امشب خونت نمیام


امشب خونت نمیامامشب خونت نمیام
ﺩﺧﺘﺮ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺑﻮﺩ
ﭘﺴﺮ ﺟﻮﺍﻧﯽ ﺍﻭﻣﺪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻭ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﺶ ﮔﻔﺖ
ﻣﯿﺘﻮﻧﻢ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﺑﺸﯿﻨﻢ
ﺩﺧﺘﺮ ﺑﺎ ﺻﺪﺍﯼ ﺑﻠﻨﺪ ﮔﻔﺖ ' : ﻣﻦ ﺍﻣﺸﺐ ﺧﻮﻧﻪ
ﺍﺕ ﻧﻤﯿﺎﻡ'!
ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﺎﻥ ﮐﻪ ﺩﺭ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺑﺎ
ﺗﻌﺠﺐ ﺑﻪ ﭘﺴﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ
ﭘﺴﺮﮎ ﺷﺮﻣﻨﺪﻩ ﺷﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﮔﻮﺷﻪ ﺍﯼ
ﻧﺸﺴﺖ ﻣﺸﻐﻮﻝ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﺷﺪ
ﭘﺲ ﺍﺯ ﻣﺪﺗﯽ ﺩﺧﺘﺮ ﻭﺳﺎﯾﻠﺶ ﺭﺍ ﺟﻤﻊ ﮐﺮﺩ
ﻭﻗﺘﯽ ﺩﺍﺷﺖ ﺍﺯ ﮐﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪ
ﺧﺎﺭﺝ ﻣﯿﺸﺪ ﺭﻓﺖ ﻭ ﺩﺭ ﮔﻮﺵ ﭘﺴﺮ ﮔﻔﺖ ﻣﻦ
ﺭﻭﺍﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺧﻮﻧﺪﻡ
ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﮐﺎﺭﯼ ﮐﺮﺩﻡ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﺯﺩﻩ ﺑﺸﯽ
ﭘﺴﺮ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺍﺩ ﺯﺩ ': ﺍﻭﻩ ﯾﮏ ﺷﺐ 200 ﺩﻻﺭ
ﺯﯾﺎﺩﻩ'
ﻫﻤﻪ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﻔﺮﺕ ﺑﻪ ﺩﺧﺘﺮ ﻧﮕﺎﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ
ﭘﺴﺮﮎ ﭼﺸﻤﮑﯽ ﺯﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ ﻣﻨﻢ ﺣﻘﻮﻕ
ﻣﯿﺨﻮﻧﻢ ﻣﯿﺪﻭﻧﻢ ﭼﻄﻮﺭ ﺑﯽ ﮔﻨﺎﻩ
ﺭﻭ ﮔﻨﺎﻫﮑﺎﺭ ﮐﻨﻢ!:دیطنز؛ دلواپس زرده تخم‌مرغ هستند!

1:

ای ول!!!!!!! دمش گرم!!! یعنی عاشق پسره ام!!


طنز؛ شرخر ملی در خدمت مردم!

2:تشکرررررررررررررررررررخوب جواب داد


ما و ماه صیام!

3:

امشب خونت نمیام

جــالب بــــــود

طنز؛ آلمان تحت تاثیر بازی ایران!

4:

چقد بی فرهنگن بعضیا تو کتابخونه داد میزنن اخه


طنز؛ ترک فیس‌بوک؟ شوخی می‌کنی!

5:

عجب جواب باحالی دادش دلم خنک شد :)


طنزی که در محضر رهبری خوانده شد

6:

khili dandan shekan bud
kili khub bud
afarin


جک های ماه رمضان

7:

یادم باشه با وکیل جماعت دهن به دهن نشم


طنز؛ با تانگو نشد با پای کفتر می‌شود!

8:

شما از اینایی هستین که توی کتابخونه تا دو نفر باهم صحبت میکنن ، هی با خودکار روی میز ضربه میزنن؟ با خودکار روی میز میزنن یعنی که سکوت کنید

9:

بسيار جالب بود .


10:

نه بابا اتفاقا ازین ادما که بجای مطالعه فقط حواسشون به گیر دادن به پچ پچای امته خوشم نمیاد
من تا کسی تو کتابخونه داد نزنه کاریش ندارم

11:

با وکیل و روانشناس ..


آخر عاقبت خوبی نداره !

هی تحلیلت میکنن

12:

مادرم روانشناسه برای همین بلدم روانشناس جماعت رو چه طور بپیچونم که مثه بیب بمونه تو گل ولی وکیل فقط یه داداش نتی دارم وکیله


72 out of 100 based on 27 user ratings 302 reviews