دلیل سرکوب احساسات و علایق مان چیست؟


دلیل سرکوب احساسات و علایق مان چیست؟دلیل سرکوب احساسات و علایق مان چیست؟
دلیل سرکوب احساسات و علایق مان چیست؟

در تعریف خودآگاهی، یکی از ویژگی های انسان سالم، شناخت دقیق احساسات و هیجانات است. در واقع انسان موفق، کسی است که هر لحظه قادر است احساس خود را بشناسد و دلیل آن را پیدا کند چون در صورت نشناختن احساسات، ما قادر نخواهیم بود افکار اشتباه خود را که باعث ناراحتیمان شده تغییر دهیم.

افراد باید احساسات خود را شناخته و علت آن احساس را جست و جو کنند و در صورت نیاز آن را بیان دارند. گاهی از دیگران می رنجیم که چرا ما را درک نمی کنند و باعث ناراحتیمان می شوند، درصورتی که شایددیگران از احساس عمیق ما اطلاع نداشته باشند.

بنابراین ما باید بیاموزیم به جای خشم و عصبانیت، احساس خود را بیان کنیم. اما چرا برخی قادر نیستندمحبت و علاقه خود را ابراز کنند واز این موضوع در رنجند. به عقیده شما، چه دلایلی باعث می شود افراد نتوانند احساسات خود را بروز دهند؟تصاویر تکان‌دهنده از آنچه دیابت در 10 روز بر سر زخم می‌آورد

1:

به نظر من عدم شناخت کافی از توانایی های فردی می تونه یکی از دلایل باشه .


اولین زنی که به مدارج عالی تحصیلات دست یافت که بود؟
محیط و گروه مرجع که فرد با اونها در ارتباط هست مثل گروه دوستان ، خانواده و ....


نخستین عمل پیوند قلب جهان +عکس
مجالی بر ای توضیح بیشتر نیست و دیگر هیچ ...
.


66 out of 100 based on 61 user ratings 86 reviews