آموزش نقاشی برای کودکان


آموزش نقاشی برای کودکان


نقش ویژه مادر در پرورش یک پسر خوب

1:

چطور 1 جغد بکشیمآموزش نقاشی برای کودکان

آموزش نقاشی برای کودکانآموزش نقاشی برای کودکان

آموزش نقاشی برای کودکان

آموزش نقاشی برای کودکان

آموزش نقاشی برای کودکان


دلم یک دوست می خواد

2:

چطور 1مار مولک بکشیم

آموزش نقاشی برای کودکان آموزش نقاشی برای کودکان


آموزش نقاشی برای کودکان آموزش نقاشی برای کودکان آموزش نقاشی برای کودکان آموزش نقاشی برای کودکان آموزش نقاشی برای کودکان آموزش نقاشی برای کودکان آموزش نقاشی برای کودکان آموزش نقاشی برای کودکان


نشانه های افسردگی در کودکان

3:

چطور 1 سگ بکشیم

آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان


وروجک‌های شیک‌پوش

4:

آموزش نقاشی برای کودکان


آیا تشویق کردن کودکان ایراد دارد؟

5:

چطور 1 لاک پشت بکشیمآموزش نقاشی برای کودکان


آموزش نقاشی برای کودکان


5 اشتباه والدین که نوجوان شان را پنهان کار می کند

6:

آموزش نقاشی برای کودکان


مرزبندي بين بازيهاي دخترانه و بازيهاي پسرانه

7:

چطور 1 ماهی بکشیمآموزش نقاشی برای کودکان

آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان


آموزش عملی جلوگیری‌ از آزار جنسی کودک

8:

مرسی جالب بود

9:

خیلی خوبن ممنون
مفیده
مخصوصا برای کسایی که تو این فاروم مشغولن و بچه هم دارن
البته ما من تا حدود 10 روز دیگه به دنیا میاد ولی من که از همشون کپی برداشتم که میدونم به دردم میخورن

10:

در این پست نحوه ترسیم یک موش کارتونی زیبا آموزش داده شده هست.
آموزش نقاشی برای کودکانگام اول :
با چشم های موش شروع می کنیم و با ترسیم سر موش و اجزای اون ادامه می دهیم.
آموزش نقاشی برای کودکانآموزش نقاشی برای کودکانآموزش نقاشی برای کودکانگام دوم :
بدن موش را می کشیم .
آموزش نقاشی برای کودکانآموزش نقاشی برای کودکانآموزش نقاشی برای کودکانگام سوم :
دم موش و سایر جزئیات را می کشیم.
آموزش نقاشی برای کودکانآموزش نقاشی برای کودکانآموزش نقاشی برای کودکان

11:

آموزش نقاشی برای کودکان

گام اول:
از سر و اجزای سر خفاش شروع می کنیم.
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان

گام دوم :
کشیدن گوش ها
آموزش نقاشی برای کودکان
گام سوم :
کشیدن بدن خفاش
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان
گام آخر :
کشیدن جزئیات و رنگ آمیزی
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان

12:

آموزش نقاشی برای کودکان

13:

منم فکر کنم از اینجا باید نقاشیو ید بگیرم

14:


چطور یک خرچنگ بکشیم
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکانآموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان

15:

آموزش نقاشی برای کودکان

آموزش نقاشی برای کودکان

آموزش نقاشی برای کودکان

آموزش نقاشی برای کودکان

آموزش نقاشی برای کودکان

16:

آموزش نقاشی برای کودکان

17:

ابتدا مطابق با شکل شماره بر روی کاغذ سه دایره بکشید دقت کنید که اندازه دایره ها متناسب با شکل شماره یک باشد دایره کوچک سر را تشکیل خواهد داد دایره بزرگتر و وسط قسمت سینه اسب و دایره سمت راست پشت اسب می باشد.
آموزش نقاشی برای کودکان
حالا ضمن رسم یک دایره کوچک برای ترسیم پوزه اسب دایره ها را مانند شکل شماره دو به هم وصل کنید تا شکل کلی اسب ایجاد گردد.

سعی کنید انحنای خط ها را بدرستی رسم کنید.
آموزش نقاشی برای کودکان
مطابق عکس شماره 3 گوش ها چشم و دماغ و دهان را بکشید دست ها را به سینه و پا ها را به پشت اسب وصل کنید.
آموزش نقاشی برای کودکان
حالا وقت اون رسیده که خط های اضافه را پاک کنید.

و چند خط به عنوان موهای یال رسم کنید می توانید شکل اولیه دم را هم رسم کنید.

دقت کنید که سم ها را فراموش نکنید.
آموزش نقاشی برای کودکان
با اضافه کردن خطوط بیشتر به یال و دم و کمی در سر اسب شکل را کامل کنید
آموزش نقاشی برای کودکان
و در پایان به سلیغه خودتان اسب را رنگ کنید.
آموزش نقاشی برای کودکان

18:

برای کشیدن یک گربه تنها به 6 مرحله کار نیاز دارید ابتدا مطابق شکل زیر دو دایره را رسم کنید.
آموزش نقاشی برای کودکان
حالا برای ترسیم نمای کلی بدن گربه دایره ها را به شکل زیر به همدیگر وصل کنید .
آموزش نقاشی برای کودکان
گوش ها و دست و پای گربه را به تنه گربه وصل کنید دقت کنید که یکی از پا های گربه در این نقاشی دیده نمی شود
آموزش نقاشی برای کودکان
نمای کلی چشم ها و دهان و بینی را بکشید .
آموزش نقاشی برای کودکان
حالا می توانید با کمی صلیغه مو های گربه رو با کشیدن خط هایی نمایش بدین .

بر روی بینی و صورتش بیشتر کار کنید و چشم ها رو کامل کنید
آموزش نقاشی برای کودکان
حالا مداد رنگی رو بر دارید فرقی نمی کنه که چه رنگی رو انتخاب می کنید مهم رنگیه که شما او نو انتخاب می کنید بهترو با دقت شروع به رنگ زدن گربه کنید.
آموزش نقاشی برای کودکان

19:

چطور 1دلفین بکشیمآموزش نقاشی برای کودکان


آموزش نقاشی برای کودکان

20:

کشیدن یک مرغ کارتونی زیبا و ساده…
آموزش نقاشی برای کودکان
اول یک دایره روی صفحه بکشید.این دایره نقطه ی مرکزی نقاشی ما خواهد بود.
آموزش نقاشی برای کودکان
حالا نوبت کشیدن سر هست.آموزش نقاشی برای کودکانآموزش نقاشی برای کودکان

آموزش نقاشی برای کودکانآموزش نقاشی برای کودکانآموزش نقاشی برای کودکان
فوق العاده هست نه؟

21:چطور 1 فک بکشیمآموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان
آموزش نقاشی برای کودکان

22:

آموزش نقاشی برای کودکان آموزش نقاشی برای کودکان


آموزش نقاشی برای کودکان آموزش نقاشی برای کودکان


آموزش نقاشی برای کودکان آموزش نقاشی برای کودکان

23:

ساده وزیبا


آموزش نقاشی برای کودکان

2) Than draw legs, spines, tentacles and everything you need.

آموزش نقاشی برای کودکان

3) Now take colored pencils and color in.


4) You can take small pearls and stick them instead of eyes.


آموزش نقاشی برای کودکان

24:

آموزش نقاشی برای کودکانآموزش نقاشی برای کودکان


آموزش نقاشی برای کودکان

25:

فوق العاده بودند.

ممنون.66 out of 100 based on 21 user ratings 596 reviews