیت ان هم پایه ی نیاز گرسنگی و تشنگی است با این تفاوت که نیاز به خوردن و اشامیدن از همان ابتدای تولد در وجود انسان است ولی نیاز جنسی در افراد مختلف و در زن و مرد در سنین متفاوت بروز می کند .
تمام موهبت های الهی مفید بوده و برای ارتقائ انسان به کمال در اختیار او برنامه گرفته است اما افراط و تفریط در هر مسئله ای باعث می شود که یک ارزش به یک ضد ارزش تبدیل شود و حتی به جایی برسد که شخصیت اخلاقی و معنوی انسان را نابود کند.
غریزه جنسی نیز از مواردی است که گاهی انسان را به تباهی می رساند و موجبات غضب پروردگار را فراهم می کند و ان هنگامی است که انسانها این نیرو را در مسیری غیر از محدودیتهای الهی - که تمام این دستورات و بایدو نباید ها جز برای ارامش و اسایش و حفظ ارزش و شخصیت معنوی بندگانش نیست - و به منظور فساد و بی بندو باری و لذت های کاذب به کار می برند.افراط و تفریط و استفاده نادرست و نابجا از این نیروی خدادادی انحراف جنسی نام دارد واز انجایی که بیشتر مشکلات جامعه از جمله طلاق –کودکان خیابانی-روسپیگری...و همچنین مشکلات جوانان که به دلیل اگاهی کم از این موضوع و نداشتن شناخت کافی از مضرات جسمی و روحی انحراف جنسی زندگی خود را تباه می کنند و در منجلابی فرو می روند که تبعات ان شامل دیگر اعضای جامه نیز می شود بر ان شدم که این موضوع را برای تحقیق خویش انتخاب نمایم .
باشد که این نوشته یاری رسان بنده حقیر برای رسیدن به ارزشهای انسانی و کمال واقعی و موجب افزایش اگاهی خوانند گان محترم در باره این مطلب باشد .

تعریف انحرافات جنسی:
برای تعریف انحرافات جنسی ضابطه ای دقیق و جهانی در دست نیست و در این زمینه جامعه شناسان-زیست شناسان و علمای علم اخلاق با یکدیگر توافق کامل و کلی ندارند.جامعه شناسان چنانچه روشهای لذت یا ارضای جنسی مورد قبول و تصویب جامعه نباشد ان را انحراف جنسی میدانند.زیست شناسان در روابط جنسی فقط به تولید مثل و بقای نوع توجه دارند و هرگونه امیزش جنسی که در راه نیل به این هدف نبا شد از نظر انها انحراف جنسی محسوب می شود.این همان بیان فروید است که می گفت:هرگونه ارضای میل جنسی که هدفش خارج از حیطه تولید مثل باشد انحراف جنسی محسوب می گردد.
از نظر اخلاقی به هر نوع ارضای جنسی که مورد نکوهش برنامه گیرد و بلافاصله احساس ندامت دست بدهد انحراف جنسی گفته می شود.کسی که بر خلاف تکلیف رفتار کند و مرتکب خلاف اخلاق شود دچار ندامت و پشیمانی می گردد از عذاب وجدان یا پلیس مخفی باطنی رنج می برد از خویشتن می گریزد و خود را خوشبخت و سعادتمند نمی یابد.

روسپی کیست؟روسپیگری چیست؟
به یک تعبیر فحشا خرید و فروش روابط جنسی است و به عبارت دیگر فحشا عبارت از ایفای عمل جنسی با فرد دیگر در مقابل پرداخت پول است.روسپی ممکن است مرد یا زن باشد.ولی معمولا این عمل را به زنان نسبت می دهند. اما برخی اوقات مردان نیز برای مردان دیگر در نقش روسپی ظاهر می شوند که بدان فحشائ مردانه میگویند.روسپیانی که امرار معاش یا تکمیل در امدشان از راه روسپیگری باشد معمولا مایلند فعالیت جنسی را با اشخاصی که قادر به پرداخت پول بیشتری هستند انجام دهند.

روسپیگری در گذر تاریخ
مردم مصر وبابل بر این باور بودند که رابطه ی جنسی با راهبان و کشیشان موجب نزدیک شدن به خدا است.
دموستن می نویسد که در جامعه یونان"از فواحش تمتع می بریم با کنیزان و زنان غیر مشروع خود در اوقات روز-سلامت جسم خویش را تامین می کنیم و زنانمان فرزندان مشروع برای ما می اورند و وفاداران خانه هایمان را حفظ و حراست می کنند."
در روم باستان روسپیان ازادی زیادی داشتند اما ملزم به پوشیدن لباسهای متمایزی از دیگر شهروندان بودند و نیز مجبور بودند موهای خود را به رنگ قرمز یا بور در اوردند.
در هندوستان روسپیگری به طور کلی محدود به معابد بود . در هر معبد گروهی از "زنان مقدس" وجود داشتند که کارشان در وهله اول رقصیدن و اوازخواندن در برابر بتها و شاید هم سرگرم کردن برهمنان بود.در معبد"راجه راجه"هندوستان رسمی وجود داشت که به مرور ایام جنبه تقدس پیدا کرد وان رسمی بود که گاه و بیگاه زنان متشخص یکی از دختران خود را که به انها "دیوه داسی" می گفتند وقف پیشه روسپیگری معابد می کردند.
مسیحیان روسپیگری را عملی شیطانی می دانستند چنانکه
"سنت اگوستین" معتقد بود که بدترین کارها نظیر هتک ناموسی ناشی از ان است که روسپیان راهی برای ارضای شهوت خود پیدا نمی کنند ."سن توماس اکیناس" می گفت:"روسپی مانند لجن دریا و فاضلاب خانه است اگر جلوی انرا نگیری خانه را به منجلاب می کشاند."
علل وانگیزه روسپیگری و انحرافات جنسی:
 • 1. وابستگی شدید به مادر و فقدان روابط محبت امیز با پدر
 • 2. مهار شدن رشد مردانگی توسط مادر و برگشت به مرحله خود شیفتگی
 • 3. فقر مادی و نیاز اقتصادی و نداشتن کار و اشتغال مناسب
 • 4. عوامل درونی مانند تنبلی - عدم مهارت در کار یا کم هوشی وضعف مبانی عقلی یا کمی سطح فکر و دانش عمومی
 • 5. سرکشی و عصیان و انتقامجویی از پدر و مادر و شوهر یا کینه توزی نسبت به اجتماع و نظامها ی تربیتی و اخلاقی
 • 6. جاه طلبی و داشتن رویای شهرت و ثروت و قدرت و عشق به تجمل
 • 7. جنون یا"عقده روسپیگری"
 • 8. دارابودن منش ناثابت و کودکانه و سرد مزاجی از نظر جنسی
 • 9. خشونت والدین و بدرفتاری انان و دارابودن خانواده ای از هم پاشیده و عدم توانایی به پرداختن به یک زندگی عادی
 • 10.برنامه گرفتن در معرض تجاوز جنسی در دوران کودکی
علاوه بر موارد فوق عوامل دیگری نیز به طور جانبی شخص را به انحرافات جنسی سوق می دهد که می توان انها را چنین برشمرد:
 • 1. سرکوبی شدید و غیر عادی میل جنسی و نیز محرومیتها و محدودیتهای اجتماعی برای ارضای نیازها
 • 2. بلوغ زود رس و روبروشدن با صحنه های تحریک امیز و عدم امکان ارضای طبیعی نیازها
 • 3. نداشتن شوهر و محیط خانوادگی مناسب و نیز بدی تربیت و نداشتن پدرو مادر شایسته
 • 4. اختلاف سنی زوجین و عدم توجه شوهر به نیازهای جنسی زن
 • 5. وجود محلهای فساد و افراد فاسد در جامعه
 • 6. و بلاخره فقر- بیکاری و نداشتن درامد ثابتچرا زنان ایرانی نمی توانند رئیس جمهور شوند؟

1:

زنا
از گناهانی که به کبیره بودنش تصریح شده زنا هست همانگونه که حضرات صادق (ع) و کاظم(ع) و رضا(ع) و جواد(ع) فرموده اند و برای کبیره بودنش به ایه 68 از سوره فرقان متمسک شده که می فرماید:"از جمله صفات بندگان خدا ان هست که نپرستند و نخوانند با خدای به حق خدای دیگری را(یعنی مشرک نباشند) و ان نفسی که خدا کشتنش را حرام فرموده نکشندو زنا ننمايند و کسی که اینها را بجا اورد (شرک - قتل- زنا) برسد و ببیند جزای خود را که شکنجه اش در روز قیامت دو چندان هست و همیشه به خواری در اتش هست."

اثار دنیوی و اخروی زنا
امام باقر(ع) فرمودند:زنا شش اثر دارد:سه اثر در دنیا و سه اثر در اخرت اما اثار دنیوی زنا.ابرو را می برد – رزق را کم می کند و مرگ و نیستی را نزدیک می نماید اما اثار اخروی ان پس غضب پروردگار و سختی حساب و دخول در اتش و جاودان ماندن انرا ایجاب می کند.

همه زناکاران را در محشر لعنت می نمايند
حضرت امیرالمومنین (ع) فرمود در روز قیامت به امر خدا بوی گندی وزیده می شود که تمام اهل محشر ناراحت می شوند تا اینکه نفس کشیدن برای انها مشکل می گردد پس منادی ندا می کند ایا می دانید این بوی گند چیست؟ گویند نمی دانیم و سخت ناراحتمان کرده پس فرموده می شود : این بوی عورت زناکارانست که بدون توبه از دنیا رفته اند پس انها را لعنت کنید که خدا انها را لعنت کرده پس نماند در محشر کسی مگر اینکه انها را نفرین می کند و می گوید خدایا زناکاران را لعنت فرما.

زنا مرگ ناگهانی و فقر می اورد
حضرت رسول (ص) فرمود:هر گاه پس از من زنا یاد شود مرگ ناگهانی زیاد خواهد شد .


رنج های زن......................
و فرمود که زنا مورث فقر هست و ابادیها را ویران خواهد نمود.

زنای محصنه
اگربا زن شوهر دار زنا شود حرمت و عقوبت ان شدید تر خواهد بود چنانکه حد زنا صد تازیانه ولی حد زنای محصنه قتل و سنگسار کردن هست.
حضرت صادق (ع) فرمود:روز قیامت سه طایفه اند که خداوند با ایشان سخن نمی گوید و ایشان را پاکیزه نمی فرماید و بر ایشان عذاب دردناکی هست از این سه طایفه زنی هست که بر فراش شوهر زنا دهد .واز حضرت رسول(ص) مروی هست که فرمود کسی که با زن شوهردار زنا کند پس در جهنم از عورت هر دو چرک خارج می شود و اهل جهنم از بوی گند ان دو در اذیت خواهند بود و عذابشان شدیدتر هست.


سطح توقعتون از همسر آینده چقدره؟؟


زنا با محارم
برقراری روابط جنسی با کسانی که از نظر قیود اخلاقی – مبانی مذهبی و قوانین اجتماعی حرام شناخته شده باشد را زنا با محارم گویند.


وقتی مردان می گویند ...... یعنی ؟
مانند رابطه جنسی بین برادر و خواهر یا پدر و دخترو ما نند ان زنا و ازدواج با محارم از انحرافهایی هست که دارای سابقه قدیمی و کهن می باشد و عموم رواشناسان و روانکاوان عقیده دارند که ریشه این انحراف به وقتی برمی گردد که افراد بشر در حال توحش می زیسته اند.


24 ساعت از زندگي دخترا
مفهوم "محارم" را نباید با مفهوم اقوام و خویشاوندان نزدیک یکی دانست.


خداییش چرا اینجوری هستین؟
در حقیقت در هر نظام فقهی و حقوقی و اجتماعی
محارم به کسانی اطلاق می شود که ازدواج با انها در ان نظام تحریم شده هست.


زیبایی زن در ...
به طور کلی زنا با محارم یکی از انحرافهای خطرناکی هست که پس از اقدام به ان حالت ندامت و شرمساری غیر قابل تحملی به مرتکب دست می دهد که گاهی اوقات سبب ابتلای او به جنون و دیوانگی می شود و دیده شده هست که بسیاری از افراد مبتلا به این انحراف از لحاظ کیفیت شعوری – ضعیف ومعلول هستند.

هوشیاری
چون زنا موجب فساد و اختلال نظام بشری و هلاکت هست خداوند به حکمت بالغه اش چند امر را واجب فرموده که اگر مسلمانان این امور را رعایت نمایند هیچگاه به چنین گناه بزرگی مبتلا نخواهند شد.

حجاب از ضروریات قران هست
در چند جای قران مجید زنها را امر به حجاب فرموده از ان جمله در سوره نور ایه 30 می فرماید "و باید بزنند یعنی فرو اندازند زنها مقنعه های خود را بر گریبانهایشان (گردن خود را با مقنعه سر بپوشانند تا مو و بنا گوش و سینه هایشان پوشیده بماند) و زینت و جمال و ارایش خود را برای شوهران و محارمشان یعنی پدر – پدر شوهر و پسر – پسر شوهر و برادر و پسربرادروپسر خواهر و سایر زنهای مسلمان و کنیز ملکی و خدمتگذاری که میل به زنا ندارد که انهایی هستند که پیراند یا ابلهانی که از شهوت مباشرت خبر ندارند و طفلی که هنوز به حد تمیز نرسیده و از حال مباشرت با زنان بی خبرند و نمی دانند عورت زنان چیست.


اغفال يا خيانت
و زنان ان طور پای بر زمین نزنند که خلخال یا زینت پاهایشان معلوم شود."

بررسی انحرافات زنان خیابانی

و در سوره مبارکه احزاب می فرماید:ای پیغمبر (ص) به زنان و دختران خود و زنان مومنین بگو تا فروگذارند بر خود چادرهای خویش را و رویشان و کتفهای خود را با ان بپوشانند که این کار نزدیکتر هست به این که به عفت و حریت شناخته شوند تا از تعریض و جسارت هوسرانان اسوده باشند.
و در ایه 32 از سوره احزاب می فرماید:ای همسران پیغمبر(ص) شما مانند سایر زنها نیستید اگر می خواهید تقوا نمائید پس با بیگانه با صدای نازک و مهیج سخن نگوئید تا انان که دلشان بیمار هست در شما طمع ننمايند و بگویید فرموداری نیکو و پسندیده و دور از ریبت و تهمت و در خانه هایتان جایگزین شویدو خودنماییهای دوران جاهلیت را کنار بگذارید.


2:

عامل روسپی گری یک اختلال ژنتیکی هست

3:

نگاه های بیگانه
دیگر امر فرمود زنان مسلمان چشمان خود را از نگاه به مرد نامحرم نگه دارندو مردان مسلمان را امر فرمود که از نگاه به زنان اجنبیه خودداری نمايند .

در سوره نور می فرماید:ای پیغمبر مردان مومن را بگو که چشمان خود را از نگاه به اجنبیه بپوشانند و زنان مومنه را هم بگو تا چشمهای خود را از مردان بیگانه بپوشانند و فروج و اندامشان را(از عمل زشت و تماس نا مشروع ) نگهدارند و زینت و ارایش خود را جز انچه قهرا ظاهر می شود بر بیگانه اشکار نسازند.

بررسی انحرافات زنان خیابانی

تیرهای زهر الود شیطان
از حضرت صادق (ع)است که: نیست کسی مگر اینکه بهره ای از زنا دارد پس زنای چشم نگاه نارواست و زنای دهان بوسه حرام هست و زنای دست مس بیگانه نمودن هست .

و نیز مروی هست کسی که چشمان خود را از حرام پر کند خداوند روز قیامت چشمانش را از اتش پر می فرماید.ابلیس قرین اتشین
کسی که زن بیگانه ای را در بر گیرد در روز قیامت با شیطان هم زنجیر هست به زنجیر اتشین و با هم در دوزخ خواهند بود و کسی که چشمش به زن بیگانه ای بیفتد و برای خدا تکرار نظر نکند و چشم بر هم گذارد یا به اسمان بنگرد خدا در دلش امن و ایمانی برنامه می دهد که لذتش را می چشد و او را با حورالعین تزویج می فرماید.و هر زنی که شوهر داشته باشد و چشمش را از نگاه به غیر شرهر و محرمش پر کند خشم خدا بر او شدید هست .و در چند روایت از نگاه کردن به پشت سر زنها هر چند با حجاب باشند نهی شده هست که البته حمل بر کراهت می شود .

اخباری که در این زمینه هست بسیار و همین کافی هست.

تحریم خلوت با بیگانه
خلوت با بیگانه را با احتمال و ترس وقوع در حرام تحریم فرموده هر چند مشغول عبادت شوند.
از پیغمبر اکرم (ص) مروی هست کسی که ایمان به خدا و روز قیامت دارد شب در جائی نمی ماند که نفس زن بیگانه را می شنود.
وقتی که پیغمبر از زنهای مسلمان بیعت و عهد می گرفت شرط می گرفت که با مردان بیگانه در جای خلوت ننشینند.
و مراد از خلوت ان هست که مکان جوری باشد که دیگری نتواند داخل شود مانند اتاقی که درش بسته باشد یا خانه ای که کسی به ان امد و شد نکند.
حدود شدید
حدودی که در اسلام برای این عمل شنیع تعیین شده یکی از موجبات جلوگیری از شیوع ان هست که مجملا در ضمن پنج فرع بیان می شود:
 • 1. اگر کسی با یکی از محارم نسبی خود مانند:"خواهر – دختر –عمه – خاله- دختر برادر – دختر خواهر" زنا کند باید او را کشت.
 • 2. اگر کسی شخصی را ببیند که با زنش زنا می کند و از ضرر ایمن باشد می تواند هر دو را بکشد(اگر ایمن باشد یا نباشد و نکشد ان زن بر او حرام نمی شود)
 • 3. هر گاه کافری با زن مسلمانی زنا کند یا مسلمانی که سه دفعه حد زنا خورده در مرتبه چهارم باید کشته شود.
 • 4. مردی که زن عقدی دائمی حاضر دارد و او را در حال بلوغ وعقل و طی کرده و هر وقت هم بخواهد می تواند با او نزدیکی نماید با این وصف اگر با زن عاقله بالغه ای زنا کند باید او را سنگسار نمود و بعضی برانند که اول باید صد تازیانه به او زد و سپس او را سنگسار کرد.
 • 5. هر گاه زنا نماينده محصن نبوده(یعنی مرد زن دار با شرایطی که در فرع گذشته فرموده شد) و با غیر محرم خود زنا نموده حدش یکصد تازیانه بوده و همچنین زن زانیه ای که شوهر نداشته باشد حدش یکصد تازیانه هست.


دو نکته قابل توجه
1.اگر کسی با زنی که شوهر نداشته و در عده رجعیه (یعنی عده ای که شوهر می تواند بدون عقد برگردد) نبوده زنا کرد بعد می تواند با او ازدواج نماید ولی اگر شوهر داشته باشد یا در عده رجعیه بوده بر او حرام همیشگی هست یعنی اگر شوهرش بمیرد یا او راطلاق دهد باز هم نمی تواند او را بگیرد.
2.اگر کسی با زنی زنا کرد مادر و دختر ان زن بر او(بنابر اشهر)حرام می شود یعنی نمی تواند با انها ازدواج نماید ومحرم هم نیستند و همچنین زن مزبور بر پدر زنا نماينده حرام می شود.
در ایه سوم از سوره نور می فرماید :
مرد زنا کار زنی نگیرد مگر زن زنا کار یا مشرکه و زن زناکار شوهر نکند مگر با مردی که زناکار یا مشرک هست و این بر مومنین حرام هست.

انحراف خودازاری(Mazochism)
خودازاری یا مازوخیسم نوعی از انحراف جنسی هست که فرد از ایجاد درد در خود به وسیله خود یا به وسیله دیگران لذت می برد.

فعالیتهای خود ازاری ممکن هست به صورت ازار رساندن خیالی یا به شکل اعمال زجر اور از فروکردن سوزن به بدن – سوزاندن دست – زخمی کردن بدن و مشاهده خون یا به طور شفاهی مثل دشنام دادن و تحقیر همراه باشد.
بیماری خودازاری در برخی از افراد تحصیل کرده نویسندگان و شعرا نیز دیده شده هست "کلریج"شاعر انگلیسی به این انحراف جنسی مبتلا بودو این تمایل از اشعارش به خوبی مشهود هست.

"زان زاک روسو" نیز مبتلا به این بیماری بوده و در کتاب اعترافات خود نوشته هست که چون کنتس دووارن او را با لگد از اتاق بیرون راند لذت مخصوصی از این کار برده هست.

انحراف دیگر ازاری(Sadism)
دیگر ازاری یا سادیسم نوعی از انحراف هست که شخص با ازار دادن شریک جنسی خود لذت می برد .

به فردی که از رنج دادن طرف مقابل لذت می برد "سادیک" گویند.

این بیماری ممکن هست با حالات خفیف یا شدید مشاهده گردد.
نوع خفیف ان بیشتر در اخلاق و رفتار فرد بیمار دیده می شود بدین ترتیب که شخص سعی می کند دیگران را تحقیر سازد یا ازار دهد.

تنبیه های شدید و رفتار خشونت امیز بعضی از معلمان درباره دانش اموزان یا شوهرانی که از اذیت و ازار یا مضروب کردن زنان خود لذت می برند از این گونه اند.در نوع شدید ان بیماران برای ارضای میل جنسی خود انسانها یا حیوانات را مورد زجر و شکنجه برنامه می دهند و با ازار دادن و به قتل رساندن انها به ارضای خاطر روانی و جنسی دست می یابند.

بت پرستی جنسی(Fetishism)
بت پرستی یا "فتی شیسم" جنسی به انحرافی فرموده می شود که شخص پس از دیدن شی یا عضوی از جنس مخالف تحریک شده از ان لذت می برد.
فرد منحرف به جای انکه با جنس مخالف عشق ورزد و با خود او تماس عادی و طبیعی حاصل کند به یکی از اعضای بدن یا شی متعلق به معشوق مانند کفش – دستمال – عطر و مانند ان تحریک جنسی شده سعی می کند با تمام قوا به ان دست یابد.


این بیماری در بین ملوانان و افسرانی که در پادگانهای دور افتاده به سر می برند و در موقعيتی مناسب و به طور غیر مترقبه با زنی در یکی از بنادر اشنا می شدند و سپس ساعتی او را از دست می دادند بروز می کرد.

این بیماری در حالت عادی خطرناک نیست اما در پاره ای اوقات شخص برای رسیدن به فردی که تصور می کند شبیه کسی هست که از دست داده مرتکب جنایت می شود.جنون اتش سوزی نیز نوع دیگر بیماری بت پرستی
جنسی هست که فرد با دیدن اتش و مشاهده شعله های قرمز رنگ ان تحریک شده و به اوج ارضای جنسی می رسد.

اگر این انحراف با یک ویزگی سادیستی امیخته گردد منحرف سرکش و قاهر می گردد و همواره برای رسیدن به هدف خود ایجاد حریق می کند و با برافروختن اتش مرتکب جرم و جنایت می گردد.
برنارد شاو می نویسد :"پیگمالیون " پس از انکه مجسمه ای ساخت و ان را تمام کرد .

عاشق مجسمه شد .

این انحراف بیشتر در مردان دیده می شود و در مو بخصوص موی خرمایی – کفش زنان – ساق پای انان و گاه ممکن هست در پوشش – طرز ارایش – چشم – صدا – طریقه راه رفتن – عصبانی شدن – خندیدن – و به طور کلی ادا و اطوار زن یا مرد متمرکز گردد.

4:

انحراف حیوان بازی(Zoophili)
انحراف حیوان بازی یا زوفیلی در قرون گذشته بسیار شایع و از مسائل مهم اجتماعی بوده هست .

به همین دلیل در ادیان مختلف به شدت مورد نکوهش برنامه گرفته هست.

در حال حاضرانحراف مذکور در محیطهای شهری به ندرت دیده می شود اما در محیطهای روستایی معمولا چوپانان – کشاورزان – دامپروران و افرادی که بر اثر عقده حقارت و اوضاع ویزه اجتماعی نمی توانند با زن روابط عادی جنسی داشته با شند و از سوی دیگر دائما با حیوانات در تماس هستند یرای ارضای نیاز جنسی از حیوانات هستفاده می نمايند .

ارتباط عاطفی با حیوانهایی مانند سگ در انحراف مذکور موثر هست .

زوفیلی در مردان بیشتر از زنان هست.


در کشور های اروپایی تربیت سگهای مخصوصی برای این نوع بیماران رایج هست.

این موضوع با نگهداری حیوانات اهلی و پرندگان متفاوت هست و نباید از حد مجاز خود خارج شود.

انحراف مرده پرستی(Necrophilia)
در انحراف مرده پرستی یا نکروفیلی تماشا یا تماس با جسد مرده سبب تحریک و ارضای جنسی می شود.
این دیده از دورانهای گذشته در بین برخی از اقوام و ملل به خصوص مصریان رواج داشته.
نکروفیل گاه مرده را نزد خود نگه می دارد و مرتبا نگاه کرده حتی می بوسد یا با ان روابط جنسی بربرنامه می کند.
بی دفاع بودن جسد عامل مهمی در وادارکردن بیمار به عمل جنسی می باشد.

مانند فرانسوابرتران.

جانی مرده خوار فرانسوی.

مرده پرستی به صورت ناقص نیز در برخی از انسانها دیده می شود.

کسانی که از دیدن بیمار – مجروح – محتضر یا حضور در مجالس عزا و گورستانها تحریک جنسی می شوند و از این کار لذت می برند چنین مساله ای دارند.

انحراف عریان نمایی جنسی(Pedeophile)
خودنمایی یا عریان نمایی جنسی انحرافی هست که فرد با نشان دادن الت تناسلی خود به زنان پاکدامن در مکانهایی که در معرض دید همسایگان و رهگذران باشد تحریک شده به خیال خود ارضا می شود.این گونه منحرفان قبل از انجام عمل دچار هیجان و تپش قلب و اضطراب می شوند و پس از عریان نمایی در خود احساس راحتی می نمايند .

به برخی از انها که در مقابل نشان دادن الت تناسلی خود به اطفال لذت می برند" پدوفیل " می گویند.
پوشیدن لباسهای تنگ و چسبان و یا نیمه تنه عریان در سنین بلوغ می تواند مقدمه ای بر بروز و تشدید این بیماری باشد.

انحراف نظر بازی(Voyeurism)
نظر بازی انحرافی هست که افراد منحرف فقط از راه نگاه کردن به اعضای بدن دیگران لذت می برند و بدین وسیله به ارضای جنسی می رسند .

نیاز جنسی و کنجکاوی سبب این رفتار انحرافی می شود و در مردان جوان بیشتر دیده می شود.
موضوع پوشش مناسب برای مادران و خواهران در منزل و حجاب مناسب برای بانوان در معابر عامل موثر در جلوگیری از بروز این بیماری هست.

به خاطر همین هست که نگاه به نامحرم تیری از سوی شیطان به حساب می اید.

همجنس گرایی(Hemosexuality)
همجنس گرایی یکی از کهن ترین و باسابقه ترین انحرافهای جنسی هست و به رفتار و سازش جنسی بین دو همجنس چه به صورت رابطه عاطفی و چه به صورت برقراری رابطه جنسی فرموده می شود.
مطالعه و بررسی علل همجنس گرایی از انجا که تشخیص – پیشگیری و درمان ان برای جلوگیری از مفاسد اجتماعی ازاهمیت بسیار برخوردار می باشد مورد توجه روانشناسان برنامه گرفته هست.

انان نقش پدر و مادر را در ایجاد همجنس گرایی بسیار موثر می دانند و بر این باورند که محرومیت ودوری از پدر به ویزه در وقتی که کودک در مرحله رشد جنسی هست یا وجود مادر سختگیر سبب می شود که پسر به چنین انحرافی دچار گردد و نیز اگر پسر در خانواده ای که به شیوه ی مادرسالاری اداره می شودو مادر سلطه گر محدودنماينده پدر و پدر ضعیف و سلطه پذیر و طرد نماينده باشد پرورش یابد چون مادر را منبع و مظهر و قدرت می داند خود را با او "همانندسازی" می کند.
و هم او نقش زنانه را می پذیرد و از نظر برقراری رابطه جنسی به مردها متمایل می گردد.

عکس این رفتار نیز صادق هست .

اگر دختری دارای پدری پرخاشگرباشد خشونت بی حد و حصر او دختر را چنان از مردان می ترساند که حتی امکان تفکر درباره برقراری رابطه با مرد را به او نمی دهد.

در چنین شرایط محیطی و تربیتی شخصیت فرد چنان شکل می گیرد که دوران بلوغ و سپس ان خلا روانی خود را در کنار همجنس خود می تواند پر کند.
همجنس گرایانی که دچار اختلالات شخصیتی بوده و از بهره هوشی پایینی برخوردار باشند ممکن هست به جرایم جنسی کشیده شوند.معمولا برای اینگونه منحرفان پرونده های قطوری از جرایم جنسی متعددی تشکیل می شود .

اصغر قاتل و بعضی از منحرفین جنسی نمونه های بارز این بیماری هستند.

لواط
ازگناهانی که به کبیره بودنش تصریح شده لواط هست چنانکه از حضرت صادق(ع) و حضرت رضا(ع) رسیده بلکه حرمت و عقوبت ان از زنا شدیدتر هست از حضرت صادق (ع) مروی هست که:
"حرمت لواط از زنا بیشتر هست به درستی خداوند قومی را برای عمل لواط هلاک فرمود(قوم لوط) ولی کسی را برای زنا هلاک نفرمود".(اصول کافی)
از رسول اکرم (ص) مروی هست که فرمود: کسی که با پسری جمع شود روز قیامت جنب وارد محشر می شود و اب دنیا او را پاک نمی کند
و خشم خدا بر او هست و او را لعنت فرموده دوزخ را برایش اماده می فرماید وبد جایگاهی هست .

سپس فرمود هرگاه کسی لواط کند عرش خدا به لرزه درمی اید و خداوند او را لعنت و غضب فرموده و جهنم را برایش اماده می فرماید و ملوط(مفعول) را در کنار جهنم نگه می دارد تا خلائق از حساب فارغ شوند پس او را در جهنم می اندازند و در طبقات دوزخ همیشه معذب خواهد بود.(فروع کافی – وسائل کتاب نکاح باب 17و18)

5:

سنگ عذاب هنگام مرگ
از حضرت صادق (ع) مروی هست که نیست بنده ای که عمل قوم لوط را حلال بداند(و در روایت دیگر کسی که بر لواط کردن اصرار داشته باشد) نمی میرد مگراینکه در ان ساعت خداوند بر او سنگی از همان سنگها ی عذابی که بر قوم لوط بارید می اندازد و مرگ وی در خوردن همان سنگ هست و برای اینکه رسوا نشود خداوند ان سنگ را از نظر ایجاد پوشیده هست.(تفسیر قومی)

غلامی که مولایش را کشت
در وقت عمر غلامی که مولای خودش را کشته بود پس از اقرار.

عمر امر به کشتنش نمود حضرت امیرالمومنین (ع) از غلام پرسید چرا مولای خودت را کشتی؟عرض کرد به زور با من لواط کرد پس او را کشتم.

ان حضرت از اولیای مقتول پرسید ایا او را دفن کرده اید؟ فرمودند :اری هم اکنون از دفنش می اییم پس به عمر فرمود غلام را تا سه روز نگهدار و پس از سه روز اولیای مقتول حاضر شوند.
پس از گذشتن سه روز ان حضرت به اتفاق عمر و اولیای مقتول بر سر قبرش امدند از اولیایش پرسیدند این قبر صاحب شما هست؟ فرمودند: اری سپس فرمود قبر را بشکافید تا به لحد برسید چون به لحد رسیدند و انرا برداشتند جنازه را ندیدند پس ان حضرت تکبیر فرمود و فرمود به خداقسم دروغ نفرمودم شنیدم از رسول خدا(ص) فرمود هر کس از امت من عمل قوم لوط را مرتکب شود و بدون توبه از دنیا رود پس در قبرش بیش از سه روز نمی ماند تا اینکه زمین او را فرو می برد و بجایی که قوم لوط هستند و هلاک گردیده اند ملحق می نماید پس در زمره ایشان محشور می شود.(معالم الزلفی)

نگاه شهوتی به پسر حرام هست
نگاه کردن از روی شهوت به جوان امرد(پسری که هنوز موی صورتش در نیامده) حرام هست و سو اثر و شدت عقوبت نظر حرام در بحث زنا مفصلا ذکر گردید بلکه از رسول خدا(ص) مروی هست که: فتنه جوان زیبای امرد از فتنه دختر باکره بیشتراست.(نکاح وسائل باب 21 ص 43)
پس هر مسلمانی واجب هست از چشمان خود نهایت مواظبت را بکند که به چنین گناه بزرگی مبتلا نشود.

لجام اتشین برای بوسه شهوت
بوسیدن جوانی از روی شهوت حرام هست چنانکه از حضرت صادق (ع) هست که پیغمبر(ص) فرمود کسی که جوانی را از روی شهوت ببوسد خداوند او را در قیامت به لجامی از اتش لجام می فرماید.(اصول کافی)
و از حضرت رضا(ع) مروی هست که :هر گاه مردی.

جوانی را از روی شهوت ببوسد ملائکه های اسمان و ملائکه های زمین و ملائکه رحمت و ملائکه غضب او را لعنت نمايند و جهنم برایش اماده شود و مکان بدی جایگاهش می باشد.(فقه الرضا(ع))
ونیز از پیغمبر (ص) مروی هست :کسی که جوانی را از روی شهوت ببوسد خداوند او را در اتش جهنم هزار سال معذب می فرماید .

(مستدرک کتاب نکاح باب 17 ص57)
و اگر مسلم شد که کسی جوانی را از روی شهوت بوسیده باید حد بخورد و حدش از سی تا نود تازیانه هست هر قدر که حاکم شرع صلاح بداند او را می زند.خوابیدن دو مرد یا دو زن
خوابیدن دو مرد در یک بستر و زیر یک لحاف در صورتی که هر دو عریان باشند حرام هست و همچنین هست حکم دو زن و فرقی بین محرم و بیگانه نیست.

و در چند روایت هست که باید انها را حد زد و برایش هم حد زنا معین شده یعنی انها را یکصد تازیانه بزنند.

و بعضی از علما فرموده اند چون برای خوابیدن دو مرد عریان زیر یک لحاف حد معین شده پس از گناهان کبیره هست.
و از رسول خدا(ص) مروی هست که بستر فرزندان خود را از سن ده سالگی جدا سازید یعنی دو برادر یا دو خواهر یا برادر و خواهر زیر یک لحاف از همان کوچکی نخوابند.(وسائل کتاب نکاح باب 127 ص 30)

حد لواط
چون حرمت و فساد لواط بیشتر از زنا هست حدش شدیدتر هست و ان کشتنش می باشد هر گاه لواط نماينده و دهنده هر دو عاقل و بالغ باشند هر دو را باید کشت و فاعل را به وسیله شمشیر یا سنگسار کردن یا زنده با اتش سوزانیدن یا از بالای بلندی مانند کوه پرتاب کردن با دست و پای بسته شده بایستی کشت و انتخاب نوع قتل به نظر حاکم جامع الشرایط هست.

توبه می کند و نمی سوزد
در فروع کافی کتاب الحدود از حضرت صادق (ع) روایت می کند که روزی حضرت امیرالمومنین (ع) در میان جماعت اصحاب بودند مردی امد و فرمود یا امیرالمومنین با پسری لواط نمودم پاکم کن(یعنی بر من اجرای حد فرما) حضرت فرمود برو به خانه ات شاید سودائی در طبعت حرکت کرده باشد(چون اقرارت از روی کمال و شعور نیست) روز دیگر امد و همان ابرنامه را کرد و خواهش اجرای حد را تکرار نمود.
حضرت ثانیا فرمود به منزلت رو شاید سودائی در طبعت حرکت کرده و چنین ابرنامه می کنی تا انکه سه مرتبه بازگشته و همانطور ابرنامه و سپس خواهشش را تکرار کرد.
در مرتبه چاهرم حضرت فرمود که پیغمبر در این واقه سه حکم فرموده هر یک را می خواهی اختیار کن یکی این که دست و پایت را ببندند و از کوه پرتاب نمايند یا اینکه با شمشیر تو را بکشند یا با اتش تو را بسوزانند؟ عرض کرد ای علی کدامیک از اینها دشوارتر هست فرمود سوزاندن با اتش.

فرمود: انرا اختیار کردم.
حضرت فرمود: تهیه کار خودت را بکن.

فرمود چنین خواهم کرد پس برخاست و دو رکعت نماز خواند سپس فرمود خدایا گناهی از من سرزده که تو به ان دانایی و من از گناه خود ترسیدم وبه نزد وصی رسول تو امدم و از او خواهش کردم مرا از گناه پاک کند او مرا بین سه عقوبت مختار فرمود.

خداوندا من انراکه سخت تر بود انتخاب کردم.

از تو می خواهم این عقوبت را کفاره گناهان من گردانی و مرا در اخرت با اتش خود در جهنم نسوزانی پس گریان برخاست و در گودال پر از اتش که برایش اماده شده بود نشست اتش از اطرافش شعله می کشید.
حضرت امیرالمومنین بر حالش رقت فرمود و گریان شد و اصحاب همه به گریه درامدند.

پس از ان.

حضرت فرمود برخیز ای مرد که ملائکه اسمان و زمین را به گریه در اوردی به درستی که خداوند توبه ات را پذیرفت .

برخیز و به ان گناهی که کردی نباید برگردی.

حکم وضعی
باید دانست که مادر و خواهر و دختر پسری که لواط داده بر لواط نماينده حرام همیشگی هست یعنی پس از این عمل زشت دیگر هیچ وقت نمی تواند مادر و دختر و خواهر لواط دهنده را بگیرد.

استمنا
از گناهانی که به ان وعده عذاب داده شده هست هستمنا هست و ان بیرون کردن منی خود هست از راه غیر طبیعی مانند مالیدن ان به دست یا سایر اعضای خود یا اعضای دیگری غیر از همسر.
در اخر کتاب حدود جواهر می نویسد هرکس با دستش یا عضو دیگرش هستمنا کند باید تعزیز شود چون کار حرامی بلکه کبیره ای مرتکب شده هست چنانکه از حضرت صادق (ع) از حکم ان می پرسند ان حضرت می فرماید:"گناه بزرگی هست که خداوند در قران مجید از ان نهی فرموده هست و هستمنا نماينده مثل این هست که با خودش نکاح کرده و اگر کسی را که چنین کاری را می کند بشناسم با او همخوراک نخواهم شد."
راوی حدیث می پرسد از کجای قران حکم ان فهمیده می شود فرمود از ایه "هر کس با غیر همسر یا کنیزش شهوتش را دفع کند ایشان تجاوز کارانند" راوی پرسید گناه زنا بزرگتر هست یا گناه هستمنا؟ حضرت فرمود هستمنا گناه بزرگی هست.
از امام(ع) حکم هستمنا را می پرسند می فرماید: از گناهان بزرگ هست و بسیار زشت هست و از حکم کسی که با حیوانی جمع شود یا به وسیله مالیدن شهوتش را دفع کند پرسیدند.

فرمود: هرکس شهوت خود را به این وسیله و مانند ان دفع کند در حکم زنا کردن هست یعنی با حکم زنا کردن برابر می باشد.
حضرت صادق (ع) می فرماید: سه دسته اند که خداوند با ایشان سخن نمی گوید و بنظر رحمت به ایشان نمی نگرد و پاکشان نفرموده و بر ایشان عذاب دردناکی هست.

کسی که موی سفیدش را بکند (تا نمایش دهد که جوان هست) وکسی که به وسیله عضو خودش شهوتش را خارج کند و کسی که با او لواط کرده شود.
پیامبر (ص) می فرماید :هر کس با دست شهوتش را بیرون کند ملعون هست.(نکاح مستدرک ص570)

مضرات جسمی و روحی هستمنا
این عمل مبتلایان را به ضعف قوای شهوانی دچار می کند.

بی حال بار می ایند شهامت و درستی از انان سلب می شود چه بسا اشخاص هستند که در جوانی در اثر مبتلا شدن به جلق چنان دچار ضعف قوای جسمی و روحی می شوند که معتادین به تریاک وشیره در مقابل ان شیر نری به شمار می ایند.

عمل غیرطبیعی جنسی یعنی هستمنا یا جلق از لحاظ روابط نزدیکی که با حواس پنجگانه دارد در درجه اول در چشم و گوش اثر می گذارد بدین معنی که "دید" چشم را ضعیف کرده و حس سامعه را نیز تا اندازه قابل توجهی از کار می اندازد مبتلایان به جلق مخصوصا انهایی که از لحاظ جسمانی ضعیف هستند غالبا مگسی جلوی چشم خود می بینند که به شدت انها را ناراحت می کند و حتی وقتی چشمهای خود را می بندند باز نمی توانند از این مگس در امان باشند و چون این عمل هربار چندین دقیقه ادامه پیدا می کند چشمشان سیاهی رفته و دچار سرگیجه می شوند و به زمین می افتند و همچنین به طور مداوم صدای ناهنجاری در گوش خود احساس می نمايند که بسیار ناراحت نماينده هست علاوه بر اینها تحلیل رفتن قوای جسمانی و روحانی – کم شدن خون – پریدگی رنگ – نقصان قوای حافظه – لاغری – ضعف و سستی زیاده از حد – بی اشتهائی – کج خلقی – عصبانیت و دوران سر و هزاران افت دیگر از بیماریها یی هست که گریبان مبتلایان به جلق را خواهد گرفت.
البته انهایی که از لحاظ جسمی قوی هستند ممکن هست قدری دیرتر به این بیماری دچار شوند ولی به هر حال عدم ابتلا به انها از محالات هست و خواه ناخواه همه باید به چنین مصائبی گرفتار شوند.
از بدبختیها ی مبتلایان به جلق یکی این هست که قوه اراده انان به کلی مختل می گردد و لذا وقتی به عمل خود پی می برند انقدر اراده ندارند که به ترک کردن ان اقدام نمایند پس اینکه می گوییم هستمنا از لحاظ روحی نیز قوای انسان را فرسوده می کند بی علت نیست .

عمل هستمنا علاوه بر مضار جسمی از لحاظ جنسی نیز شخص را فرسوده می کند یعنی غدد مترشحه داخلی را از کار می اندازد از جمله این غدد غده سازنده منی هست که بر اثر جلق رفته رفته کوچک شده و به صورت نخودی در می اید و چون در ان صورت قادر به فعالیت و ساختن منی نیست شخص مبتلا برای همیشه از لذایذ جنسی محروم می گردد و اگر به این صورت از مردی نیفتاد به طور قطع به صورت دیگری مانند سرعت انزال-کندی انزال- سیلان منی - عدم نعوذ-نعوذ بی دوام و امثال اینها به نا توانی جنسی مبتلا خواهد شد چه بسا دیده یا شنیده شده که جوانان معتاد به جلق دراندک مدتی دچار چنان حالتی گردیده که به جای ادرار خون از انها خارج می شود.

باید دانست اشخاصی که به این حالت دچار می شوند ولو در سنین جوانی باشند خطر مرگ در انتظار انهاست زیرا بدون احساس شهوانی و بدون اینکه لذتی ببرند بلا انقطاع منی از انها دفع می گردد و همین امر باعث می شود که در حین راه رفتن دفعتا زمین بخورند و از هوش بروند.
بررسی انحرافات زنان خیابانی
سری به تیمارستان شهرستان تهران بزنید ازهر ده نفر دیوانه ای که در انجا سکونت دارند نه نفر معتاد به جلق می باشند یعنی بر اثر هستمنا کارشان به جنون کشیده زیرا جلق در قوای دماغی تاثیر زیادی دارد و وقتی قوای دماغی شخص مختل شد مسلم هست کارش به دیوانگی خواهد کشید بدون اغراق از هر ده نفر بیمار مسلولی که در اسایشگاه خوابیده اند چهار نفر به علت ابتلا به این بیماری خطرناک دچار گردیده اند .

اینها ادعا نیست بلکه حقیقتی هست که علما و دانشمندان با دهها سال تجربه به درک ان موفق شده اند .

6:

زیانهای هستمنا
زیانهای هستمنا به نقل از کتاب بلوغ دکتر احمد صبور اردوبادی هستاد دانشگاه .
 • 1.

  تحریک زیاد هیپوتالاموس و در نتیجه تحریک افراطی غدد جنسی که سبب پر کاری نامتناسب انها می شود و بلوغ زود رس را به دنبال دارد و باعث کاهش رشد می شود.
 • 2.

  کاهش و تخلیه مکرر.قوای جسمی و روحی را به ضعف عمومی می کشاند و بلاخره به پیری زودرس می انجامد .
 • 3.به علت افزایش جریان خون در اعضای تناسلی.مغز و مراکز حساس دیگر مکررا دچار کاهش نسبی جریان خون می شود.تخلیه های مکرر عصبی و عدم ارضای روحی در دراز مدت موجب ضعف عصبی و عوارض روحی می گردد.
 • 4.رکود فکری و اختلال و ضعف حافظه و کاهش اراده.
 • 5.ضعیف شدن بینایی و بی اشتهایی – ضعف هستخوان و ناراحتیهای مفصلی.
 • 6.

  در مراحل طولانی و شرایط خاص مزاجی.این عارضه به ضعف عصبی و لرزش دست و گاه به فلج بعضی از اعضای بدن منجر می شود و حتی ممکن هست سبب فلج تمام اعضای بدن شود.
 • 7.

  ضعف جنسی و انزال زودرس.
 • 8.

  به علت این نوع ارضای ناقص و غیر طبیعی و اختلالهای حاصله.سپس ازدواج نیز غالبا امور زناشوئی به طور طبیعی صورت نمی گیرد و گرفتاریهای دیگر از این جهت در روابط بین زن و شوهر پیش می اید که به زندگی مشترک لطمه زده و شکست در زندگی زناشوئی یکی از عوارض ان هست.
 • 9.گوشه گیری – یاس – بی تفاوتی نسبت به مسائل مهم حیاتی – غم و کدورت روانی از عوارض روحی دیگر ان هست که در مراحل شدید حتی به ازارطلبی دیده می شود.
 • 10.پیدایش کم خونی به ویزه بر اثر تحریک مصنوعی و مداوم الت تناسلی .
 • 11.تورم کانال نطفه.
 • 12.تورم قسمت پایینی و عقب کانال ادرار.
 • 13.شل شدن عضلات تناسلی به گونه ای که قدرت نگهداری منی یا ادرار از دست می دهد.
 • 14.پیدایش سردرد و سرگیجه و سوت کشیدن گوشهاو...
 • 15.خستگی و فرسودگی دستگاه عصاب.
 • 16.زودرنجی و حساسیت در کوچکترین برخورد با دیگران.

توصیه های عملی برای ترک هستمنا
 • 1. خود را از محیطها و موقعیتهای تحریک امیز دور نگه دارد و از خلوت گزینی اجتناب ورزد.
 • 2. از پوشیدن لباسهای تنگ و چسبنده خودداری ورزیده و از تماس و لمس نمودن اعضای بدن خود یا دیگران شدیدا دوری گزیند.
 • 3. شب غذای سبک بخورد و پیش از خواب مثانه خود را تخلیه کند و به رو نخوابد.
 • 4. از نگاه به نامحرم و چشم چرانی خودداری ورزد.
 • 5. از خوردن غذاهای گرم مانند خرما –پیاز –گردو- کشمش- پسته- گز –شیرینی جات فلفل – تخم مرغ و غذاهای چرب اجتناب کند.
 • 6. تخیلات و تفکرات خود را کنترل کند و بداند هر انچه که به ذهن و اندیشه اش می گذرد خداوند به ان اگاه هست .
 • 7. با برنامه ریزی دقیق برای اوقات شبانه روزی به یاری کار و تلاش مداوم در زمینه های تحصیلی و علمی و مطالعاتی و کارهای ذوقی و تفریحی حداقل وقت لازم را به خواب اختصاص دهد و وقتی به بستر رود که خواب بر او مستولی شده تا زود به خواب رود.
 • 8. در تیمها و گروههای ورزشی شرکت فعال داشته باشد و نیز در فعالیتهای تربیتی – فرهنگی و مذهبی شرکت نماید زیرا این اشتغالات در افزایش ایمان و توفیق در ترک معاصی به وی کمک می نماید.
 • 9. قران زیاد بخواند و در معانی ان تفکر کند و ذکر لاحول ولا قوه الا با...

  را زیاد بر زبان اورد و قبل از خوابیدن حتما وضو بگیرد و در هنگامی که به بستر می رود سوره فلق و ناس و ایه الکرسی را با حضور قلب بخواند .
 • 10.حتی المقدور هفته ای یک یا دو بار روزه بگیرد .
 • 11.هرگز از رحمت خدا مایوس نباشد.

رستگاری و اثار تقوی
شکی نیست که راه رستگاری و نجات از هلاکت همیشگی در تقوی هست و سفارش همه ی پیغمبران و همه ی کتابهای اسمانی تقوی بوده هست .

خداوند پرهیزگاران را دوست می دارد و بهشت جاودان را برایشان اماده فرموده هست ارزش هر کس به اندازه ی تقوای او هست ومی دانیم که تقوی را مراتب متعدد و مختلفی هست و نخستین مرتبه ان ترک گناهان و انجام واجبات هست و مرتبه دوم تهذیب نفس و اراسته شدن به ملکات فاضله هست و در مرتبه سوم از غیر خدا بریدن و یکباره به او پیوستن هست.

اهمیت ترک حرام
پاره ای از گناهان کبیره باطل نماينده اعمال صالحه هست و پرهیز از گناه مهم تر از اعمال صالحه هست .
از امام صادق (ع) نقل شده هست که فرمودند :"سعی و کوشش کنید در بجا اوردند اعمال صالحه و اگر عمل صالح انجام نمی دهید پس معصیت نکنید .

هر اینه کسی که بنا می کند و خراب نمی کند بنایش بالا می رود هر چند کم باشد و کسی که بنا می کند و خراب می کند بنایی ندارد"(عده الداعی ص235)

گناه مانع هستجابت دعا هست
گذار موسی(ع) به مردی از اصحابش افتاد که در سجده بود هنگامی که بازگشت باز همان شخص را در سجده دید فرمود اگر حاجتت به دست من بود هر اینه بر اورده کرده بودم خداوند به او چنین وحی فرمود:که اگر انقدر برای من سجده کند که گردنش خورد شود از او نمی پذیرم تا اینکه از انچه که ناخوشایند من هست روی گرداند یعنی از گناه پرهیز کند و عبادت را بجای اورد.پرهیزگاران بی حساب به بهشت می روند
خداوند به موسی (ع) وحی فرمود: به درستی که بندگان به من نزدیک نشدند به چیزی که پسندیده تر باشد به سه چیز :زهد در دنیا و پرهیز از گناهان و گریه کردن از ترس من.

موسی (ع) فرمود: پروردگارا برای کسی که اینها را بجای اورد چیست؟ فرمود اما زاهدین در دنیا پس جای انها در بهشت هست اما گریه نمايندگان از خوف من جایشان در محل بلندی هست که با ایشان کسی در ان هم مقام نیست و اما صاحبان ورع و پرهیز از معصیت من - بدرستی که اعمال خلائق را بازرسی می کنم ولی اعمال ایشان را تفتیش نمی کنم یعنی بی حساب وارد بهشت می شوند .

با بلا گناهکاران را پاک می کند
در روایات هست که خداوند دوستان اهل بیت را که گناهکارند در دنیا به انواع بلاها مبتلا می فرماید تا قبل از مرگ پاک شده باشند و اگر زیاد باشد به سختی جان دادن و اگر زیادتر باشد به سختی ها و شکنجه های برزخ تا وقتی که وارد محشر می شوند پاک بوده و اگر بر فرض انقدر گناهکار باشد که تا ان وقت هم هنوز پاک نشده باشند به واسطه کثرت گناه به اتش دوزخ می روند و پس از پاکی بیرون خواهند امد و نمی ماند در جهنم کسی که در قلب او ذره ای ایمان و محبت اهل بیت باشد و ماندن همیشگی در دوزخ مخصوص کفار و دشمنان اهل بیت هست.

شهوات مانع محبت هست
گاه هم می شود که به واسطه زیادتی حب مال و شهوات و کمی یا نبودن محبت اهل بیت (ع) موقع مرگ ال محمد را فراموش می کند و فقط انچه را که مورد علاقه شدید اوست در نظر دارد .


شیخ بهایی نقل می فرماید شخصی در حال احتضار هر چه به او می فرمودند بگو لا اله الا ا...

در جواب این شعر را می خواند:
با رب قائله یوما و قد تعبت این الطریق الی حمام منجاب
که جریانش این بود روزی زن زیبایی به قصد رفتن به حمامی به نام منجاب از خانه بیرون می اید و راه حمام را گم می کند تا اینکه خسته می شود.

این مرد درب خانه خود ایستاده بود زن از او می پرسد حمام منجاب کجاست؟ ان مرد هم خانه خود را نشان می دهد زن بیچاره هم باور می کند تا داخل می شود مرد از عقب در را می بندد .زن می فهمد که در دام این شیاد گرفتار شده هست %د حیله بر امده اظهار خوشحالی و موافقت نموده و می گوید: ای مرد قدری از بازار بوی خوش و خوراکی بگیر و زود بیا تا امروز خوش باشیم مرد باور کرده و بیرون می رود زن هم فرار کرده و به سلامت خارج می شود.
ببینید یک گناه چگونه مانع ابرنامه به شهادتین می شود که در هنگام مرگ می گوید افسوس از ان روزی که ان زن به زحمت افتاده بود و راه حمام منجاب را می پرسید.

7:

توبه
برصاحبان بصیرت پوشیده نیست توبه شعبه ای هست از فضل عظیم الهی و دری از رحمت خداوندی که برروی بندگان خود باز فرموده هست .
بشری که بتواند خودش را از انواع خطا و گناه نگه دارد و پاکی فطرت نخستینش را حفظ کند یافت نخواهد شد حتی بسیاری از پبغمبران(البته خطای پیغمبران غیر از خطای دیگران هست) بنابراین خدای حکیم و رحیم توبه را دوای دردهای معنوی و علاج امراض قلبی و پاک نماينده انواع الودگی ها برنامه داده هست تا انسان پس از گرفتاری به گناه به برکت توبه پاک شود و اهل نجات گردد.

حقیقت توبه
پیغمبر اکرا(ص) فرمود: پشیمانی از گناه توبه هست .


بنابراین حقیقت توبه همان پشیمانی از گناه هست از جهت زشتی ان نزد خداوند و اینکه خلاف رضای اوست مانند غلامی که کاری را بر خلاف رضای مولایش اجرا کند و غافل باشد که مولا او را می بیند چون فهمید او را می دیده البته سخت از کردار خود پشیمان می شود.

توبه کامله
شخصی در حضور حضرت علی فرمود: هستغفرا..

.

حضرت فرمود مادرت عذادارت گردد ایا می دانی هستغفا رچیست؟ (چون هستغفارش به زبان تنها بود و دلش از حقیقت ان خالی بود) پس فرمود هستغفار درجه بلند مقامان و صدر نشینان عالم اعلا هست و در معنی هستغفار شش چیز لازم هست: 1.پشیمانی و حسرت از کردار گذشته2.

عزم بر ترک ان برای همیشه 3.

ادا کردن حقوق امتان 4.

هر واجبی که ضایع کرده تدارک نماید 5.

انچه گوشت بدنش از حرام روییده با حزن بر اخرت ابش کند تا پوست به هستخوان بچسبد و گوشت نو بر بدنش پیدا شود.6.

زحمت عبادت را به بدن خود بچشاند چنانکه خوشی و شیرینی گناه را چشانیده هست.

و هرگاه این شش چیز بر تو پیدا شود انگاه بگو هستغفرا...

.

چگونه باید گناهان را جبران کنیم
شخص توبه نماينده باید گناهان خود را مفصلا در نظر گیرد و در برابر هر شری که از او سر زده خیری که در برابر ان هست به همان مقدار به جا اورد مثلا در برابر گناه گوش دادن به غنا و الات لهو-استماع قران و حدیث و موعظه ومسایل دینی کند و در برابر مس خط قران مجید بدون طهارت-سعی در اکرام ان و تلاوتش نماید و در برابر مکث در حال ت در مساجد- اعتکاف کند و در برابر نظر کردن به حرام سعی در نظر کردن به چیزهایی که نگریستن به انها عبادت هست نماید مانند نظر کردن به خط قران و نظر به والدین از روی شفقت و نظر کردن به صلحا از سلسله جلیله سادات و نظر به عترت و مانند اینها.

فضیلت توبه
1-محبوبیت نزد خداوند.

2-تبدیل گناه به حسنه.

3-مورد ثنا و دعای ملک.

4-توبه نماينده بهشتی هست.

5-توبه سبب طول عمر و سعه عیش و رفاه هست.

6-توبه سبب هستجابت دعا هست.

7-گناه هر چه باشد با توبه پاک می شود.

8-توبه با شکستن ان باطل نمی شود.

9-باب توبه تا اخرین دم باز هست.

تکمیل توبه-روزه.غسل.نماز
پس از پیدا شدن حالت توبه چند چیز سزاوار هست:
1-سه روز روزه گرفتن-حضرت صادق(ع) می فرماید:توبه نصوح که خداوند به ان امر فرموده روزه گرفتن روز چهارشنبه و پنجشنبه و جمعه هست.
2-غسل توبه چنانکه در سر گرمی به الات موسیقی ذکر شد که حضرت رضا(ع) به کسی که هستماع غنا می کرد دستوره توبه داد و فرمود برخیز و غسل کن.
3-مطالعهدو یا چهار رکعت نماز-حضرت صادق(ع) میفرماید:هر بنده ای که گناهی کرد پس برخیزد و وضو بگیرد و دو رکعت نماز بخواند و از خداوند طلب امرزش نماید بر خداست که توبه اش را بپذیرد چون خودش فرمود هر کس که کار زشتی کند یا به خودش ستم نماید پس هستغفار کند خدای را امرزنده و رحمت نماينده می یابد.
4-تکرار توبه و هستغفار-حضرت صادق(ع) می فرماید:رسول خدا(ص) در هر شبانه روز یکصد مرتبه به سوی خدا توبه می کرد بدون انکه گناهی از او سر زده باشد.
و نیز می فرماید:هرگاه بنده ای زیاد امرزش جوید نامه عملش بالا می رود در حالیکه می درخشد.
حضرت رضا(ع) می فر ماید:مثل هستغفار چون برگی هست بر درختی که بجنبد و پیاپی فرو ریزد و کسی که از گناهی هستغفار کند در حالی که از ان دست برنداشته و انرا بجا بیاورد چون مسخره نماينده پروردگار خود باشد.
5-اختیار کردن وقت سحر برای هستغفار-هرچند در هر وقتی که حالت توبه و دعا باشد هستغفار در ان وقت مطلوب هست لکن سحر که ثلث اخر شب هست تا طلوع فجر اثر خاصی در پاک شدن از گناهان دارد و در چند جای قران به ان امر فرموده هست و هستغفار نمايندگان سحر را مورد ثنای خود برنامه داده وانرا از صفات اهل تقوی و بهشتیان می شمارند از انجمله می فرماید:در دنیا اندکی از شب را می خوابیدند و سحرها هستغفار می کردند(سوره 51 ایه 18)
در حدیثی امده هست که خداوند به جوان پرهیزگار مباهات می کند و به ملائکه می فرماید:به بنده ام نظر کنید که شهوتش را به خاطر من ترک کرده هست.(میزان الحکمه.ج5.ص9)


پایان این مقاله


78 out of 100 based on 43 user ratings 68 reviews