جراحی پلاستیک برای تغییر ملیت! +عکس


جراحی پلاستیک برای تغییر ملیت! +عکسجراحی پلاستیک برای تغییر ملیت! +عکس
تاپ ناپ: درصد جراحی پلاستیک در کشور کره بسیار بالا است. بیشتر کره ای ها ترجیح میدهند که شبیه به غربی ها شوند. ولی ظاهرا افراد ناراضی از ظاهر و ملیت درتمام کشور ها وجود دارند. این پسر 25 ساله برزیلی به نام نووو هامبورگو بااینکه ظاهرخوبی داشته در اقدامی عجیب دست به جراحی های پلاستیک روی صورتش زده تا شبیه به کره ای ها شود. او که در کره درس میخواند و به فرهنگ کره ایعلاقمند شده میگوید که تعداد زیادی از کره ای ها با انجام عمل جراحی خود را شبیه به غربی ها میکنند ولی من برای فرهنگ و ظاهر آنها احترام قائل هستم. او با این کار انتقادات زیادی را دریافت کرده است.

جراحی پلاستیک برای تغییر ملیت! +عکس

جراحی پلاستیک برای تغییر ملیت! +عکس

جراحی پلاستیک برای تغییر ملیت! +عکس

جراحی پلاستیک برای تغییر ملیت! +عکس98 out of 100 based on 88 user ratings 338 reviews