با کسب دانش با کلاس شو....


با کسب دانش با کلاس شو....


جشن فيلها ...

1:

استادی داشتیم که می فرمود: پروفسور، کسی هست که بتواند پیچیده ترین مسائل را به ساده ترین زبان تشریح کند نه مثل ایران که هرکس بیشتر چرند بگوید و حرفهای نامفهوم و سنگین بزند انگار بیشتر پروفسور هست!!!!! :-)


78 out of 100 based on 53 user ratings 1178 reviews