اولین زنی که به مدارج عالی تحصیلات دست یافت که بود؟


اولین زنی که به مدارج عالی تحصیلات دست یافت که بود؟اولین زنی که به مدارج عالی تحصیلات دست یافت که بود؟
تحصیلات از گذشته برای خانم ها بسیار سخت بوده است زیرا در دوره های مختلف بانوان همیشه در فشار و سختی بوده اند اما در این میان خانم هایی نیز بوده اند که راه پیشرفت را طی کرده اند. "النا کورنارو" اولین زنی است که توانست به مدارج عالی تحصیلات دست بیابد. این خانم که اهل ونیز است در سال 1678 توانست مدرک دکترای فلسفه را زیر نظر برترین استادهای آن دوران کسب کند. این خانم بیشتر عمر خود را صرف کارهای خیریه و آموزش به کودکان بی سرپرست کرد تا نهایت در سال 1684 درگذشت.

اولین زنی که به مدارج عالی تحصیلات دست یافت که بود؟

منبع:باشگاه خبرنگاران54 out of 100 based on 59 user ratings 434 reviews