بررسی مقایسه ای روش های آنالیز ظرفیت میدان با ارائه مطالعه موردی


بررسی مقایسه ای روش های آنالیز ظرفیت میدان با ارائه مطالعه موردیبررسی مقایسه ای روش های آنالیز ظرفیت میدان با ارائه مطالعه موردی
بررسی مقایسه ای روش های آنالیز ظرفیت میدان با ارائه مطالعه موردی عمران نوشته شده توسط نیما جان فشان
عنوان مقاله:
بررسی مقایسه ای روش های آنالیز ظرفیت میدان با ارائه مطالعه موردی
سرفصل مربوط:


سال انتشار:
1385
نوع ارایه:


محل انتشار:
[ هفتمین كنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیك ایران ]
زبان مقاله:
فارسی
حجم فایل:
763.56 كیلوبایت

بررسی مقایسه ای روش های آنالیز ظرفیت میدان با ارائه مطالعهموردی
نویسنده‌گان:
[ نیما جان فشان ] - كارشناس ارشد مهندسی عمران راه و ترابری
[ افشین شریعت ] - استادیار دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشكده مهندسی عمران
خلاصه مقاله:
برآورد عملكردی و ظرفیتی تقاطع های بدون چراغ (Unsignalized) یكی از مباحث مطرح در زمینه مهندسی ترافیك می باشد. در آنالیز میدان، به عنوان تقاطع بدون چراغ باید نكات مهمی را در نظر گرفت، یكی از این نكات مهم استفاده از روش ارزیابی ظرفیتی مناسب برای براورد پارامترهای عملكردی میدان است. اخیرا در كشورهای امریكا، اروپا و اقیانوسیه توجه ویژه ای به مطالعات امكانسنجی میدان وروش های مختلف طراحی آن شده است. همانطور كه می دانیم میدان نوعی تقاطع بدون چراغ است كه به دلایل مختلفی در سطح معابر شهری و یا بین شهری طراحی می شود.
در این مقاله سعی شده است كه به دلیل عدم وجود روشی استاندارد در كشور (با توجه به آئین نامه های طرح هندسی راه)، روش های مختلف آنالیز ظرفیت میدان بررسی شده و محدودیت های هر كدام از روش های مطرح گردد و سرانجام پیشنهادیی را در زمینه استفاده از روش های مختلف ارائه دهیم.
روش هایی كه در این مقاله مورد بحث برنامه گرفته اند، آئین نامه های كشور های مختلف از جمله انگلستان، آمریكا، آلمان و استرالیا است كه هر یك از آنها در جای خود مورد بررسی و تفسیر برنامه گرفته است. پس از بررسی و معرفی روش های آنالیز ظرفیتی با ارائه یك مطالعه موردی، نتایج بدست آمده از روش های مختلف مقایسه و مورد بررسی و تجزیه و تحلیل برنامه گرفت. در نهایت نیز پیشنهادهایی برای استفاده مناسبتر از روش های مختلف ارائه شده است.

كلمات كلیدی:
آنالیز ظرفیت میدان ، فاصله زمانی بحرانی ، جریان ترافیك گردشی ، ضریب اشباع
54 out of 100 based on 29 user ratings 1154 reviews