امکان نداره بچه ی ایرانی یکی از این جمله ها رو از پدر مادرش نشنیده باشه


امکان نداره بچه ی ایرانی یکی از این جمله ها رو از پدر مادرش نشنیده باشهامکان نداره بچه ی ایرانی یکی از این جمله ها رو از پدر مادرش نشنیده باشه
امکان نداره بچه ی ایرانی یکی از این جمله ها رو از پدر مادرش نشنیده باشه :
1. چيه شوخي خنده هات با دوستاته اخم وتخمت رو واسه ما آوردي ؟
2.من نميدونم نه بابات اين جوري بود نه من اين اخلاقت به کي رفته؟
3.مني که با شماها اين قد با احترام برخورد ميکردم اين شدين بچه هاي شماميخوان چي بشن؟
4.من نميدونم کجاي تربيتم رو اشتباه کردم که اين جوري شد!!
5.مرده شور شانس منو ببره ببين بچه هاي مردم دارن واسه مامانشون جون ميدن :|کارایی مامان و بابا تو خونه

1:

من شماره 2 رو بیشتر شنیدم!


طنز؛ مذاکرات ایران و آمریکا

2:

من شماره 1 رو چندباری شنیدم


54 out of 100 based on 59 user ratings 884 reviews