:: دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم ::


:: دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم :::: دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم ::
با سلام

نتایج امتیازات تا پایان هفته قبل به صورت زیر بوده...

:: دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم ::

هفته هجدهم بازیها رو میتونید پیش بینی کنید (نام میزبان در ابتدا اومده)...

سایپا - استقلال خوزستان
سپاهان - گسترش فولاد
مس کرمان - پرسپولیس
نفت تهران - داماش گیلان
ملوان انزلی - راه آهن
تراکتورسازی تبریز - ذوب آهن
فولاد خوزستان - صبای قم
استقلال - فجر سپاسی


برای پیش بینی دقیق‌تر جدول رده بندی لیگ تا پایان هفته قبل در ادامه برنامه داده شده...

:: دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم ::

نوشته اصلي بوسيله neda_nafasi نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله lilied نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله anderes141 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله biseda2 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله ahmad0551 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله shooting-star نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله se7en نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله mohammad_reza نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله pekaso نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله aminesta نمايش نوشته ها

نوشته اصلي بوسيله iker-rahmati1 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله psh_milad نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله alishow45 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله mehdi3234 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله shirinb نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله samino نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله mrna3r نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله jojo1900 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله gilda123 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله noob86 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله zhin2012 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله mehrdad13 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله eltiam نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله alichi نمايش نوشته هاواکنش صادقیان به نیمکت نشینی در تیم منصوریان

1:


سایپا2 - هستقلال خوزستان 1
سپاهان 2- گسترش فولاد0
مس کرمان 1- پرسپولیس1
نفت شهرستان تهران 1- داماش گیلان2
ملوان انزلی 1- راه آهن0
تراکتورسازی تبریز2 - ذوب آهن 1
فولاد خوزستان2 - صبای قم 0
هستقلال2 - فجر سپاسی
0

+
مرسی جدولیک طلاق پرسر و صدا در فوتبال ایران

2:

سایپا 1-1 هستقلال خوزستان
سپاهان 2-1 گسترش فولاد
مس کرمان 0-1 پرسپولیس
نفت شهرستان تهران 2-1 داماش گیلان
ملوان انزلی 2-1 راه آهن
تراکتورسازی تبریز 2-0 ذوب آهن
فولاد خوزستان 1-0 صبای قم
هستقلال 1-0 فجر سپاسی


طارمی جدید را بشناسید!

3:

سایپا1-1استقلال خوزستان
سپاهان2-1گسترش فولاد
مس1-2پرسپولیس
نفت تهران2-1داماش
ملوان1-راه آهن0
تراکتور سازی2-0ذوب آهن
فولاد خوزستان2-1صبای قم
هستقلال3-1فجر سپاسی


تصمیم زیبایی مهاجم جوان پرسپولیس

4:

سایپا1 - 1استقلال خوزستان
سپاهان1 - 1گسترش فولاد
مس کرمان0 - 1پرسپولیس
نفت تهران2 - 1داماش گیلان
ملوان انزلی2 - 2راه آهن
تراکتور سازی2-1ذوب آهن
فولاد خوزستان1-0صبای قم
هستقلال2-0فجر سپاسی


پروپژیچ در تمرین امروز استقلال چشمها را خیره کرد!

5:

سایپا0 - هستقلال خوزستان 1
سپاهان0 - گسترش فولاد0
مس کرمان1 - پرسپولیس2
نفت شهرستان تهران 2- داماش گیلان0
ملوان انزلی0 - راه آهن0
تراکتورسازی تبریز1 - ذوب آهن0

فولاد خوزستان2 - صبای قم 0
هستقلال1 - فجر سپاسی 0


دوقلوهای خارجی پرسپولیس

6:

سایپا2 - هستقلال خوزستان 1
سپاهان2 - گسترش فولاد2
مس کرمان0 - پرسپولیس2
نفت تهران0 - داماش گیلان0
ملوان انزلی2 - راه آهن1
تراکتورسازی تبریز2 - ذوب آهن 0
فولاد خوزستان1 - صبای قم 1
هستقلال1 - فجر سپاسی0

+خســتهـ نبآشید آقا امین.


شاید ۶ سال در پرسپولیس بمانم
.


قلعه‌نویی بعد از 1275 روز برابر استقلال


7:

سایپا1 - 0استقلال خوزستان
سپاهان2 -0 گسترش فولاد
مس کرمان 0-0پرسپولیس
نفت تهران0 -0 داماش گیلان
ملوان انزلی0 -0 راه آهن
تراکتورسازی تبریز1 -0 ذوب آهن
فولاد خوزستان2 -1صبای قم
هستقلال2 - 0فجر سپاسی

8:

سایپا 1 - 1 هستقلال خوزستان

سپاهان 2 - 0 گسترش فولاد

مس کرمان 1 - 2 پرسپولیس

نفت شهرستان تهران 2 - 2 داماش گیلان

ملوان انزلی 0 - 0 راه آهن

تراکتورسازی تبریز 3 - 1 ذوب آهن

فولاد خوزستان 2 - 0 صبای قم

هستقلال 2 - 1 فجر سپاسی

9:

سایپا 0-1 هستقلال خوزستان
سپاهان 1-0 گسترش فولاد
مس کرمان 0-0 پرسپولیس
نفت شهرستان تهران 1-0 داماش گیلان
ملوان انزلی 2-1 راه آهن
تراکتورسازی تبریز 1-0 ذوب آهن
فولاد خوزستان 1-0 صبای قم
هستقلال 2-0 فجر سپاسی

10:

سایپا 2 -0 هستقلال خوزستان
سپاهان2 -0 گسترش فولاد
مس کرمان0 - 2پرسپولیس
نفت تهران2-0 داماش گیلان
ملوان انزلی1 - 1راه آهن
تراکتورسازی تبریز1-0 ذوب آهن
فولاد خوزستان 1- 1صبای قم
هستقلال2 -1 فجر سپاسی
راستی امین جان دستت درد نکنه بابت جدول رده بندی تیم ها

11:

سایپا1 -0 هستقلال خوزستان
سپاهان 1-0 گسترش فولاد
مس کرمان0 -2 پرسپولیس
نفت تهران2 -0 داماش گیلان
ملوان انزلی1 -0 راه آهن
تراکتورسازی تبریز2 -1 ذوب آهن
فولاد خوزستان 2- 1صبای قم
هستقلال 1- 1فجر سپاسی

12:

سایپا 2- هستقلال خوزستان 1
سپاهان2 - گسترش فولاد1
مس کرمان1 - پرسپولیس2
نفت تهران2 - داماش گیلان1
ملوان انزلی 2- راه آهن1
تراکتورسازی تبریز2 - ذوب آهن 1
فولاد خوزستان 2- صبای قم 1
هستقلال2 - فجر سپاسی0

13:

سایپا 2-0 هستقلال خوزستان
سپاهان2 -0 گسترش فولاد
مس کرمان 0- 2پرسپولیس
نفت شهرستان تهران 2- 1داماش گیلان
ملوان انزلی1 - 1راه آهن
تراکتورسازی تبریز0 - 1ذوب آهن
فولاد خوزستان1 -1 صبای قم
هستقلال 0- 0فجر سپاسی

14:

سایپا 2- هستقلال خوزستان 1
سپاهان2 - گسترش فولاد0
مس کرمان 0- پرسپولیس1
نفت تهران2 - داماش گیلان0
ملوان انزلی1 - راه آهن0
تراکتورسازی تبریز2 - ذوب آهن1
فولاد خوزستان2 - صبای قم 1
هستقلال2 - فجر سپاسی
0

15:

سایپا 2-2 هستقلال خوزستان
سپاهان 3-1 گسترش فولاد
مس کرمان 0-1 پرسپولیس
نفت شهرستان تهران 1-1 داماش گیلان
ملوان انزلی 2-1 راه آهن
تراکتورسازی تبریز 3-1 ذوب آهن
فولاد خوزستان 1-1 صبای قم
هستقلال 3-1 فجر سپاسی

16:

سایپا 1- 1استقلال خوزستان
سپاهان 2- 1گسترش فولاد
مس کرمان 1-2 پرسپولیس
نفت شهرستان تهران 2- 0داماش گیلان
ملوان انزلی2 - 1راه آهن
تراکتورسازی تبریز 2- 2ذوب آهن
فولاد خوزستان1 - 0صبای قم
هستقلال3 - 1فجر سپاسی

17:


سایپا 1- هستقلال خوزستان 1
سپاهان1 - گسترش فولاد0
مس کرمان 1- پرسپولیس1
نفت تهران1- داماش گیلان0
ملوان انزلی1 - راه آهن0
تراکتورسازی تبریز1- ذوب آهن1
فولاد خوزستان1- صبای قم 1
هستقلال1- فجر سپاسی
0

18:


سایپا1 - 1استقلال خوزستان
سپاهان 2-1 گسترش فولاد
مس کرمان 0- 2پرسپولیس
نفت شهرستان تهران 2-1 داماش گیلان
ملوان انزلی 1- 0راه آهن
تراکتورسازی تبریز2 -1 ذوب آهن
فولاد خوزستان1 -0 صبای قم
هستقلال2 -0 فجر سپاسی

19:

من برگشتم

سایپا 1- هستقلال خوزستان 0
سپاهان1 - گسترش فولاد0
مس کرمان 0- پرسپولیس2
نفت تهران2 - داماش گیلان0
ملوان انزلی0 - راه آهن0
تراکتورسازی تبریز2 - ذوب آهن0
فولاد خوزستان1 - صبای قم 1
هستقلال0 - فجر سپاسی 1

20:

هفته هجدهم
پنجشنبه 21 آذر

::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::سپاهان1-0گسترش::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::
::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::سایپا1-0استقلال خوزستان::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::
جمعه 22 آذر
::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::مس0-1پرسپولیس::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::
::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::نفت تهران2-0داماش::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::
::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::ملوان2-1راه آهن::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::
::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::تراکتور1- 0ذوب آهن::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::
::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::فولاد1-0صبا::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::
شنبه 23آذر
::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::استقلال2-1فجر::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::

21:


سایپا1 - هستقلال خوزستان 1
سپاهان 2- گسترش فولاد0
مس کرمان0- پرسپولیـــس2
نفت تهران2- داماش گیلان0
ملوان انزلی 1- راه آهن0
تراکتورسازی تبریز2 - ذوب آهن0
فولاد خوزستان1 - صبای قم 0
هستقلال2 - فجر سپاسی
0
22:

سایپا2 - هستقلال خوزستان 2
سپاهان 2- گسترش فولاد1
مس کرمان1- پرسپولیـــس2
نفت تهران3- داماش گیلان2
ملوان انزلی 3- راه آهن1
تراکتورسازی تبریز2 - ذوب آهن1
فولاد خوزستان2 - صبای قم 1
هستقلال1 - فجر سپاسی 0

23:

سایپا0 - 0استقلال خوزستان
سپاهان1 -0 گسترش فولاد
مس کرمان 0-2پرسپولیس
نفت تهران1 -0 داماش گیلان
ملوان انزلی1-0 راه آهن
تراکتورسازی تبریز2 -0 ذوب آهن
فولاد خوزستان1-1صبای قم
هستقلال1 - 0فجر سپاسی

24:

سایپا 2-0استقلال خوزستان

سپاهان 0- 0گسترش فولاد

مس کرمان 0- 1پرسپولیس

نفت شهرستان تهران 1- 0داماش گیلان

ملوان 2- 1راه اهن

تراکتور سازی تبریز 2- 1ذوب اهن

فولاد 2 - 1صبا قم

هستقلال 2 - 0فجر سپاسی

25:

سایپا1 - 1استقلال خوزستان
سپاهان 1-0 گسترش فولاد
مس کرمان 0- 1پرسپولیس
نفت شهرستان تهران 1-0 داماش گیلان
ملوان انزلی 1- 0راه آهن
تراکتورسازی تبریز2 -1 ذوب آهن
فولاد خوزستان1 -0 صبای قم
هستقلال2 -0 فجر سپاسی

26:

سایپا 1-0 هستقلال خوزستان
سپاهان 2-0 گسترش فولاد
مس کرمان 1-1 پرسپولیس
نفت شهرستان تهران 2-1 داماش گیلان
ملوان انزلی 1-1 راه آهن
تراکتورسازی تبریز 2-1 ذوب آهن
فولاد خوزستان 2-1 صبای قم
هستقلال 3-1 فجر سپاسی

27:

4 امتیازنوشته اصلي بوسيله noob86 نمايش نوشته ها
سایپا 1-1 هستقلال خوزستان
سپاهان 2-1 گسترش فولاد
مس کرمان 0-1 پرسپولیس
نفت شهرستان تهران 2-1 داماش گیلان
ملوان انزلی 2-1 راه آهن
تراکتورسازی تبریز 2-0 ذوب آهن
فولاد خوزستان 1-0 صبای قم
هستقلال 1-0 فجر سپاسی
8 امتیاز

نوشته اصلي بوسيله zhin2012 نمايش نوشته ها
سایپا1-1استقلال خوزستان
سپاهان2-1گسترش فولاد
مس1-2پرسپولیس
نفت تهران2-1داماش
ملوان1-راه آهن0
تراکتور سازی2-0ذوب آهن
فولاد خوزستان2-1صبای قم
هستقلال3-1فجر سپاسی
6 امتیاز

نوشته اصلي بوسيله Lilied نمايش نوشته ها
سایپا1 - 1استقلال خوزستان
سپاهان1 - 1گسترش فولاد
مس کرمان0 - 1پرسپولیس
نفت تهران2 - 1داماش گیلان
ملوان انزلی2 - 2راه آهن
تراکتور سازی2-1ذوب آهن
فولاد خوزستان1-0صبای قم
هستقلال2-0فجر سپاسی
7 امتیاز

نوشته اصلي بوسيله gilda123 نمايش نوشته ها
سایپا0 - هستقلال خوزستان 1
سپاهان0 - گسترش فولاد0
مس کرمان1 - پرسپولیس2
نفت شهرستان تهران 2- داماش گیلان0
ملوان انزلی0 - راه آهن0
تراکتورسازی تبریز1 - ذوب آهن0

فولاد خوزستان2 - صبای قم 0
هستقلال1 - فجر سپاسی 0
10 امتیاز

نوشته اصلي بوسيله neda_nafasi نمايش نوشته ها
سایپا2 - هستقلال خوزستان 1
سپاهان2 - گسترش فولاد2
مس کرمان0 - پرسپولیس2
نفت تهران0 - داماش گیلان0
ملوان انزلی2 - راه آهن1
تراکتورسازی تبریز2 - ذوب آهن 0
فولاد خوزستان1 - صبای قم 1
هستقلال1 - فجر سپاسی0

+خســتهـ نبآشید آقا امین.

.


8 امتیاز
سلامت باشی

نوشته اصلي بوسيله se7en نمايش نوشته ها
سایپا1 - 0استقلال خوزستان
سپاهان2 -0 گسترش فولاد
مس کرمان 0-0پرسپولیس
نفت تهران0 -0 داماش گیلان
ملوان انزلی0 -0 راه آهن
تراکتورسازی تبریز1 -0 ذوب آهن
فولاد خوزستان2 -1صبای قم
هستقلال2 - 0فجر سپاسی
5 امتیاز

نوشته اصلي بوسيله master_shik نمايش نوشته ها
سایپا 1 - 1 هستقلال خوزستان

سپاهان 2 - 0 گسترش فولاد

مس کرمان 1 - 2 پرسپولیس

نفت شهرستان تهران 2 - 2 داماش گیلان

ملوان انزلی 0 - 0 راه آهن

تراکتورسازی تبریز 3 - 1 ذوب آهن

فولاد خوزستان 2 - 0 صبای قم

هستقلال 2 - 1 فجر سپاسی

9 امتیاز

نوشته اصلي بوسيله mohammad_reza نمايش نوشته ها
سایپا 0-1 هستقلال خوزستان
سپاهان 1-0 گسترش فولاد
مس کرمان 0-0 پرسپولیس
نفت شهرستان تهران 1-0 داماش گیلان
ملوان انزلی 2-1 راه آهن
تراکتورسازی تبریز 1-0 ذوب آهن
فولاد خوزستان 1-0 صبای قم
هستقلال 2-0 فجر سپاسی

2 امتیاز

نوشته اصلي بوسيله jojo1900 نمايش نوشته ها
سایپا 2 -0 هستقلال خوزستان
سپاهان2 -0 گسترش فولاد
مس کرمان0 - 2پرسپولیس
نفت تهران2-0 داماش گیلان
ملوان انزلی1 - 1راه آهن
تراکتورسازی تبریز1-0 ذوب آهن
فولاد خوزستان 1- 1صبای قم
هستقلال2 -1 فجر سپاسی
راستی امین جان دستت درد نکنه بابت جدول رده بندی تیم ها
2 امتیازنوشته اصلي بوسيله mrna3r نمايش نوشته ها
سایپا1 -0 هستقلال خوزستان
سپاهان 1-0 گسترش فولاد
مس کرمان0 -2 پرسپولیس
نفت تهران2 -0 داماش گیلان
ملوان انزلی1 -0 راه آهن
تراکتورسازی تبریز2 -1 ذوب آهن
فولاد خوزستان 2- 1صبای قم
هستقلال 1- 1فجر سپاسی

2 امتیاز

نوشته اصلي بوسيله alishow45 نمايش نوشته ها
سایپا 2- هستقلال خوزستان 1
سپاهان2 - گسترش فولاد1
مس کرمان1 - پرسپولیس2
نفت تهران2 - داماش گیلان1
ملوان انزلی 2- راه آهن1
تراکتورسازی تبریز2 - ذوب آهن 1
فولاد خوزستان 2- صبای قم 1
هستقلال2 - فجر سپاسی0
3 امتیاز

نوشته اصلي بوسيله biseda2 نمايش نوشته ها
سایپا 2-0 هستقلال خوزستان
سپاهان2 -0 گسترش فولاد
مس کرمان 0- 2پرسپولیس
نفت شهرستان تهران 2- 1داماش گیلان
ملوان انزلی1 - 1راه آهن
تراکتورسازی تبریز0 - 1ذوب آهن
فولاد خوزستان1 -1 صبای قم
هستقلال 0- 0فجر سپاسی

1 امتیاز

نوشته اصلي بوسيله psh_milad نمايش نوشته ها
سایپا 2- هستقلال خوزستان 1
سپاهان2 - گسترش فولاد0
مس کرمان 0- پرسپولیس1
نفت تهران2 - داماش گیلان0
ملوان انزلی1 - راه آهن0
تراکتورسازی تبریز2 - ذوب آهن1
فولاد خوزستان2 - صبای قم 1
هستقلال2 - فجر سپاسی
0

3 امتیاز

28:

4 امتیاز

نوشته اصلي بوسيله pekaso نمايش نوشته ها
سایپا 1- 1استقلال خوزستان
سپاهان 2- 1گسترش فولاد
مس کرمان 1-2 پرسپولیس
نفت شهرستان تهران 2- 0داماش گیلان
ملوان انزلی2 - 1راه آهن
تراکتورسازی تبریز 2- 2ذوب آهن
فولاد خوزستان1 - 0صبای قم
هستقلال3 - 1فجر سپاسی
9 امتیاز

نوشته اصلي بوسيله shirinb نمايش نوشته ها
سایپا 1- هستقلال خوزستان 1
سپاهان1 - گسترش فولاد0
مس کرمان 1- پرسپولیس1
نفت تهران1- داماش گیلان0
ملوان انزلی1 - راه آهن0
تراکتورسازی تبریز1- ذوب آهن1
فولاد خوزستان1- صبای قم 1
هستقلال1- فجر سپاسی
0
7 امتیاز

نوشته اصلي بوسيله shooting-star نمايش نوشته ها

سایپا1 - 1استقلال خوزستان
سپاهان 2-1 گسترش فولاد
مس کرمان 0- 2پرسپولیس
نفت شهرستان تهران 2-1 داماش گیلان
ملوان انزلی 1- 0راه آهن
تراکتورسازی تبریز2 -1 ذوب آهن
فولاد خوزستان1 -0 صبای قم
هستقلال2 -0 فجر سپاسی
6 امتیاز

نوشته اصلي بوسيله moha نمايش نوشته ها
من برگشتم

سایپا 1- هستقلال خوزستان 0
سپاهان1 - گسترش فولاد0
مس کرمان 0- پرسپولیس2
نفت تهران2 - داماش گیلان0
ملوان انزلی0 - راه آهن0
تراکتورسازی تبریز2 - ذوب آهن0
فولاد خوزستان1 - صبای قم 1
هستقلال0 - فجر سپاسی 1
1 امتیاز
تا دوباره گرم بشی کمی وقت میبره

نوشته اصلي بوسيله mehdi3234 نمايش نوشته ها
هفته هجدهم
پنجشنبه 21 آذر

::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::سپاهان1-0گسترش::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::
::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::سایپا1-0استقلال خوزستان::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::
جمعه 22 آذر
::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::مس0-1پرسپولیس::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::
::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::نفت تهران2-0داماش::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::
::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::ملوان2-1راه آهن::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::
::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::تراکتور1- 0ذوب آهن::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::
::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::فولاد1-0صبا::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::
شنبه 23آذر
::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::استقلال2-1فجر::.پیش بینی دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم.::

3 امتیاز

نوشته اصلي بوسيله eltiam نمايش نوشته ها

سایپا1 - هستقلال خوزستان 1
سپاهان 2- گسترش فولاد0
مس کرمان0- پرسپولیـــس2
نفت تهران2- داماش گیلان0
ملوان انزلی 1- راه آهن0
تراکتورسازی تبریز2 - ذوب آهن0
فولاد خوزستان1 - صبای قم 0
هستقلال2 - فجر سپاسی
06 امتیاز

نوشته اصلي بوسيله alichi نمايش نوشته ها
سایپا2 - هستقلال خوزستان 2
سپاهان 2- گسترش فولاد1
مس کرمان1- پرسپولیـــس2
نفت تهران3- داماش گیلان2
ملوان انزلی 3- راه آهن1
تراکتورسازی تبریز2 - ذوب آهن1
فولاد خوزستان2 - صبای قم 1
هستقلال1 - فجر سپاسی 0
6 امتیاز

نوشته اصلي بوسيله iker-rahmati1 نمايش نوشته ها
سایپا0 - 0استقلال خوزستان
سپاهان1 -0 گسترش فولاد
مس کرمان 0-2پرسپولیس
نفت تهران1 -0 داماش گیلان
ملوان انزلی1-0 راه آهن
تراکتورسازی تبریز2 -0 ذوب آهن
فولاد خوزستان1-1صبای قم
هستقلال1 - 0فجر سپاسی
5 امتیاز

نوشته اصلي بوسيله anderes141 نمايش نوشته ها
سایپا 2-0استقلال خوزستان

سپاهان 0- 0گسترش فولاد

مس کرمان 0- 1پرسپولیس

نفت شهرستان تهران 1- 0داماش گیلان

ملوان 2- 1راه اهن

تراکتور سازی تبریز 2- 1ذوب اهن

فولاد 2 - 1صبا قم

هستقلال 2 - 0فجر سپاسی
6 امتیاز

نوشته اصلي بوسيله aminesta نمايش نوشته ها
سایپا1 - 1استقلال خوزستان
سپاهان 1-0 گسترش فولاد
مس کرمان 0- 1پرسپولیس
نفت شهرستان تهران 1-0 داماش گیلان
ملوان انزلی 1- 0راه آهن
تراکتورسازی تبریز2 -1 ذوب آهن
فولاد خوزستان1 -0 صبای قم
هستقلال2 -0 فجر سپاسی
6 امتیاز

نوشته اصلي بوسيله ahmad0551 نمايش نوشته ها
سایپا 1-0 هستقلال خوزستان
سپاهان 2-0 گسترش فولاد
مس کرمان 1-1 پرسپولیس
نفت شهرستان تهران 2-1 داماش گیلان
ملوان انزلی 1-1 راه آهن
تراکتورسازی تبریز 2-1 ذوب آهن
فولاد خوزستان 2-1 صبای قم
هستقلال 3-1 فجر سپاسی
2 امتیاز

29:

این هم از جدول امتیازات...

این هفته 6 تا 6تایی داشتیم


:: دور سوم مسابقات پیش بینی لیگ برتر - هفته هجدهم ::

30:

امین جان درسته تو هم پرسپولیسی هستی و من هم درسته پرسپولیسیم اما نمی شد بجای اینکه 6 پله شوتم کنی پایین 6پله شوتم میکردی بالا نمی شد
6 6 6 6 6 6


31:

منم که گیر کردم توی امتیاز 4 >>!
همش تقصیر این هستقلاله با این نتایج عجیب و غریبی که میگیره <<!
اصلا جدیدا تیما مثل قبل با من هماهنگ نمیکنن قبل بازی تا نتیجو رقم بزنیم <<!


32:

دقت كه ميكنم ميبينم من هر چقدر هم كه سقوط ميكنم شما يه پله از ما پائينتر تشريف داريد .

33:

وایسا این هفته بهتون از بالاتر از شما سلام عرض میکنیم خدمتتون
آخر پاییز نزدیک هست

34:

رفاقتی یه 10و12 امتیاز میدادی خب

35:

تو کارت با 10 و 12 امتیازم راه نمیفته

36:60 out of 100 based on 25 user ratings 950 reviews