زیبایی های ریاضی در قالب انیمیشن


زیبایی های ریاضی در قالب انیمیشن


عنکبوتی که ابریشمی با بار الکتریکی می‌تند!

1:

زیبایی های ریاضی در قالب انیمیشن" 8 وجهی منتظم "

زیبایی های ریاضی در قالب انیمیشن


ثبت نخستین تصویر از رفتار نور به شکل موج و ذره

2:

" 20 وجهی منتظم"


زیبایی های ریاضی در قالب انیمیشن


دستاوردی برای ارتقای رایانه‌ها و تلکسوپ‌های آینده

3:


" 4 وجهی منتظم "زیبایی های ریاضی در قالب انیمیشن


فریب فوق‌العاده نور توسط محقق ایرانی

4:

قضیه تالس: در مثلث قایم الزاویه، میانه وارد بر وتر نصف وتر هست.

زیبایی های ریاضی در قالب انیمیشن


تاسیس "موزه آینده" در دبی !!!

5:

قضیه فیثاغورث

زیبایی های ریاضی در قالب انیمیشن


دانشمندان ایرانی مولکول‌های مهم ترمیم‌کننده قلب را شناسایی کردند

6:


اثبات:h^2=p.q

زیبایی های ریاضی در قالب انیمیشن


طراحی «قلب تراشه‌ای» با همکاری دانشمند جوان ایرانی

7:

جالبه


حذف پلاتین در فرایند بهبود آسیب‌دیدگی‌ استخوانی

8:

سلام بهار جان
خوبی؟؟؟
بچه های امروزی چه امکاناتی برای یادگیری دارن
اون موقع ما
سر کلاس خانوممون یک شکل اندارزه فنگ از پارسالا داشت نشونومون میداد
هیمی فرمود دسن نزنید.

.

.


چه دورانی بوداااااا!!

9:---حالا مي فهمم چرا نيم دايره خم ابرايشانت نمي گذارد قائم الزوايه قلبم از افق چشمانت فراتر برود..


10:

سلام سجاد خان...
كاش كنار اومدن منطق و احساس مثه فرموده ي شما بود...که خوب به اين راحتى ها کنار هم نمىشين ديگه..


11:

"سطح مقطع "

زیبایی های ریاضی در قالب انیمیشن

12:

مثلث خيام-پاسكال

زیبایی های ریاضی در قالب انیمیشن

13:

منکه اصلا از ریاضی خوشم نمیاد :)

14:

ممنون
این تصویر چگونگی تشکیل داره روی مقاطع مخروطی رو نشون میده


66 out of 100 based on 51 user ratings 176 reviews