پانسمانی که تغییر رنگ می دهد!


پانسمانی که تغییر رنگ می دهد!پانسمانی که تغییر رنگ می دهد!
این پانسمان که پانسمان آفتاب پرست نام دارد، به معنای واقعی می تواند خود را تغییر رنگ داده و نامرئی شود. شاید عناصر شیمیایی خاصی در طراحی آن به کار رفته باشد. با این حال طراحان آن هنوز در مورد چگونگی این خاصیت توضیحی نداده اند. تصور کنید که چگونه این پانسمان با هر رنگ پوست سازگار می شود!
پانسمانی که تغییر رنگ می دهد!
پانسمانی که تغییر رنگ می دهد!

پانسمانی که تغییر رنگ می دهد!

پانسمانی که تغییر رنگ می دهد!

پانسمانی که تغییر رنگ می دهد!مصرف مداوم شامپو و نرم کننده ها و استحکام ها ی طولانی مدت به سلامت موها آسیب وارد میک

1:

ایول چقدر خوبه ....


دانشمندان دانمارکی دریافتند عامل بروز میگرن چیست
کجاها داره الان برم بخرم


54 out of 100 based on 29 user ratings 254 reviews