کشف یک جسم آسمانی مرموز


کشف یک جسم آسمانی مرموزکشف یک جسم آسمانی مرموز
منجمین ژاپنی موفق به شناسایی جسمی مرموز در کهکشان راه شیری شده اند.
منجمین موفق به شناسایی جسم آسمانی مرموزی شده اند که در مدار ۲۰۰ سال نوری از مرکز کهکشان راه شیری برنامه دارد.
کشف یک جسم آسمانی مرموز
منجمین ژاپنی موفق به شناسایی جسمی مرموز در کهکشان راه شیری شده اند. آنها می گویند این جسم آسمانی یک توده ابر گازی است که آن را CO-۰.۴۰-۰.۲۲ نامیده اند و مولکول های گاز این توده ابری از سرعت قابل توجهی برخوردار هستند.
در همین حال منجمین ژاپنی بر این باور هستند که علت این شتاب می تواند شی ای به عرض ۰.۳ سال نوری با توده ۱۰۰ هزار بار بزرگتر از خورشید باشد. بر همین اساس بهترین توضیح برای چنین شی ای می تواند سیاه چاله باشد.
پیش از این سیاه چاله Sagittarius در مرکز کهشان راه شیری بعنوان بزرگ ترین سیاه چاله شناخته شده بود حال اگر ثابت شود که این جسم آسمانی سیاه چاله است، می توان گفت که منجمین موفق به شناسایی سیاه چاله غول پیکر دیگری شده اند که در مدار ۲۰۰ سال نوری از مرکز کهکشان راه شیری برنامه دارد اما به بزرگی سیاه چاله Sagittarius نیست.
منبع: مهرستاره شناسان انگليسي: کهکشاني که خورشيد توليد مي‌کند

1:

نمیدونم چرا حس میکنم سیاه چاله دروازه ورود به دنیای سپس مرگه


98 out of 100 based on 88 user ratings 338 reviews