فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۵ (این قسمت رو حتما ببینید)


فیلم طنز/ دکتر سلام ۶۵ (این قسمت رو حتما ببینید)


جک

1:

آخوندی زاده فرموده که : آخوندی: «مسکن مهر طرح مزخرفی هست»+ صوت - مشرق نیوز | mashreghnews.ir

بعد چرا هنگامی که می خواست از مجلس رأی اعتماد بگیرد فرموده بود :
و چرا خود را از اولین کسانی می دانست که این طرح را ارائه داده بود ؟!(فیلم در دکتر سلام)
و چرا تأمین خدمات زیربنایی و بهبود محیط مسکونی مجموعه‌های مسکن مهر جزو برنامه هایش بود ؟(لینک)

بالأخره اگر مزخرف هست چرا اون را طرح کرد ؟!


78 out of 100 based on 23 user ratings 248 reviews