عصایی کاملا متفاوت و جدید


عصایی کاملا متفاوت و جدیدعصایی کاملا متفاوت و جدید
خبرگزاری فارس، «بهزاد رشیدی زاده» دانشجوی طراحی صنعتی 27 ساله ایرانی، ساکن آنتاریو - کانادا که مشغول تحصیل در آمریکاست، عصایی با سبکی کاملاً جدید برای نشستن و ایستادن طراحی کرده و ساخته است.
افرادی که در اثر آسیب دیدن یک پا نمیتوانند به خوبی راه بروند و مجبور به گرفتن عصا هستند یا افراد مسن و بیمار میتوانند در حالی که هر دو دستشان آزاد است، از این عصا استفاده کنند.
این وسیله بالای ران برنامه میگیرد و کاربر میتواند به کمک این عصا به طور طبیعی راه برود، بنشیند و استراحت کند؛ این پروژه بخشی از یک پروژه تحقیقاتی است که بهزاد رشیدی زاده طراحی کرده است و یک نمونه اولیه است؛ وی با ارائه این پروژه در مسابقهای معتبر موفق به کسب جایزه دایسون شد.
وی در مصاحبهای گفت: افرادی که مجبور به گرفتن عصا هستند کار کردن و راه رفتن برایشان سخت است اما با این عصا هر دو دستشان آزاد است و به راحتی میتوانند فعالیتهای روزانه خود را داشته باشند.


عصایی کاملا متفاوت و جدید
عصایی کاملا متفاوت و جدید
عصایی کاملا متفاوت و جدید
عصایی کاملا متفاوت و جدیدعصایی کاملا متفاوت و جدیدعصایی کاملا متفاوت و جدیدعصایی کاملا متفاوت و جدیدعصایی کاملا متفاوت و جدید
عصایی کاملا متفاوت و جدید66 out of 100 based on 31 user ratings 656 reviews