دخترا چي دوس دارن؟ (طنز)


دخترا چي دوس دارن؟ (طنز)دخترا چي دوس دارن؟ (طنز)
دخترا چي دوس دارن؟ (طنز)
دخترا چي دوس دارن
دخترا چي دوس دارن؟ (طنز)
دخترا چي دوس دارن
دخترا چي دوس دارن؟ (طنز)
دخترا چي دوس دارن
دخترا چي دوس دارن؟ (طنز)
دخترا چي دوس دارن
دخترا چي دوس دارن؟ (طنز)
دخترا چي دوس دارن
دخترا چي دوس دارن؟ (طنز)
دخترا چي دوس دارن
دخترا چي دوس دارن؟ (طنز)
دخترا چي دوس دارن
دخترا چي دوس دارن؟ (طنز)
دخترا چي دوس دارن
دخترا چي دوس دارن؟ (طنز)
دخترا چي دوس دارن
دخترا چي دوس دارن؟ (طنز)
دخترا چي دوس دارن
منبع:delgarm.com
تفسیرهای خرکی از یک تحلیلگر مبتلا به آنفلوآنزای خرکی

1:

دیگه چیزی نمی خواید ما پسرا جمع بشیم پیدا کنیم؟


نمیخوای قبول کنی که بدبختی؟؟؟

2:

عالی بود


سر پیری و امپول بازی !!!

3:

یاد یه خاطره ای افتادم ...

یه زن و مرد جوون ، جلوی سفارت رومانی ، جلومو گرفتن ...

فرمودن : 200 میلیون ، نقد بهت میدیم ، مارو ببر رومانی ...

منم فرمودم : شما که 200 تا دارید ، چرا خودتون نمیرید ؟

یارو فرمود : پدر مادر همسرم نمیذارن ...


ماجرا های مرلین مونرو و انیشتین :)
میگن اگه برید بلاد کفر ،

شیرمو حلالتون نمیکنم ...

جاتون خالی ، تا یک ماه ، به جهالت انسان ها میخندیدم ...


نماینده ای از میان مردم !؟


60 out of 100 based on 55 user ratings 230 reviews