یک معادله ریاضی جالب ( به کسی برنخوره)


یک معادله ریاضی جالب ( به کسی برنخوره)یک معادله ریاضی جالب ( به کسی برنخوره)
معادله 1:

انسان = خواب + خوراک + کار+ تفريح
الاغ = خواب + خوراک
پس
انسان = الاغ + کار + تفريح
وبنابرين
انسان – تفريح = الاغ + کار
بعبارت ديگر
انساني که تفريح ندارد = الاغي که فقط کار مي کند

معادله 2:

مرد = خواب + خوراک + درآمد
الاغ = خواب + خوراک
پس
مرد = الاغ + درآمد
و بنابرين
مرد – درآمد = الاغ
بعبارت ديگر
مردي که درآمد ندارد = الاغ

معادله 3:

زن = خواب + خوراک + خرج پول
الاغ = خواب + خوراک
پس
زن = الاغ + خرج پول
وبنابرين
زن – خرج پول = الاغ
بعبارت ديگر
زني که پول خرج نمي کند = الاغ

نتيجه گيري:
از معادلات 2و3 داريم:
مردي که درآمد ندارد = زني که پول خرج نميکند
پس:
فرض منطقي 1: مردها درآمد دارند تا نگذارند زنها تبديل به الاغ شوند..
و
فرض منطقي 2: زنها پول خرج مي کنند تا نگذارند مردها تبديل به الاغ شوند.
بنابرين داريم ...
مرد + زن = الاغ + درآمد + الاغ + خرج پول
و ازفرضهاي1و2 نتيجه منطقي ميگيريم که:
مرد + زن = 2الاغي که با هم بخوشي زندگي ميکنند!بنده ظرف دوماه نرخ‌ها را می‌برم به زمان شاه! (شعر طنز)

1:

ـ تائید و انتقال به تالار طنز


شرایط یک پسر ایرانی برای ازدواج (طنز)

2:

بدبخت الاغ کارش خواب و خوراکه؟
فک کنم معروفه به کار کردن و حمالی ها!


عجب اعتراف هایی (طنز)

3:

بالاخره خواب و خوراک هم داره دیگه
از حمالیش فاکتور گرفتیم
چون توی دو طرف معادله حمالی هست
به همین دلیل ازش فاکتور گرفتیم
عملیات فاکتور گیری فکر کنم دوم دبیرستان بود
شما درسات رو خوب نخوندی به همین دلیل این معادله ها برات سنگینه


تاحالا بهش فکر کردین؟!

4:


یه % فک کن فاکتور نگیری چی میشه
همه ی معادله ها فرق میکنه نه؟

امتحان کن


گونه جدیدی از هنرمندان کشف شدند

5:

ریاضیه دیگه
من این رو از فیسبوک گذاشتم اینجا
اونجا یکی گذاشته بود خوشم اومد گذاشتمش اینجا


60 out of 100 based on 25 user ratings 200 reviews