روشهای مقابله با پسرهای مزاحم! تصویری!!1


روشهای مقابله با پسرهای مزاحم! تصویری!!1روشهای مقابله با پسرهای مزاحم! تصویری!!1
روشهای مقابله با پسرهای مزاحم! تصویری!!1

روشهای مقابله با پسرهای مزاحم! تصویری!!1

روشهای مقابله با پسرهای مزاحم! تصویری!!1

روشهای مقابله با پسرهای مزاحم! تصویری!!1

روشهای مقابله با پسرهای مزاحم! تصویری!!1

روشهای مقابله با پسرهای مزاحم! تصویری!!1


دختران عزیز این مطلب جنبه طنز دارد !!!
این کارها را نکنید که خدایی نکرده مجبور میشین زگهواره تا گور دانش بجوئین !!!!!ابتکار یک رستوران

1:

خخخخ
من این دوتارو ترجیح میدم
روشهای مقابله با پسرهای مزاحم! تصویری!!1

روشهای مقابله با پسرهای مزاحم! تصویری!!1


شکلات من کجاست ؟

2:

خعلی باحال بود....
ممنون....


تست ازدواج بصورت طنز


کاریکاتور/ تست یارانگی!

3:

هه هه هه!
خیلی باحال بودن


گفتگوي داماد با پدر زن

4:

اصلا باحال نبودن!


اعتراف خانه

5:72 out of 100 based on 27 user ratings 302 reviews