سحرخیزی بهتر است یا شب نشینی؟ اگر هنوز به طور صد درصد نمی‌دانید جزو کدام گروه هستید


سحرخیزی بهتر است یا شب نشینی؟ اگر هنوز به طور صد درصد نمی‌دانید جزو کدام گروه هستیدسحرخیزی بهتر است یا شب نشینی؟ اگر هنوز به طور صد درصد نمی‌دانید جزو کدام گروه هستید
.
۱ -اگر هیچ کاری نداشته باشید و کاملا وقت‌تان آزاد باشد؛ صبح‌ها چه ساعتی از خواب بیدار می‌شوید؟
۵ تا ۶:۳۰ صبح (۵ امتیاز)
۶:۳۰ تا ۷:۴۵ صبح (۴ امتیاز)
۷:۴۵ تا ۹:۴۵ صبح (۳ امتیاز)
۹:۴۵ تا ۱۱ صبح (۲ امتیاز)
۱۱ صبح تا ظهر (یک امتیاز)
.
۲ – اگر کاملا آزاد باشید و هیچ کاری نداشته باشید معمولا برنامه‌ریزی می‌کنید چه ساعتی برای خواب به تختخواب بروید؟
۸ تا ۹ شب (۵ امتیاز)
۹تا ۱۰:۱۵ شب (۴ امتیاز)
۱۰:۱۵ تا ۱۲:۳۰ شب (۳ امتیاز)
۱۲:۳۰ تا ۱:۴۵ صبح (۲ امتیاز)
۱:۴۵ صبح تا ۳ صبح (یک امتیاز)
.
۳- برای اینکه صبح‌ها بتوانید از خواب بیدار شوید، چقدر به زنگ ساعت وابسته هستید؟
به هیچ‌وجه (۴ امتیاز)
کمی وابسته‌‌ام (۳ امتیاز)
به طور متوسط وابسته‌ام (۲ امتیاز)
خیلی وابسته‌ام (یک امتیاز)
.
۴ -صبح‌ها سر ساعت مقرر بیدار شدن، چقدر برایتان آسان است؟
اصلا آسان نیست (یک امتیاز)
خیلی آسان نیست (۲ امتیاز)
تا حدی آسان است (۳ امتیاز)
خیلی آسان است (۴ امتیاز)
.
۵ -صبح‌ها وقتی بیدار می‌شوید، نیم‌ساعت اول، چقدر احساس هوشیاری می‌کنید؟
اصلا هوشیار نیستم (یک امتیاز)
خیلی هوشیار نیستم (۲ امتیاز)
تا حدی هوشیارم (۳ امتیاز)
کاملا هوشیارم (۴ امتیاز)
.
۶ -صبح‌ها وقتی بیدار می‌شوید، در نیم‌ساعت اول، چقدر اشتها دارید؟
اصلا اشتها ندارم (یک امتیاز)
خیلی اشتها ندارم (۲ امتیاز)
تا حدی اشتها دارم (۳ امتیاز)
کاملا اشتها دارم (۴ امتیاز)
.
۷ -صبح‌ها وقتی بیدار می‌شوید، در نیم‌ساعت اول، چقدر احساس خستگی می‌کنید؟
خیلی خسته‌ام (یک امتیاز)
کمی خسته‌ام (۲ امتیاز)
تا حدی سرحالم (۳ امتیاز)
کاملا سرحالم (۴ امتیاز)
.
۸- اگر صبح روز بعد برنامه یا کاری نداشته باشید، نسبت به روزهای عادی چقدر دیرتر به تختخواب می‌روید؟
هیچ (۴ امتیاز)
کمتر از یک ساعت (۳ امتیاز)
یک تا ۲ ساعت (۲ امتیاز)
بیشتر از ۲ ساعت (یک امتیاز)
.
۹ -اگر بخواهید بین ساعت‌های ۷ تا ۸ صبح ورزش کنید، سرحال هستید؟
کاملا سرحالم (۴ امتیاز)
تا حدی سرحالم (۳ امتیاز)
تا حدی برایم سخت است (۲ امتیاز)
خیلی سخت است (یک امتیاز)
.
۱۰ -معمولا چه زمانی احساس خستگی می‌کنید و احتیاج دارید بخوابید؟
۸ تا ۹ شب (۵ امتیاز)
۹ تا ۱۰:۱۵ شب (۴ امتیاز)
۱۰:۱۵ تا ۱۲:۳۰ شب (۳ امتیاز)
۱۲:۳۰ تا ۱:۴۵ صبح (۲ امتیاز)
۱:۴۵ صبح تا ۳ صبح (یک امتیاز)
.
۱۱ -اگر امتحان داشته باشید، ترجیح می‌دهید در چه ساعتی امتحان برگزار شود؟
۸ تا ۱۰ صبح (۴ امتیاز)
۱۱ صبح تا یک بعد از ظهر (۳ امتیاز)
۳ بعداز ظهر تا ۵ بعد از ظهر (۲ امتیاز)
۷ بعد از ظهر تا ۹ شب (یک امتیاز)
.
۱۲ -اگر برنامه باشد ساعت ۱۱ شب به تختخواب بروید، چقدر احساس خستگی می‌کنید؟
اصلا خسته نیستم (صفر امتیاز)
کمی خسته‌ام (۲ امتیاز)
تا حدی خسته‌ام (۳ امتیاز)
خیلی خسته‌ام (۵ امتیاز)
.
۱۳ -اگر خیلی دیرتر از حد معمول به تختخواب بروید اما نیازی نباشد صبح روز بعد ساعت مشخصی بیدار شوید، کدام یک از این موارد ممکن است برایتان پیش بیاید؟
مثل روزهای دیگر، صبح همان ساعت همیشگی بیدار می‌شوم و دیگر هم خوابم نمی‌برد (۴ امتیاز)
همان ساعت همیشگی بیدار می‌شوم ولی بعدش کمی چرت می‌زنم (۳ امتیاز)
همان ساعت همیشگی بیدار می‌شوم ولی دوباره راحت می‌خوابم (۲ امتیاز)
ساعت همیشگی بیدار نمی‌شوم و راحت می‌خوابم (یک امتیاز)
.
۱۴- اگر برنامه باشد بین ساعت ۴ تا ۶ صبح بیدار باشید و روز بعد هم کاری نداشته باشید، کدام یک از حالت‌های زیر را انتخاب می‌کنید؟
تا ۶ نمی‌خوابم و بعد از ساعت ۶ صبح به تختخواب می‌روم (یک امتیاز)
قبل از ساعت ۴ صبح کمی می‌خوابم و بعد از ۶ هم می‌خوابم (۲امتیاز)
قبل از ساعت ۴ صبح راحت می‌خوابم و بعد از ۶ هم یک چرت کوتاه می‌زنم (۳امتیاز)
فقط قبل از ساعت ۴ راحت می‌خوابم(۴ امتیاز)
.
۱۵- شما باید دو ساعت کار فیزیکی سخت انجام دهید ولی می‌توانید زمان آن را انتخاب کنید، بیشتر ترجیح می‌دهید کدام ساعت را انتخاب کنید؟
۸ صبح تا ۱۰ صبح (۴ امتیاز)
۱۱ صبح تا یک بعد از ظهر (۳ امتیاز)
۳ بعداز ظهر تا ۵ بعد از ظهر (۲ امتیاز)
۷ بعد از ظهر تا ۹ شب (یک امتیاز)
.
۱۶-باید به همراه یکی از دوستانتان دو بار در هفته، یک ساعت کار فیزیکی سخت انجام دهید. بهترین زمان برای دوستتان ۱۰ تا ۱۱ شب است، اگر ساعت پیشنهادی او را قبول کنید، هنگام همکاری با او شما در چه وضعیتی هستید؟
کاملا راحت هستم (یک امتیاز)
تا حدی برایم راحت است (۲ امتیاز)
برایم سخت است (۳ امتیاز)
خیلی برایم سخت است (۴ امتیاز)
.
۱۷ -فرض کنید باید ۵ ساعت در روز مفید کار کنید و خودتان هم باید ساعت‌های کاریتان را انتخاب کنید. به‌علاوه براساس میزان فعالیت‌تان نیز حقوق خواهید گرفت. در این شرایط کدام یک از ساعت‌های زیر را انتخاب می‌کنید؟
۳ تا ۷:۳۰ صبح (۵ امتیاز)
۷:۳۰ صبح تا ۱۲:۳۰ بعد از ظهر (۴ امتیاز)
بین ۹ صبح تا ۲ بعد از ظهر (۳ امتیاز)
بین ۲ بعد از ظهر تا ۷ بعد از ظهر (۲ امتیاز)
۵ بعد از ظهر تا ۳ صبح (یک امتیاز)
.
۱۸ -به طور کلی فکر می‌کنید در چه ساعتی از روز بهترین احساس را دارید؟
۴ صبح تا ۷:۳۰ صبح (۵ امتیاز)
۷:۳۰ صبح تا ۹:۳۰ شب (۴ امتیاز)
بین ۹:۳۰ صبح تا ۴:۳۰ بعد از ظهر (۳امتیاز)
بین ۴:۳۰ بعد از ظهر تا ۹:۳۰ شب (۲امتیاز)
۹:۳۰ شب تا ۴ صبح (یک امتیاز)
.
۱۹ -خودتان فکر می‌کنید بیشتر آدم صبح هستید یا عصر؟
به طور حتم صبح (۶ امتیاز)
شاید صبح باشم (۳ امتیاز)
شاید عصر باشم (۲ امتیاز)
به طور حتم عصر هستم (یک امتیاز)
.
در آخرنتیجه رو واسه شما عزیزان تو پروفایلتون میزارمتست روانشناسی "دیگران شما را چگونه میبینند ؟"

1:

سلام عزیزم من وقتی حساب کردم 64 امتیاز گرفتم حالا من تو کدوم گروهم؟
مرسی


چرا مردها از گریه کردن زنها بیزارن؟؟؟؟

2:

سلام جمع کل من شده 59 منتظر نتیجه هستم مرسی


جملات تربیت کودک از دست ندهید با آهنگی شاد

3:

38 شدم تنبل خابالو هسم؟!
خودم میدونم صبحی نیستم از صبح زود متنفرم
به قول بچه ها اینایی که 5 صبح بیدار میشن میرن ورزش و بعد میرن دوش میگیرن
و میشینن سر صبحونه فوتوشاپن!!


تست روان شناسی

4:

منم شب نشینم..


آیا شما هم جزو افرادی هستید که زیاد آرایش می کنند؟


ولی با توجه به شرایط کاری سحرخیز میشم و اگه شرایط کاری نباشه باز شب نشینی و ترجیح میدم..


۶ ترس عجیب که آدم را از پا درآورد !
مامانم بهم میگه در زندگی قبلیت سوسک بودی!حرکات ناشایست دخترها و پسرها مقابل وب‌کم

5:

41


تصمیم گیری و تصمیم سازی

6:

سئوالات جالبی بودند
من 49 شدم
منتظر قدوم پر خیر و برکتتون هستم:))

7:

زندگانی را به بیداری بگذارنید که سالها به اجبار خواهیم خفت
نمیدونم از جملات قصار کیه ولی معمولا کم مخابم
(49 )

8:

چه شباهتی
به نظر میاد هم دردیم/دی

9:


ههههه درد که نه بقول بابا بیعارمشما رو نمیدونم

10:

از نظر کم خوابی فرمودم البته :))
ولی خوب کم خوابی به نظر میاد یک جورهایی در دراز مدت تبدیل
به عادت میشه
خونه ما از وقتی که یادم میاد یک چیزی شبیه پادگان بود
رو این حساب اون وقتها که %د خوابهای دراز مدت تا لنگ
ظهر بودم قویا از این منکر برحذر میشدم/دی
تا اینکه وقت گذشت و گذشت رسید به الان که دیگه وقتهایی هم
که نه کاری دارم و نه اجباری برای بیدار شدن و نه حتی نهی از منکر ولی
با اینحال حتی اگر قصد هم بکنم دیر بیدار بشم این تایم به بالاتر از
7:30 نمیرسه

البته من کارهای رسمی و مشغلات روزمره و امتحان و درس و کار
و ....همه و همه رو همیشه دوست داشتم برای تایم صبح باشه ولی
از طرفی هم عاشق عصر هستم اونم اینکه در هر حال مایلم که تایم
عصرم آزاد برای خودم باشه نه وظایف تعریف شده تحت هر عنوانی.


11:


پدرگرام بنده هم معتقدن چون بیعارم کمتر میخابم وگرنه آدمی که مسولیت پذیر باشه همه کارش سر وقته

ولی من عادت کردم از ساعت 10 به بعد شروع به درس خوندن یا هر فعالیتی که باشه می کنم و معمولا تا 3 بیدارم الان هم مثلا دارم کار میکنم
صبح ها هم که بیدار باش بسته به شرایط از 5 تا 11 متغیره


والا همیشه به وضع پادگانها حسرت خوردم چون سربازی تمام میشه بالاخره ولی پادگان ما دایمی هست و هر روز بدتر میشه البته هسته های مقاومت تشکیل دادیم
ولی از اونجایی که کسی زورش به پسر یکی یدونه خونه نمیرسه تهدید های بابا و آه و فغان مادر جان هم چندان کارگر نیست گهگاهی منجر به درگیر لفظی میشه که عادت کردیم

یادش بخیر دانشجو که بودیم معمولا از صبح شنبه تا عصر پنجشنبه دانشگاه اتراق می کردیم
کسی کاری به کارمون نداشت با فارغ التحصیل شدن ما بابا و مامان هم بازن نشسته شدن و من شدم سیبل متحرک ایشون

12:

عجب...
پس من اشتباه متوجه شدم
من فکر کردم صبح زود بیدار میشید :))
تا ساعت 11 متغیره!!!
دیگه بفرمایید صبحونه و برانچ و ناهار را یکی می کنید دیگه

13:

بسوزد پدر بیکاری عواقبش اینه دیگه

حالا شما فرض کنید 11 بیدار شدی کلی هم کار داری ظهر نمیرسی برگردی خونه سر شام همشونو باهم تلافی می کنم

14:

التماس دعا داریم برای روزه های مستحبی تون پس/دی
حالا من روزهای جمعه خیلی سرکیسه رو شل کنم 7:30 بیدار
بشم می بینم اهل بیت یک دور ورزش صبحگاهی رفتند و برگشتند .


پايه ا با این وضعیت بنده تنبل ترین عضوشون هم شناسایی
میشم/دی
دیگه از ملت خبر ندارند که ساعت یازده بیدار میشند اگر خبر داشتند
قدر ماها را بیشتر می دونستند :))

من یک دوستی داشتم قبل از ناهار هر موقع زنگ می زدم کل اهل
بیتشون از خواب بیدار می شدند یعنی ساعت 12 هم می خواستم
زنگ بزنم باید از همه شون به خاطر تماس بی موقع عذر خواهی
می کردم

15:

من بین 11تا 1 شب می خوابم و برای ادای نمازصبح هم بیدار میشم ...

خوابم کلا کمه ...


16:

محتاجیم به دعا من دیگه مستقیم میرم بهشت پیش اون چیزا

چندسال پیش که شاغل بودم قبل از اذان صبح باید خودمو به سرویس میرسوندم هعی جوونی

ساعت 7 صبح جمعه ؟؟؟!!! جمعه موقع نهار خوردن بیدارم میکنن

17:

من موندم چطور 49 شدید شما
با این حساب واقعا تو دوران شاغلی چه شکنجه ای متحمل میشدید :))
حالا اگه اومدن فرمودن نتیجه آزمون ما چیه /دی

18:

لازم شد یه دور دیگه برم سراغ تستها
2+2+2+2+4+1+4+2+1+1+4+0+4+2+4+4+4+3+3

نه دیگه فرمودم که بستگی به شرایط داره
وقتی بیکارم تا این ساعته 3 تا دینگ دینگ نزنه من خوابم نمیبره ولی اگه کاری داشته باشم 1 میخوابم و صبح 7 بیدارم
فکر کنم از اون تمرینای بعهده دانشجو هست نتیجه

19:

آره حتما این کار را بکنید چون در غیر این صورت من مجبورم این
کار را بکنم ما با اینهمه تفاوت چطور 49 شدیم
+
البته قطعا که شرایط و موقعیت اشخاص توی نحوه خواب و بیداریشون
موثر هست ولی خوب شرایط دلخواه هر کسی رو هم میشه از کیفیت
روزهای آف و تعطیلش مشخص کرد :))

20:

2+2+2+2+4+1+4+2+1+1+4+0+4+2+4+4+4+3+3
بله دقیقا
شرایط دلخواه من بیداری تا 3 یا 4 و خواب تا 11 هست
البته قبلا اینجوری نبودم دیدن فیلم و عادت به انجام دیر وقت کارم باعث شده برنامه خوابم عوض بشه

21:

چه بسا منم چون میونه خوبی با فیلم و مشتقاتش ندارم
بخاطر همین از این سمت نمی تونم تا صبح الطلوع بیدار
بمونم.
البته روزهای پنجشنبه که روز بعدش تعطیل هست شاید بتونم
کمی بیشتر (نهایتا تا 2:30 )بیدار بمونم ولی در حالت
عادی نه...
الان هم از روی ناچاری مجبورم شبی خوب همراه با فیلمهای
بزن بزن و مشدی براتون آرزو کنم
+
من محاسبه مجدد رو موکول می کنم به فردا

22:

عرض کردم که همش از عواقب بیکاریه
ضربالمثلی هست که میگه :دَلیه هر گون بایرامدی
این دقیقا شامل حال من میشه 5شنبه با شنبه فرقی نداره

ممنون .

بنده هم شبی آرام و پر ستاره براتون آرزو می کنم

23:

ای بـابـا مـا کـه بـدون ِ تسـت هـم میـدونیـم خـوابالـوییم
البتـه اگـه کـار ِ خـاصـی داشتـه بـاشـم صبح ِ زود خیلـی راحـت بیـدار میشـم

24:

41 شدم ..

به نظرم شب نشینم

البته اینم بگم خواب برام مهم نیست

یک هفته در حال رانندگی بودم

خوابم در طی روز فقط یک ساعت نهایت دوساعت

25:

امتیازم شد 53 تو مدرسه ها شبا آدم خوابش میگیره

26:

منم جمع نمراتم50 شد........نتيجه؟

27:

من یک سحرخیز بتمام معنا هستم

چون شبها ساعت نه میخوابم و صبح سر ساعت 5 و نیم بیدارم ..


28:

38 شدم

29:

مخلص شدم ۵۶

30:

من بین 11تا 1 شب می خوابم و برای ادای نمازصبح هم بیدار میشم ...

خوابم کلا کمه ...


31:

محتاجیم به دعا من دیگه مستقیم میرم بهشت پیش اون چیزا

چندسال پیش که شاغل بودم قبل از اذان صبح باید خودمو به سرویس میرسوندم هعی جوونی

ساعت 7 صبح جمعه ؟؟؟!!! جمعه موقع نهار خوردن بیدارم میکنن

32:

من موندم چطور 49 شدید شما
با این حساب واقعا تو دوران شاغلی چه شکنجه ای متحمل میشدید :))
حالا اگه اومدن فرمودن نتیجه آزمون ما چیه /دی

33:

لازم شد یه دور دیگه برم سراغ تستها
2+2+2+2+4+1+4+2+1+1+4+0+4+2+4+4+4+3+3

نه دیگه فرمودم که بستگی به شرایط داره
وقتی بیکارم تا این ساعته 3 تا دینگ دینگ نزنه من خوابم نمیبره ولی اگه کاری داشته باشم 1 میخوابم و صبح 7 بیدارم
فکر کنم از اون تمرینای بعهده دانشجو هست نتیجه

34:

آره حتما این کار را بکنید چون در غیر این صورت من مجبورم این
کار را بکنم ما با اینهمه تفاوت چطور 49 شدیم
+
البته قطعا که شرایط و موقعیت اشخاص توی نحوه خواب و بیداریشون
موثر هست ولی خوب شرایط دلخواه هر کسی رو هم میشه از کیفیت
روزهای آف و تعطیلش مشخص کرد :))

35:

2+2+2+2+4+1+4+2+1+1+4+0+4+2+4+4+4+3+3
بله دقیقا
شرایط دلخواه من بیداری تا 3 یا 4 و خواب تا 11 هست
البته قبلا اینجوری نبودم دیدن فیلم و عادت به انجام دیر وقت کارم باعث شده برنامه خوابم عوض بشه

36:

چه بسا منم چون میونه خوبی با فیلم و مشتقاتش ندارم
بخاطر همین از این سمت نمی تونم تا صبح الطلوع بیدار
بمونم.
البته روزهای پنجشنبه که روز بعدش تعطیل هست شاید بتونم
کمی بیشتر (نهایتا تا 2:30 )بیدار بمونم ولی در حالت
عادی نه...
الان هم از روی ناچاری مجبورم شبی خوب همراه با فیلمهای
بزن بزن و مشدی براتون آرزو کنم
+
من محاسبه مجدد رو موکول می کنم به فردا

37:

عرض کردم که همش از عواقب بیکاریه
ضربالمثلی هست که میگه :دَلیه هر گون بایرامدی
این دقیقا شامل حال من میشه 5شنبه با شنبه فرقی نداره

ممنون .

بنده هم شبی آرام و پر ستاره براتون آرزو می کنم

38:

ای بـابـا مـا کـه بـدون ِ تسـت هـم میـدونیـم خـوابالـوییم
البتـه اگـه کـار ِ خـاصـی داشتـه بـاشـم صبح ِ زود خیلـی راحـت بیـدار میشـم

39:

41 شدم ..

به نظرم شب نشینم

البته اینم بگم خواب برام مهم نیست

یک هفته در حال رانندگی بودم

خوابم در طی روز فقط یک ساعت نهایت دوساعت

40:

امتیازم شد 53 تو مدرسه ها شبا آدم خوابش میگیره

41:

منم جمع نمراتم50 شد........نتيجه؟

42:

من یک سحرخیز بتمام معنا هستم

چون شبها ساعت نه میخوابم و صبح سر ساعت 5 و نیم بیدارم ..


43:

38 شدم

44:

مخلص شدم ۵۶

45:

خوشبختانه یا متاسفانه شدم 35
من شبا زودتر از 2 نمیخوابم ، صبحا زودتر از 10 بیدار نمیشم مگه اینکه کلاس داشته باشم اونم با زور ساعت

46:

منم که بسته به شرایطم کلا عادت دارم شبا کمی تا دیروقت بیدار باشم و روزا تا قبل از کلاس خواب باشم و ظهر تا شب رو درگیر درس و کار باشم..
+این یعنی این تست ها به درد ِمن نمیخوره :دی

47:

شب زنده داری باعث:
چروک پوست ،عدم سم زدایی بدن ،پیری زود رس ، بدشکل شدن حالت صورت وچشمها وعدم داشتن انرژی، اضطراب ،کسالت و.....


48:

گرامی
ما چشممون به در خشک شد:))
همچنان منتظر نتیجه این تست هستیم!

49:

سلام
من 67 امتياز گرفتم

50:

وااااای کلی معذرت دیر جواب تست و گذاشتم چند وقت موقعيت نداشتم سر بزنم.....
۷۰ تا ۸۶: شما کاملا آدم صبح هستید.
۵۹ تا ۶۹: تا حدی آدم صبح هستید ولی شاید صبح‌ها، نزدیک به ظهر راحت‌تر باشید.
۴۲ تا ۵۸: شما در هیچ دسته‌بندی جای نمی‌گیرید.

بنابراین لزوما ساعت‌های مشخصی از روز راحت نیستید و دست‌تان در برنامه‌ریزی بازتر هست.
۳۱ تا ۴۱: تا حدی آدم عصر هستید، در کل شاید حدود ساعت ۳ تا ۶ سپس ظهر راحت‌تر باشید.
۱۶ تا ۳۰: شما کاملا آدم شب هستید.

بهتر هست کارهای مهم‌تان را برای صبح برنامه‌ریزی نکنید.


51:

۷۰ تا ۸۶: شما کاملا آدم صبح هستید.
۵۹ تا ۶۹: تا حدی آدم صبح هستید ولی شاید صبح‌ها، نزدیک به ظهر راحت‌تر باشید.
۴۲ تا ۵۸: شما در هیچ دسته‌بندی جای نمی‌گیرید.

بنابراین لزوما ساعت‌های مشخصی از روز راحت نیستید و دست‌تان در برنامه‌ریزی بازتر هست.
۳۱ تا ۴۱: تا حدی آدم عصر هستید، در کل شاید حدود ساعت ۳ تا ۶ سپس ظهر راحت‌تر باشید.
۱۶ تا ۳۰: شما کاملا آدم شب هستید.

بهتر هست کارهای مهم‌تان را برای صبح برنامه‌ریزی نکنید.


52:

۷۰ تا ۸۶: شما کاملا آدم صبح هستید.
۵۹ تا ۶۹: تا حدی آدم صبح هستید ولی شاید صبح‌ها، نزدیک به ظهر راحت‌تر باشید.
۴۲ تا ۵۸: شما در هیچ دسته‌بندی جای نمی‌گیرید.

بنابراین لزوما ساعت‌های مشخصی از روز راحت نیستید و دست‌تان در برنامه‌ریزی بازتر هست.
۳۱ تا ۴۱: تا حدی آدم عصر هستید، در کل شاید حدود ساعت ۳ تا ۶ سپس ظهر راحت‌تر باشید.
۱۶ تا ۳۰: شما کاملا آدم شب هستید.

بهتر هست کارهای مهم‌تان را برای صبح برنامه‌ریزی نکنید.


53:

۷۰ تا ۸۶: شما کاملا آدم صبح هستید.
۵۹ تا ۶۹: تا حدی آدم صبح هستید ولی شاید صبح‌ها، نزدیک به ظهر راحت‌تر باشید.
۴۲ تا ۵۸: شما در هیچ دسته‌بندی جای نمی‌گیرید.

بنابراین لزوما ساعت‌های مشخصی از روز راحت نیستید و دست‌تان در برنامه‌ریزی بازتر هست.
۳۱ تا ۴۱: تا حدی آدم عصر هستید، در کل شاید حدود ساعت ۳ تا ۶ سپس ظهر راحت‌تر باشید.
۱۶ تا ۳۰: شما کاملا آدم شب هستید.

بهتر هست کارهای مهم‌تان را برای صبح برنامه‌ریزی نکنید.


54:

۷۰ تا ۸۶: شما کاملا آدم صبح هستید.
۵۹ تا ۶۹: تا حدی آدم صبح هستید ولی شاید صبح‌ها، نزدیک به ظهر راحت‌تر باشید.
۴۲ تا ۵۸: شما در هیچ دسته‌بندی جای نمی‌گیرید.

بنابراین لزوما ساعت‌های مشخصی از روز راحت نیستید و دست‌تان در برنامه‌ریزی بازتر هست.
۳۱ تا ۴۱: تا حدی آدم عصر هستید، در کل شاید حدود ساعت ۳ تا ۶ سپس ظهر راحت‌تر باشید.
۱۶ تا ۳۰: شما کاملا آدم شب هستید.

بهتر هست کارهای مهم‌تان را برای صبح برنامه‌ریزی نکنید.


55:

من که 10 شب نشده میخوابم هر شب .

صیح هم 4.5 صبح بیدارم.

باورندارین؟ خوب الان 4.5 صبحه منم بیدارم

56:

نه شب نشينی خوبه نه سحر خیزی
آدم بايد سرشب بخوابه یه کله تا9صبح آی کیف ميده تازه بعده ناهارم ی 2ساعت ميچسبه ها ههههه

57:

امتیازم شد ۵۴

58:

امتیاز من شد 35! الان نتیجه چیه؟!

59:

سلام
من 42 شدم کدوم طرفیم؟

60:

۱۶ تا ۳۰: شما کاملا آدم شب هستید.

بهتر هست کارهای مهم‌تان را برای صبح برنامه‌ریزی نکنید.

+ حدس میزدم =))))))))

61:

سلام 65 منتظر جوابتون هستم

62:

جمع امتیاز شد 92

63:

منکه ادم بیخوابیم...سحرخیزی بده:|شب زنده داری عالیه!!

64:

63

65:

خوشبختانه یا متاسفانه شدم 35
من شبا زودتر از 2 نمیخوابم ، صبحا زودتر از 10 بیدار نمیشم مگه اینکه کلاس داشته باشم اونم با زور ساعت

66:

منم که بسته به شرایطم کلا عادت دارم شبا کمی تا دیروقت بیدار باشم و روزا تا قبل از کلاس خواب باشم و ظهر تا شب رو درگیر درس و کار باشم..
+این یعنی این تست ها به درد ِمن نمیخوره :دی

67:

شب زنده داری باعث:
چروک پوست ،عدم سم زدایی بدن ،پیری زود رس ، بدشکل شدن حالت صورت وچشمها وعدم داشتن انرژی، اضطراب ،کسالت و.....


68:

گرامی
ما چشممون به در خشک شد:))
همچنان منتظر نتیجه این تست هستیم!

69:

سلام
من 67 امتياز گرفتم

70:

وااااای کلی معذرت دیر جواب تست و گذاشتم چند وقت موقعيت نداشتم سر بزنم.....
۷۰ تا ۸۶: شما کاملا آدم صبح هستید.
۵۹ تا ۶۹: تا حدی آدم صبح هستید ولی شاید صبح‌ها، نزدیک به ظهر راحت‌تر باشید.
۴۲ تا ۵۸: شما در هیچ دسته‌بندی جای نمی‌گیرید.

بنابراین لزوما ساعت‌های مشخصی از روز راحت نیستید و دست‌تان در برنامه‌ریزی بازتر هست.
۳۱ تا ۴۱: تا حدی آدم عصر هستید، در کل شاید حدود ساعت ۳ تا ۶ سپس ظهر راحت‌تر باشید.
۱۶ تا ۳۰: شما کاملا آدم شب هستید.

بهتر هست کارهای مهم‌تان را برای صبح برنامه‌ریزی نکنید.


71:

۷۰ تا ۸۶: شما کاملا آدم صبح هستید.
۵۹ تا ۶۹: تا حدی آدم صبح هستید ولی شاید صبح‌ها، نزدیک به ظهر راحت‌تر باشید.
۴۲ تا ۵۸: شما در هیچ دسته‌بندی جای نمی‌گیرید.

بنابراین لزوما ساعت‌های مشخصی از روز راحت نیستید و دست‌تان در برنامه‌ریزی بازتر هست.
۳۱ تا ۴۱: تا حدی آدم عصر هستید، در کل شاید حدود ساعت ۳ تا ۶ سپس ظهر راحت‌تر باشید.
۱۶ تا ۳۰: شما کاملا آدم شب هستید.

بهتر هست کارهای مهم‌تان را برای صبح برنامه‌ریزی نکنید.


72:

۷۰ تا ۸۶: شما کاملا آدم صبح هستید.
۵۹ تا ۶۹: تا حدی آدم صبح هستید ولی شاید صبح‌ها، نزدیک به ظهر راحت‌تر باشید.
۴۲ تا ۵۸: شما در هیچ دسته‌بندی جای نمی‌گیرید.

بنابراین لزوما ساعت‌های مشخصی از روز راحت نیستید و دست‌تان در برنامه‌ریزی بازتر هست.
۳۱ تا ۴۱: تا حدی آدم عصر هستید، در کل شاید حدود ساعت ۳ تا ۶ سپس ظهر راحت‌تر باشید.
۱۶ تا ۳۰: شما کاملا آدم شب هستید.

بهتر هست کارهای مهم‌تان را برای صبح برنامه‌ریزی نکنید.


73:

۷۰ تا ۸۶: شما کاملا آدم صبح هستید.
۵۹ تا ۶۹: تا حدی آدم صبح هستید ولی شاید صبح‌ها، نزدیک به ظهر راحت‌تر باشید.
۴۲ تا ۵۸: شما در هیچ دسته‌بندی جای نمی‌گیرید.

بنابراین لزوما ساعت‌های مشخصی از روز راحت نیستید و دست‌تان در برنامه‌ریزی بازتر هست.
۳۱ تا ۴۱: تا حدی آدم عصر هستید، در کل شاید حدود ساعت ۳ تا ۶ سپس ظهر راحت‌تر باشید.
۱۶ تا ۳۰: شما کاملا آدم شب هستید.

بهتر هست کارهای مهم‌تان را برای صبح برنامه‌ریزی نکنید.


74:

۷۰ تا ۸۶: شما کاملا آدم صبح هستید.
۵۹ تا ۶۹: تا حدی آدم صبح هستید ولی شاید صبح‌ها، نزدیک به ظهر راحت‌تر باشید.
۴۲ تا ۵۸: شما در هیچ دسته‌بندی جای نمی‌گیرید.

بنابراین لزوما ساعت‌های مشخصی از روز راحت نیستید و دست‌تان در برنامه‌ریزی بازتر هست.
۳۱ تا ۴۱: تا حدی آدم عصر هستید، در کل شاید حدود ساعت ۳ تا ۶ سپس ظهر راحت‌تر باشید.
۱۶ تا ۳۰: شما کاملا آدم شب هستید.

بهتر هست کارهای مهم‌تان را برای صبح برنامه‌ریزی نکنید.


75:

من که 10 شب نشده میخوابم هر شب .

صیح هم 4.5 صبح بیدارم.

باورندارین؟ خوب الان 4.5 صبحه منم بیدارم

76:

نه شب نشينی خوبه نه سحر خیزی
آدم بايد سرشب بخوابه یه کله تا9صبح آی کیف ميده تازه بعده ناهارم ی 2ساعت ميچسبه ها ههههه

77:

امتیازم شد ۵۴

78:

امتیاز من شد 35! الان نتیجه چیه؟!

79:

سلام
من 42 شدم کدوم طرفیم؟

80:

۱۶ تا ۳۰: شما کاملا آدم شب هستید.

بهتر هست کارهای مهم‌تان را برای صبح برنامه‌ریزی نکنید.

+ حدس میزدم =))))))))

81:

سلام 65 منتظر جوابتون هستم

82:

جمع امتیاز شد 92

83:

منکه ادم بیخوابیم...سحرخیزی بده:|شب زنده داری عالیه!!

84:

63


92 out of 100 based on 72 user ratings 722 reviews