قابل توجه مربیان:جهت گیری محتوای کلاس برای مهارت خلاقیت از نظر اسلام


قابل توجه مربیان:جهت گیری محتوای کلاس برای مهارت خلاقیت از نظر اسلامقابل توجه مربیان:جهت گیری محتوای کلاس برای مهارت خلاقیت از نظر اسلام
بسم الله الرحمن الرحیممطالب پایین از مقاله استاد محترم جناب آقای عبدالحمیدواسطی انتخاب شده.
خلاقیت و نظریه پردازی - اندیشه
من هنوز خودم در این موضوع کار نکردم .اما حتما باید روی این مطالب حیاتی کار کنم .یعنی بااستفاده از کدها و راهبردهایی که این مقاله به آن اشاره می کنه قصد دارم محتوای کلاس برای کودکان دبستانی بنویسم ان شاءالله.البته برای هرسنی قابل استفاده است. برای خودمن .

مثلا وقتی می نویسد که ذهن تجزیه می کند.برنامه ای برای کودک بنویسم که مهارت تجزیه کردن او بالا برود.
مهارت ترکیب کردن.
مهارت کشف رابطه ها.
مهارت اینکه یادبگیرد به سراغ سرچشمه ها برود و اصل ها .
مهارت اینکه ...
منبع مستند به اسلام و فوق العاده ارزشمند هست .
الحمدلله که استاد در این مورد مهم مقاله ارائه کرده اند.سطوح فهم و ادراک:


در فضای علم حصولی، انسان دو گونه اطلاعات را در خود می یابد:
اطلاعات تصویری، اطلاعات مفهومی، اطلاعات تصویری (یا دانش تصویری) حاصل کارکرد آیینه ای ذهن است، یعنی چیزی را می بینیم و تصویرآن در ذهن نقش می بندد. این گونه از اطلاعات، فقط زمینه ساز برای فعالیتهای دیگر ذهنی هستند و به تنهایی کاربردی ندارند.
اطلاعات مفهومی (یا دانش مفهومی) حاصل فعالیت ذهن بر دانشهای تصویری یا دانشهای مفهومی قبلی است.


اصول فعالیتها و کارکردهای ذهن عبارت اند از
:
- مقایسه : دو تصویر، یا دو مفهوم با هم مقایسه می شوند و نتیجه گرفته می شود که این دو با هم مشابه یا مغایر هستند و نقاط تشابه و یا تغایر آنها مشخص می شود.

- تجزیه: یک تصویر، یا یک مفهوم به اجزاء تشکیل دهنده اش تجزیه می شود و هر جزء آن تصویر یا مفهوم جدیدی را ایجاد می کند.

- ترکیب: چند تصویر یا مفهوم در کنار یکدیگر برنامه می گیرند و با تکمیل یکدیگر، تصویر یا مفهومی جدید را ایجاد می کنند.

- انتزاع: یک تصویر یا مفهوم از ارتباطاتی که با دیگر موضوعات دارد جدا می شود و از زاویه دید جدید و با جایگاه جدیدی مورد نظر برنامه می گیرد؛ در مثل وقتی حکم کلی صادر می کنیم که هر انسانی قدرت تفکر دارد، تصویر ذهنی انسان را از عالم مادی جدا کرده و هرگونه مشخصات مادی را از آن سلب نموده ایم که در نتیجه مشترکات، صورتهای به دست می آید؛ اما نه در قالب یک تصویر، بلکه در قالب یک مفهوم جدید (ارتقاء و تعالی از تصاویر به مفاهیم، از محسوس به معقول، از جزء نگری به کل نگری).

تمام فعالیتهای بالا، در حقیقت یک کارکرد بیشتر نیستند: کشف رابطه ها.


ذهن با مقایسه شروع می کند
و به دنبال دستیابی به رابطه هاست (نقاط اشتراک و نقاط اختلاف)،تجزیه می کند تا سرچشمه رابطه ها، تعداد و نوع آنها رابه دست آورد.
با کشف یک سری از رابطه ها به سوی ترکیب و تجرید می رود، تا تصاویر یا مفاهیم مورد نیاز خود را تولید کند.
«فهم» در حقیقت کشف روابط بین اجزاء و رابطه هر جزء با کل و رابطه هر کل با دیگر کل هاست.
مراحل عملیات ذهن در دستیابی به یک «فهم» عبارت اند از:

- دیدن، لمس کردن، احساس کردن= ایجاد تصور اولیه.


- مقایسه تصورات با یکدیگر = درک تفاوتها و تشابه ها ـ درک مفهوم جزء و کل.

- ندیدن کل و توجه استقلالی به اجزاء ـ انجام عمل تجزیه.

- بررسی رابطه اجزاء با یکدیگر (چگونگی اثرگذاری و اثر پذیری آنها بر یکدیگر)= ایجاد فهم جزئی.

- بربرنامه کردن رابطه بین اجزاء با یکدیگر= انجام عمل ترکیب.

- بررسی ارتباط مفاهیم و یا تصاویر مرکب با یکدیگر= ایجاد فهم کلان.پس اولین فعالیت ذهن، تصویربرداری از واقعیتها و نگه داری این تصاویر در حافظه است.(تصویراولیه)،


مرحله دوم، بربرنامه کردن رابطه بین مفاهیم موجود یا از پیش دانسته شده است. (فهم اولیه)
، در این قسمت بسیاری از افراد با درک رابطه معلومات خود با دیگر موضوعات، دست به عمل می زنند و از معلومات خود برای جهت دهی و اثرگذاری در فعالیتهای عملی خود استفاده می کنند. (فهم کاربردی)،


وقتی محتویات ذهنی و فکری به عالم عمل و تجربه وارد شد باید خود را با قانونهای حاکم بر هستی، هماهنگ کند و گرنه درخور استفاده نخواهد بود و در موقعیت خیالی خود باقی می ماند. ضرورت هماهنگی با قانونهای خلقت سبب می شود که آن چه در ذهن بی عیب و نقص دیده می شد، در بسیاری از موارد مشکل ساز بشود و نقصها یا ضررهایی را از خود بروز دهد و عمل انسان را با شکست مواجه سازد. بروز این گونه ناهنجاریها و کاستیها، ذهن را به سوی بازنگری نسبت به محتوای فکر سوق میدهد. این بازنگری با انجام عملیات تجزیه و تحلیل اجزاء و ارتباطات آنها صورت می پذیرد. (فهم تحلیلی)،در بسیاری از موارد، پس از تجزیه موضوع به اجزاء تشکیل دهنده آن و تحلیل روابط بین اجزاء، اجزاء و ارتباطات جدیدی شناخته می شوند که باید با یکدیگر ترکیب شوند و یک کل را تشکیل دهند، تا تصور صحیحی از موضوع به دست آید. (فهم ترکیبی)


، نظریات و برنامه ها، فهم های ترکیبی هستند که درصدد عرضه واقعیتها می باشند، اما بارها می بینیم که دچار خطا و اشتباه می شوند. برای این که بتوان به یک فکر یا عقیده اعتماد کرد و سرمایه های وجودی را برای آن مصرف کرد، باید بتوان آنها را نقد و بررسی کرد و در نهایت ارزشیابی و قضاوتی را در مورد آنها به انجام رساند. (فهم نقادانه)،


رشد در زندگی و حرکت در چرخه ی حیاتی که متصل به کل هستی است، نیاز به اطلاع از شبکه معادلات وجود دارد.(فهم خلاق و شهودی).
خلاقیت : کشف متغیرها و روابط جدید در شبکه معادله های وجودی است که به تغییر در وضعیت موجود می انجامد


عمل کرد ذهن در خلاقیت و تبدیل آن به یک نظریه را می توان تا حدودی به صورت زیر ترسیم نمود.


1. مهارت سوال پردازی
2. مهارت کشف سرچشمه ها و معادله های بنیادین
3. مهارت جست و جوی ارتباطات و متغیرهای درونی و بیرونی موضوعات (نیازمند به مهارت نگرش شبکه ای)
4. مهارت انتخاب و تصفیه اطلاعات براساس کارآمدی
5. مهارت مطالعات تطبیقی و روندیابی
6. مهارت آینده نگری و تصمیم سازی
7. مهارت شبیه سازی عملیاتی اطلاعات و الگوها
8. مهارت بهبود مستمر
9. مهارت مدیریت احساس
10. مهارت عبودیت


توضیح این که:
1. به استناد سخن امام صادق(ع):
«ان هذا العلم علیه قفل و مفتاحه المساله.» (7)
بر در این علم قفلی است که کلیدش پرسش است.
و سخن رسول اکرم(ص)
«حسن المساله نصف العلم.» (8)
خوب پرسیدن، نیمی از دانش است.

خلاقیت و دانشوری در فضای احساس نیازشکل می گیرد. نماد نیاز، سؤال است. سؤال هدف دار و مرتبط با عمل و صحنه ی زندگی، راه گشاست.


بنابراین، کسی زمینه خلاقیت و دانشوری را داراست که ذهنی سؤال پرداز داشته باشد و به دنبال اثر علمی سوالهای خود باشد(سنجش و ارتقای توان سؤال پردازی2. به استناد فرموده باری تعالی:
«قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق.» (9)
در زمین بگردید و بنگرید که خداوند آفریدگان را چسان پدید کرده است.

«اولم ینظروا فی ملکوت السموات والارض و ماایجاد الله من شیء.» (10)
آیا در گستره ی آسمانها و زمین و آن چه خدای آفریده است، ننگریسته اند.

خلاقیت و دانشوری در فضای توجه به سرچشمه ها، فعال می شود. سرچشمه ها، ذرات بنیادین هر موضوعی هستند. توجه به ذرات بنیادین و معادله های پایه، راه گشاست. پس کسی در فضای خلاقیت و دانشوری حرکت خواهد داشت که توجهی بیشتر و متمرکزتر به ذرات بنیادین در هر موضوع و سرچشمه های شکل گیری موضوعات، داشته باشد. (سنجش و ارتقای توان توجه به ذرات بنیادین).


3. به استناد سخن رسول خدا(ص):
«اعلم الناس من جمع علم الناس الی علمه.» (11)
داناترین مردم، کسی است که دانش مردم را با دانش خود، جمع کند.

و نیز سخن دیگر از آن گرامی:
«العلم اکثرمن ان یحصی فخذ من کل شیء احسنه.» (12)
دانش، بیش از آن است که به شمارش آید. بنابراین، از هرچیزی، نیکوترین آن را فراگیر.
خلاقیت و دانشوری در فضای توجه به کارکرد دیگران، ابعاد جدید می یابد و اطلاعاتی موجب تقویت خلاقیت است که ثمربخشی داشته باشد. پس کسی در فضای خلاقیت و دانشوری گسترش و توسعه خواهد داشت که توجهی بیشتر و متمرکزتر به اطلاعات ثمربخش قبلی داشته باشد.(سنجش و ارتقای توان دستیابی به اطلاعات با کیفیت).

4. و به استناد سخن امام علی(ع):
«اضربوا بعض الرّای ببعض یتولد منه الصواب. (13) امخضوا الرای مخض السقاء.» (14)
رأیها را ، برخی بر برخی دیگر عرضه کنید (و آنها را کنار هم نهید) که رأی درست این گونه پدید می آید. رأی و نظر را ـ همچون شیری که برای بیرون آوردن کره، آن را در میان مشک می ریزند و می زنند ـ بزنید (تا به وسیله تقابل آرا و برخورد اندیشه ها، به نظر درست برسید.)

و سخن دیگرآن بزرگوار:
«اعقلوا الخبر اذا سمعتموه عقل رعایه لاعقل روایه، فان رواه العلم کثیر و رعاته قلیل.» (14)
چون حدیثی را شنیدید، آن را فهم و رعایت کنید، نه بشنوید و روایت کنید که راویان علم بسیارند و به کار بندان آن اندک در شمار.
و سخن امام صادق(ع):
«اطلب العلم باستعماله.» (15)
دانش را از راه به کار بستن آن بجوی.
و سخن امام علی(ع):
«استدل علی مالم یکن بما قد کان. فان الامور اشباه.» (16)
از آن چه نبوده است، بر آن چه بوده دلیل گیر، که کارها همانندند و یکدیگر را نظیر.
و سخن امام صادق(ع):
«الحق الذی تطلب معرفته من الاشیاء هو اربعه اوجه: فاولها آن ینظر اموجود هو ام لیس بموجود؟ و الثانی ان یعرف ماهو فی ذاته وجوهره؟ والثالث ان یعرف کیف هو وما صفته والرابع ان یعلم لماذا هو ولایه عله.» (17)
طلب شناخت چیزها، برای فرد به چهار وجه تواند بود:
اول آن که: بداند موجود است، یا نه.
دوم آن که: بداند کُنه حقیقت ذات اش را.
سوم آن که: بشناسد چگونگی صفات او را.
چهارم آن که: بداند علت و غایت وجودش را.

خلاقیت و دانشوری در فضای مقایسه و تحلیل اطلاعات، متولد می شود و تحلیلی موجب بروز خلاقیت است که حداقل به نقاط زیر توجه کند:
ارتباط با فرامعادلات (معادلات خلقت)
ارتباط با عمل (پیامدها و نتایج)
تجزیه تا عمق ذرات بنیادین+ ترکیب با ابرسیستمها (نگرش شبکه ای)
روندیابی، مقایسه فرآیندها و فرآورده ها (سنجش و ارتقای توان مطالعات تطبیقی و تحلیل اطلاعات)


5. و به استناد سخن باری تعالی
«و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو کان اباءهم لایعقلون شیئا ولا یهتدون.» (18)
هرگاه گویندشان پیروی از چیزی کنید که خدا فرو فرستاده، گویند: نه، که پیروی از چیزی می کنیم که پدران خویش را بر آن یافته ایم. هرچند پدران شان چیزی در نیابند و ره نشناسند.
و:
«و تلک الامثال نضربها للناس و ما یعقلها الاالعالمون.» (19)
اینها مثل هاست که برای کسانی زنیم و جز دانایان کس آن را اندر نیابد.
و سخن امام علی (ع):
«ان العاقل من نظر فی یومه بغده و سعی فی فکاک نفسه و عمل لما لابدمنه و لامحیص له عنه ولیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولکن العاقل من یعرف خیر الشرین.» (20)
خردمند کسی است که در امروزش به فکر فردای خود باشد و در راه آزاد کردن خود (از آتش دوزخ) بکوشد و برای چیزی کارکند که گزیری از آن ندارد. خردمند کسی نیست که نیک را از بد باز شناسد، بلکه خردمند کسی است که از دو بدی، آن را که کم تر بد است، بشناسد.
و سخن امام صادق(ع):
«فی المشاوره اکتساب العلم و العاقل من یستفیذ منها علماً جدیداً و یستدل بها علی المحصول من المراد.» (21)
در رایزنی، فرچنگ آوری دانش است و خردمند کسی است که از آن دانشهای تازه را به دست می آورد و دلیل اقامه می کند بدان، بر نتیجه ی هدف خویش.
و سخن امام علی (ع):
«العاقل من کان یومه خیراً من امسه.» (22)
خردمند کسی است که امروز او بهتر از دیروزش باشد.
و سخن امام صادق(ع):
«صفه الحکیم الثبات عند اوائل الامور و الوقوف عند عواقبها.» (23)
ویژگی خردمند استواری در هنگام آغاز کارها و درنگ در هنگام پایان آنهاست.

خلاقیت و دانشور در فضای جست و جوی ساختارها و الگوهای جدید، به بلوغ می رسد. برای دستیابی به ساختارها و الگوهای جدید، نیاز به توابع آینده نگری شبکه ای، توابع اولویت ساز، معادلات تزاحمی برای تصمیم سازی و توابع بهبود مستمر است و زمینه ی لازم برای تشخیص واقعیات و تفکیک توهمات، شبیه سازی فرضیه و مدل کردن اطلاعات است. (سنجش و ارتقای توان فرضیه سازی و مدل سازی، توان کشف الگوها، آینده نگری، بهینه سازی، تصمیمات و شبیه سازی.


6. با ملاحظه تفاوت میان عقل نظری و عقل عملی و نیاز به علم مقدس و نخبه عادل و به استناد سخن خداوند متعال:
«... انمایخشی الله من عباده العلماء.» (24)
از بندگان خدا، دانشوران که از وی ترسند.
و سخن امام علی(ع):
«العقل اذا علم عمل و اذا عمل اخلص.» (25)
عاقل هرگاه بداند چیزی را عمل می کند و هرگاه عمل کند، خالص می گرداند.

خلاقیت و نوآوری، نیازمند مهارت عبودیت و مدیریت احساس است.


1. سؤال پردازی.

2. توجه به ذرات بنیادین و معادله های پایه.

3. جذب اطلاعات کیفی.

4. نگرش و تحلیل شبکه ای و روندیابی.

5. شبیه سازی تصمیمهای مربوط به آینده مستمر.

6. عبودیت (احساس حضور خداوند با صفت حیات و علم و عظمت بی نهایت).


کرسیهای نظریه پردازی، مجامع علمی ای هستند که به فعال سازی خلاقیت برای تولید یک نظریه می پردازند.

در این منظر، کرسیهای نظریه پردازی، مجموعه ای از صاحب نظران و روش شناسان هستند که با عینک و حالت روحی مامایی، صاحب ایده و نظریه نو را احاطه می کنند و به او کمک می کنند تا بتواند ایده و فکر تازه خویش را از خامی و بساطت به پختگی و کارآمدی برساند. در این فضا حاضران به جای نقادی و محاکمه. وکیل مدافع نظریه پرداز هستند و تلاش می کنند تارخنه های ایده ی او را ترمیم کنند.روانشناس و صلاحیت تعیین مسیر زندگی !؟

1:

مثلا من برداشتم از مقاله بالا این هست که باید محتوایی برای کلاس تهیه کنم که بوسیله اون فرد ترکیب کردن چیزها باهم و تجزیه کردن را تمرین کند.


مثل کاری که در این کلاس انجام شده (این مطلب از سایتی کپی کردم و البته برگذارنمايندگان این کلاس از مقاله ای که اینجاگذاشتم هستفاده نکرده اند...


مواد مخدر جدید
):

موضوع این هفته آشپزی خلاق بود.


افراد خوش بین چه خصوصیاتی دارند؟
با والدین صحبت کرده بودیم و غذایی انتخاب شده بود که بتوان در کلاس تهیه کرد.


تجربه های خود را با ما در میان بذار
کیک مرغ!

مواد غذایی بین بچه ها تقسیم شد اما برنامه نبود بچه ها از موضوع و هدف آشپزی اطلاع داشته باشن تا بتونن با خلاقیت خودشون موادو ترکیب کنن و غذا درست کنن.
بچه ها مشغول ریزکزدن و رنده کردن و آماده کردن مواد شدن و در آخر همه ی مواد موجود روی یک میز برنامه گرفت.


چند کیلومتر بری آمپر می چسبونی؟
درست کردن غذا شروع شد و هرکس می تونست بنا به سلیقه ی خودش از هر موادی که دوست داشت هستفاده کنه.

این هم حاصل دست بچه ها:
قابل توجه مربیان:جهت گیری محتوای کلاس برای مهارت خلاقیت از نظر اسلامقابل توجه مربیان:جهت گیری محتوای کلاس برای مهارت خلاقیت از نظر اسلامقابل توجه مربیان:جهت گیری محتوای کلاس برای مهارت خلاقیت از نظر اسلامقابل توجه مربیان:جهت گیری محتوای کلاس برای مهارت خلاقیت از نظر اسلامقابل توجه مربیان:جهت گیری محتوای کلاس برای مهارت خلاقیت از نظر اسلام


چرا برخی اشتباهات خود را می‌پذیرند و بقیه نه ؟

2:

حالا مثلا برای اینکه مهارت کشف سرچشمه ها و معادله های بنیادین ایجاد بشه چه محتواوطرحی میشه ریخت؟
اگر دوستی ایده ای به ذهنش رسید،چه خوب میشه که ایده شو بگه تا هستفاده کنیم .78 out of 100 based on 53 user ratings 1178 reviews