میزان خوشبختی=میزان رضایت


میزان خوشبختی=میزان رضایتمیزان خوشبختی=میزان رضایت
انتشارات مهرسا:
زندگی مجموعه ای از لحظه هاست! چون پشت این لحظه، لحظه ی بعدیه و پشت اون لحظه ی بعدی و بعدی و ...پس، اگه می خوای در کلیت بزرگ زندگی راضی باشی اول باید تمرین کنی تا در لحظه راضی باشی .
استاد می گفت:

"اگه کسی تصمیم بگیره فقط توی لحظه ی اکنون راضی باشه، بعد ، به لحظه ی بعدی ، که رسید، باز در لحظه ی اکنون راضی باشه و بعد به لحظه ی بعدی که رسید باز ..... می‌دونی چی می شه؟

اون فقط برای راضی و شاد بودن در یک لحظه تلاش کرده، اما یک دفعه می‌بینه پنج ساله که راضی و خشنوده! اگه کسی از لحظه ی اکنونش ناراضی باشه، بعد، از لحظه ی بعد هم ناراضی باشه ، بعد... یکهو به خودش می یاد و می بینه پنجاه سالشه و همه ی این پنجاه سال رو ناراضی بوده!
میزان خوشبختی=میزان رضایتwww.mehrsa.orgدو تا معمای ساده.

1:

درود
ولی اگر کسی حتی ساده ترین لوازم و امکانات لحظاتش فراهم نباشه بالطبع این رضایت براشاز روی اجبار خواهد شد..

در کل موضوع رو قبول دارم خوشبختی یعنی رضایت در اون.


«جدیدترین تست روانشناسی در آمریکا» امتحان کنید جالبه!


رتبه مورد نیاز جهت قبولی در رشته ی روان شناسی بالینی؟!

2:

آدم خودش باید اون لحضات شاد رو برای خودش فرهم کنه.


اسم شما چه رنگیه؟
بگرده دنبال چیزهایی که خوشحالش میکنه حتی گوش دادن به آهنگ مورد علاقه هم باعث خوشحالی میشه.


-- من برای تو خطرناکم --
همین لحظه هاست که شادی دائمی رو به وجود میاره


دوستم نداره ! ... چی کار کنم ؟

3:

هی روزگار


60 out of 100 based on 55 user ratings 1130 reviews