یکی از مشکلات اصلی در گفتگوهای جواد ظریف و جان کری چیست ؟


یکی از مشکلات اصلی در گفتگوهای جواد ظریف و جان کری چیست ؟یکی از مشکلات اصلی در گفتگوهای جواد ظریف و جان کری چیست ؟
یکی از مشکلات اصلی در گفتگوهای جواد ظریف و جان کری:
– جان!
– جان؟
– جان!
– جان؟
– ای بابا… جاااان!
– جاااان؟
– کری؟
– جان؟
– جان!… کری؟
– جان؟
– میگم کری؟
– جان؟
– جان کری.
– بله؟
-خب چرا عین آم صحبت نمی‌کنی؟
– خب آخه هی اسممو میگی منم میگم جان؟ تو دوباره اسممو میگی.
– خب حالا جان!
– جان؟
– پدر جان!
– ریچارد.
– ریچارد دیگه کیه؟
– پدرم.
– گور پدرت، جان!
-جان؟
………..
(و این مکالمه هر بار در ژنو و وین ادامه دارد…)
پ.ن:
وقت شمردن جوجه‌هاست،
آخر پاییز؛
و توافقی که وعده‌اش گوش‌هایی را کر و چشم‌هایی را کور کرده است.بازجویی از یکی از مهاجمین به سفارت عربستان در تهران

1:

مرد حسابی، الاون اول بهمن( دومین ماه زمستان) هست.....


حذف سیگار مرحوم طالقانی:)
وقت شمردن جوجه ها آخر پاییز بود.....


عکس/فیش حقوقی ایت الله جنتی
حالا مجبوری تا پاییز سال آینده استقامت کنی تا بتوانی جوجه ها را محاسبه نمایی!!!!!!!! :-)
طنز جالبی بود


98 out of 100 based on 48 user ratings 1298 reviews