ینو فقط مشهدی ها بخونن !!!


ینو فقط مشهدی ها بخونن !!!ینو فقط مشهدی ها بخونن !!!
انجمن نجوم مشهد از ماه ابان یک قسمت جدید پیدا میکنه که من مسئولشم

این قسمت مربوط میشه به نرم افزار های نجوم

.......و البته شامل نرم افزار های دیگه هم میشه که مجذوبت تره ...
چون ...
نرم افزار ها ی جدید روزه
اگه کسی هست که عضو انجمن نجوم مشهد نیست به سایت toossky راجعه کنه78 out of 100 based on 53 user ratings 278 reviews