* به اندازه خودت برای تو اندازه گرفته می شود *


* به اندازه خودت برای تو اندازه گرفته می شود ** به اندازه خودت برای تو اندازه گرفته می شود *
حکایت

مرد فقیرى بود که همسرش از ماست کره مى گرفت و او آنرا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت، آن زن کره ها را به صورت توپ های یک کیلویى در می آورد. مرد آنرا به یکى از بقالى های شهر مى فروخت و در مقابل مایحتاج خانه را مى خرید. روزى مرد بقال به اندازه کره ها شک کرد و تصمیم گرفت آنها را وزن کند.

هنگامى که آنها را وزن کرد، اندازه هر کره ۹۰۰ گرم بود. او از مرد فقیر عصبانى شد و روز بعد به مرد فقیر گفت: دیگر از تو کره نمى خرم، تو کره را به عنوان یک کیلو به من مى فروختى در حالى که وزن آن ۹۰۰ گرم است.

مرد فقیر ناراحت شد و سرش را پایین انداخت و گفت: ما ترازویی نداریم؛ بنابراین یک کیلو شکر از شما خریدیم و آن یک کیلو شکر شما را به عنوان وزنه برنامه دادیم.
مرد بقال از شرمندگی نمیدانست چه بگوید.
یقین داشته باش که:
به اندازه خودت برای تو اندازه گرفته می شود


اینجاستدرمان صدای درون سر اسکیزوفرنی‌ها با آواتار

1:

خیلی زیبا و دلنشین بود این حکایت


78 out of 100 based on 53 user ratings 1028 reviews