قدیمی‌ترین سیاره بیگانه شناسایی شد


قدیمی‌ترین سیاره بیگانه شناسایی شدقدیمی‌ترین سیاره بیگانه شناسایی شد
اخترشناسان دانشگاه کوئین‌مری موفق به شناسایی قدیمی‌ترین سیاره بیگانه با قابلیت میزبانی احتمالی از حیات در فاصله 13 سال نوری از زمین شدند.
عمر سیاره فراخورشیدی جدید Kapteyn b حدود 11.5 میلیارد سال تخمین زده می‌شود که 2.5 برابر بزرگتر از زمین و تنها دو میلیارد سال جوان‌تر از کائنات – با عمر 13.8 میلیارد ساله – است.

سیاره فراخورشیدی Kapteyn b و سیاره خواهرش Kapteyn c در مدار یک ستاره کوتوله قرمز به نام Kapteyn در حال چرخش هستند.

سیاره Kapteyn b یک ابر زمین با جرمی پنج برابر زمین، بطور بالقوه میزبان حیات است؛ اما سیاره بزرگتر Kapteyn c بسیار سرد بوده و میزبانی از حیات احتمالی در آن منتفی است.

سیاره Kapteyn b در منطقه قابل سکونت ستاره میزبان برنامه دارد که فاصله مناسب برای داشتن آب به شکل مایع و احتمال میزبانی از حیات است و مدت هر سال یا چرخش کامل سیاره بدور ستاره 48 روز بطول می‌انجامد که این زمان برای سیاره Kapteyn c حدود 121 روز است.

این دو سیاره فراخورشیدی از طریق تکان‌های ظریف در جاذبه گرانشی آنها ناشی از حرکت ستاره میزبان شناسایی شدند؛ این جاذبه گرانشی که با استفاده از طیف‌سنج HARPS در رصدخانه La Silla در شیلی کشف شد، باعث تغییر در نور ستاره می‌شود.

به گزارش ایسنا، رصدهای بعدی با استفاده از طیف‌سنج HIRES در رصدخانه کک در هاوایی و ابزار PFS در تلسکوپ ماژلان II‌ در شیلی انجام شدند.اگر شهاب‌سنگی با اقیانوس‌ برخورد کند؟

1:

شنیدم تو اخبار اما نه انقدر دقیق و کامل...مرسی


72 out of 100 based on 47 user ratings 1022 reviews