دکتر مریض داره میمیره !!!!


دکتر مریض داره میمیره !!!!دکتر مریض داره میمیره !!!!
دیشب خواب دیدم تو بیمارستان بودم یهو یکی از پرسنل اومد بیرون گفت :

دکتر مریض داره میمیره !!!!

منم جوابشو ندادم !

باز همون پرستار اومد بیرون گفت آقای دکتر سریـــــعتر ...

منم خیلی آروم داشتم دستکشامو دستم میکردم

یه دفعه 5 الی 6 تا پرستار با هم داد زدن :

آقای دکتر سریعتر مریض از دست رفت ...

منم که دیگه دستکشهامو دستم کرده بودم با خونسردی به همشون نگاه کردمو

یه لبخند بهشون زدمو بهشون گفتم:
.
.
.
.

دکتر طبقه ی پایینه

بعد هم سطل آب رو ریختم رو زمین و شروع کردم به تی کشیدنکنسرت ظریف + کری /کاریکاتور

1:

آخی هههه

فکر کردم یکی از فانتزیهاست


72 out of 100 based on 37 user ratings 512 reviews