میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! واییییییییییییییییمیکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی
عکسهای دیدنی از شکل میکروبها

میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! واییییییییییییییییمیکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! واییییییییییییییییمیکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی
میکروب‌ها جانداران ریزی هستند که تقریبا در همه جا حضور دارند از کف اتاق تا درون هوا و آب از روی پوست و موهایمان تا درون بدن همه جانداران.


بطور کلی در طبیعت ۳ نمونه وجود دارد:


* تجزیه (فاسد) کننده‌های تدریجی(به انگلیسی: ‎degenerative Microorganisms)


* خنثی‌ها، سازشکارها، فرصت طلب‌ها (به انگلیسی: ‎neutral Microorganisms)


* سازنده‌ها با احیا کننده‌ها (به انگلیسی: ‎regenerative Microorganisms)

تاریخچه
ابن سینا دانشمند ایرانی سده‌های دهم و یازدهم میلادی به این موضوع پی برده بود که موجودات ریزی موجب بیماری می‌شوند. هرچند نمی‌توان به او، عنوان کاشف میکروب‌ها را نسبت داد و این کار توسط رابرت هوک انجام شد. هوک با میکروسکوپ ابتدایی‌اش به مشاهده آب برکه پرداخت و دریافت که موجودات ریزی در آن وجود دارد. از دیگر افراد مهم این زمینه می‌توان به رابرت کُخ اشاره کرد که باکتری بیماری سل را کشف نمود.


عکسهای زیر شکل میکروبها را در زیر میکروسکوپ نمایش می دهد


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی


میکروب اونقدر که میگن زشت نیست!! وایییییییییییییییی

دستگاه استریولوژی ساخت محققان ایرانی

1:

مگه میکروبها چشم و گوش دارن؟


سندرم پسر عمه‌زا چیست؟

2:

چی بگم !


برای پیشگیری از سرماخوردگی و آنفلوانزا بخوانید

3:

نه .واقعا دارن؟


هر ترشحی عفونت نیست

4:

اینها تصاویر خیالی نیستن؟


گیاهی برای تسکین دردهای زنانه

5:


6:

نه نترسیدم
مشکل من سر چشم و گوش داشتنشونه

7:

که جوابمو نمیدی

8:

از کجا بدونم چشم و گوش دارن خو !

9:

یه چیزای شبیه چشم و گوش رو سرشونه .ببین

10:

شما درست میگی .

.

.

ولی من نمیدونم واقعا" چشمه !

11:

اشکالی نداره.

با مزه هستن


82 out of 100 based on 82 user ratings 1282 reviews