آموزش Hold کردن تماس در سانترال کم ظرفیت


آموزش Hold کردن تماس در سانترال کم ظرفیتآموزش Hold کردن تماس در سانترال کم ظرفیت
در سانترال کم ظرفیت پاناسونیک دو حالت مختلف جهت Hold کردن تماس ها وجود دارد. با توجه به اینکه افراد دیگر بتوانند تماس Hold شده ی شما را بازیابی کنند یا خیر این دو حالت متفاوت است.
حالتی که سایرین می توانند پاسخگو باشند General Call Hold و حالتی که تنها داخلی Hold کننده ی تماس می تواند اختصاصاً آن را بازیابی نماید Exclusive Call Hold نامیده می شود.
نحوه کار در هر دو حالت و توسط گوشی های PT و SLT در ذیل نمایش داده شده است.

General Call Hold

آموزش Hold کردن تماس در سانترال کم ظرفیت

Exclusive Call Hold

آموزش Hold کردن تماس در سانترال کم ظرفیت
60 out of 100 based on 25 user ratings 500 reviews