کاریکاتور روز پدر و مرد


کاریکاتور روز پدر و مردکاریکاتور روز پدر و مرد
کاریکاتور روز پدر و مرد
کاریکاتور روز پدر و مرد
کاریکاتور روز پدر و مرد
کاریکاتور روز پدر و مرد
کاریکاتور روز پدر و مرد
کاریکاتور روز پدر و مرد
کاریکاتور روز پدر و مرد
کاریکاتور روز پدر و مرد
کاریکاتور روز پدر و مرد
کاریکاتور روز پدر و مردجوک های پ ن پ جدید و بامزه

1:

کاریکاتور روز پدر و مردکاریکاتور روز پدر و مرد
کاریکاتور روز پدر و مردکاریکاتور روز پدر و مرد


کاریکاتور رامبد جوان

2:

کاریکاتور روز پدر و مرد


فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۵ (این قسمت رو حتما ببینید)

3:

مرد اون هست ...

کاریکاتور روز پدر و مرد


اهواز پر از خاک و خس و گرد و غبار است

4:

کاریکاتور روز پدر و مرد

این که از جیب پدر بچه او باخبر هست.
این که زن درک کند شوهر او دربدر هست.این که احساس نمايند وضع چقدر خر تو خر هست.بهترین هدیه روز پدر هست!کاریکاتور روز پدر و مردکاریکاتور روز پدر و مرد
کاریکاتور روز پدر و مرد
کاریکاتور روز پدر و مرد


66 out of 100 based on 41 user ratings 566 reviews