لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1


لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1
کمپانی Advance One رینگ های جدید خود را برای لامبورگینی آوانتادور آماده کرده است؛ این رینگ های 19 اینچی فوق سبک از مدل ADV5 بوده و روکشی کرومی دارند. همچنین رینگ های عقبی خودرو نیز بصورت مقعر طراحی شده اند. اما آنچه که در تصاویر منتشر شده توسط کمپانی جلب توجه می کنند این رینگ ها نیستند بلکه حضور یک فیل است که هنوز هم به تناسب این فیل عجیب با آن گاو وحشی پی نبرده ایم!
لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1 لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1 لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1 لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1
لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1 لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1 لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1 لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1
لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1 لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1 لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1 لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1
لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1 لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1 لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1 لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1
لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1 لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1 لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1 لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1
لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1 لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1 لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1 لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1
لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1 لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1 لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.1 لامبورگینی آونتادور با رینگ های adv.178 out of 100 based on 63 user ratings 1238 reviews