دور ِ دوم مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم |هفته ی شانزدهــم


دور ِ دوم مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم |هفته ی شانزدهــمدور ِ دوم مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم |هفته ی شانزدهــم
بســـمه تعالی

سلام دوستــــان عزیز

وقتـــتون بخــــیر

خوب دور اول مسابقه تمام شد
از این هفته دور دوم شروع میشه ، که میتونید بازی ها رو پیش بینی کنید :)

برنامه ی بازی های این هفـــته :

دوشنبه 10 آذر
:

نفــت تهران - پرســپولیس 14:30

ذوب آهن - صبای قـــم 15:00

استـــقلال - راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان - پدیده 14:30

فـــولاد - تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد - استـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان - سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان - سایپا 15:00

دور ِ دوم مســابقه ی پـــیش بینـــي لیـــگ چهــاردهم |هفته ی شانزدهــم

نوشته اصلي بوسيله hashem1359 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله biseda2 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله danial0099 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله mrna3r نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله eltiam نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله mehdi3234 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله Nilaa نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله moe1n نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله arsenal1 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله ahmad0551 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله alishow45 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله reza81 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله Iranchap نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله snowqueen نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله aminesta نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله amirii نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله zari7 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله alichi نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله samiarsky نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله jojo1900 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله sun_boy2 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله yargan75 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله jelly_fish نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله mohammadkkk نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله yaha نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله narvan20 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله mohamad07 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله hesamarko00 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله nilofar1369 نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله lost_love نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله roal نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله zahra-ss نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله a-arian نمايش نوشته ها
نوشته اصلي بوسيله mehdi0411 نمايش نوشته ها

منصوریان: من از نسل دوره ایران و استرالیا هستم

1:

دوشنبه 10 آذر:

نفــت تهران1 -2 پرســپولیس 14:30

ذوب آهن 1-0 صبای قـــم 15:00

هستـــقلال 1- 1راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 0-1 پدیده 14:30

فـــولاد 2- 1تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد 1- 0استـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان0 -2 سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان 1- 1سایپا 15:00


طلسم نانگ در مسابقات آسیایی

2:

نفــت شهرستان تهران 1-1 پرســپولیس 14:30

ذوب آهن 1-0 صبای قـــم 15:00

هستـــقلال 1-1 راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 0-1 پدیده 14:30

فـــولاد 0-1 تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد 0-0 هستـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان 0-2 سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان 0-1 سایپا 15:00


صبا و سیاه جامگان تنها میزبانان برنده

3:

نفــت شهرستان تهران 1-1 پرســپولیس 14:30

ذوب آهن 1-0 صبای قـــم 15:00

هستـــقلال 1-1 راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 0-1 پدیده 14:30

فـــولاد 0-1 تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد 0-0 هستـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان 0-2 سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان 0-1 سایپا 15:00


فروزان فرشته نجات سیاه جامگان شد

4:

نفــت شهرستان تهران 3-1 پرســپولیس 14:30

ذوب آهن 1-0صبای قـــم 15:00

هستـــقلال2 - 1راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 0- 2پدیده 14:30

فـــولاد 1-0 تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد 1-0 هستـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان 1- 1سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان 0- 2سایپا 15:00


اولاریو:یک نود دقیقه دیگر باقی مانده است

5:

فولاد 1 - 3 تراکتور


فیگو: فضای ورزشگاه فوق العاده بود

6:


دوشنبه 10 آذر
:

نفــت تهران1 -1 پرســپولیس 14:30

ذوب آهن 1-1 صبای قـــم 15:00

هستـــقلال 3- 0راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 0-1 پدیده 14:30

فـــولاد2 -2 تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد1 -1 هستـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان1 -2 سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان 1- 2سایپا 15:0


حقیقی در آستانه انتقال تاریخی به فوتبال جزیره

7:

نفــت شهرستان تهران 0- 1پرســپولیس 14:30

ذوب آهن 0- 1صبای قـــم 15:00

هستـــقلال1 -1 راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان0 -0 پدیده 14:30

فـــولاد0- 2تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد1 -0 هستـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان 0- 2سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان 0- 1سایپا15:00

پ.ن: این نپسندیدم برا چی هست الان ؟منصوریان:خدارشکر من را با کارلوس‌اشتباه گرفتند

8:

خودش میدونه بچه پررو

راستی بابت نتایج درخشانِ این دوهفتتون تبریک میگم

9:

دوشنبه 10 آذر:

نفــت شهرستان تهران 1- 2پرســپولیس 14:30

ذوب آهن2 - 1صبای قـــم 15:00

هستـــقلال1 -1 راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 1- 2پدیده 14:30

فـــولاد1 - 2تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد2 -1 هستـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان1 - 2سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان 1- 1سایپا 15:00

10:

دوشنبه 10 آذر:

نفــت شهرستان تهران 0- 1پرســپولیس 14:30

ذوب آهن1 - 1صبای قـــم 15:00

هستـــقلال1 -0راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 0- 2پدیده 14:30

فـــولاد0 - 2تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد0-0استـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان0 - 1سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان 0- 1سایپا 15:00

11:

نفــت شهرستان تهران 1- 2پرســپولیس 14:30

ذوب آهن 2- 1صبای قـــم 15:00

هستـــقلال 2- 0راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 1- 3پدیده 14:30

فـــولاد 2- 2تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد 0- 1استـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان 1- 2سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان1- 1سایپا 15:00

12:

نفــت شهرستان تهران 1- 1پرســپولیس 14:30

ذوب آهن 2- 1صبای قـــم 15:00

هستـــقلال 1-2راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 1- 3پدیده 14:30

فـــولاد 2- 2تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد 0- 0استـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان 1- 2سپاهان 15:00

13:

دوشنبه 10 آذر:

نفــت تهران1 -0 پرســپولیس 14:30

ذوب آهن 1-1 صبای قـــم 15:00

هستـــقلال2 -0 راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان0 - 1پدیده 14:30

فـــولاد1 - 1تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد1 -1 هستـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان 0-2 سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان 0- 1سایپا 15:00

14:

نفــت شهرستان تهران 1- 2پرســپولیس 14:30

ذوب آهن1 - .0صبای قـــم 15:00

هستـــقلال 2-0 راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 0-3 پدیده 14:30

فـــولاد2 - 2تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد 1- 0استـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان1 -3 سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان 1- 0سایپا 15:00

15:

نفت شهرستان تهران 2-1 پرسپولیس

ذوب آهن 1 -1 صبای قم

استقلال 2-0 راه آهن

ملوان 1-1 پدیده

فولاد 1-1 تراکتورسازی

گسترش فولاد 1 -1 هستقلال خوزستان

پیکان 1 -1 سپاهان

نفت مسجد سلیمان 1 -1 سایپا

16:

نفــت شهرستان تهران 1- 1پرســپولیس

ذوب آهن 1- 0صبای قـــم

هستـــقلال 2- 1راه آهن

مــلوان2 -1 پدیده

فـــولاد 2-1 تراکـــتور سازی

گــــسترش فولاد1 - 1استـــقلال خوزستان

پـــیکان 1-1 سپاهان

نفـــت مسجد سلیــمان 1- 2سایپا

17:

پـــیش بینی nilaa:

دوشنبه 10 آذر
:

نفــت تهران2 -2 پرســپولیس 14:30

ذوب آهن0 -1 صبای قـــم 15:00

هستـــقلال1 - 1راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 0- 2پدیده 14:30

فـــولاد1 -2 تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد0 -0 هستـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان0 -2 سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان 0-0 سایپا 15:00

18:

نفت شهرستان تهران 1-1 پرسپولیس

ذوب آهن 2-1 صبای قم

استقلال 2-0 راه آهن

ملوان 1-1 پدیده

فولاد 1-1 تراکتورسازی

گسترش فولاد 2-1 هستقلال خوزستان

پیکان 1 -1 سپاهان

نفت مسجد سلیمان 1 -2سایپا

19:

نفــت تهران2 - 2پرسپولیس

ذوب آهن1 - صبای قـــم 1

هستـــقلال2 - راه آهن1مــلوان2 - پدیده 1

فـــولاد2 - تراکـــتور سازی 1گــــسترش فولاد2 - هستـــقلال خوزستان1

پـــیکان1 - سپاهان1

نفـــت مسجد سلیــمان1 - سایپا2

20:برنامه ی بازی های این هفـــته :


دوشنبه 10 آذر:

نفــت شهرستان تهران 2 - 1 پرســپولیس 14:30

ذوب آهن 1 - 0 صبای قـــم 15:00

هستـــقلال 2 - 0 راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 0 - 1 پدیده 14:30

فـــولاد 1 - 2 تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد 0 - 1 هستـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان 0 - 1 سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان 1 - 2 سایپا 15:00


21:

نفــت شهرستان تهران 1- 0 پرســپولیس

ذوب آهن 1 - 1 صبای قـــم

هستـــقلال 2- 0 راه آهن

مــلوان 1- 1 پدیده

فـــولاد 0- 1 تراکـــتور سازی

گــــسترش فولاد 1 - 1 هستـــقلال خوزستان

پـــیکان 1- 2 سپاهان

نفت مسجدسلیمان 1 - 2 سایپا

22:

نفــت تهران0-1 پرســپولیس

ذوب آهن 1 - 0 صبای قـــم

هستـــقلال 1-2 راه آهن

مــلوان 1-0 پدیده

فـــولاد1-0 تراکـــتور سازی

گــــسترش فولاد1-2 هستـــقلال خوزستان

پـــیکان1-1سپاهان

نفت مسجدسلیمان2-1 سایپا

23:

3 امتـــیاز
نوشته اصلي بوسيله mehdi3234 نمايش نوشته ها
نفــت شهرستان تهران 1-1 پرســپولیس 14:30

ذوب آهن 1-0 صبای قـــم 15:00

هستـــقلال 1-1 راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 0-1 پدیده 14:30

فـــولاد 0-1 تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد 0-0 هستـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان 0-2 سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان 0-1 سایپا 15:00
6 امتــیاز
نوشته اصلي بوسيله mohammadkkk نمايش نوشته ها
نفــت شهرستان تهران 3-1 پرســپولیس 14:30

ذوب آهن 1-0صبای قـــم 15:00

هستـــقلال2 - 1راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 0- 2پدیده 14:30

فـــولاد 1-0 تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد 1-0 هستـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان 1- 1سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان 0- 2سایپا 15:00
5 امتـــیاز
نوشته اصلي بوسيله mehdi0411 نمايش نوشته ها
فولاد 1 - 3 تراکتور
چرا فقط 1 بازی؟‌
0 امتیاز
نوشته اصلي بوسيله arsenal1 نمايش نوشته ها

دوشنبه 10 آذر
:

نفــت تهران1 -1 پرســپولیس 14:30

ذوب آهن 1-1 صبای قـــم 15:00

هستـــقلال 3- 0راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 0-1 پدیده 14:30

فـــولاد2 -2 تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد1 -1 هستـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان1 -2 سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان 1- 2سایپا 15:0
6 امتـــیاز
نوشته اصلي بوسيله biseda2 نمايش نوشته ها
نفــت شهرستان تهران 0- 1پرســپولیس 14:30

ذوب آهن 0- 1صبای قـــم 15:00

هستـــقلال1 -1 راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان0 -0 پدیده 14:30

فـــولاد0- 2تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد1 -0 هستـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان 0- 2سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان 0- 1سایپا15:00

پ.ن: این نپسندیدم برا چی هست الان ؟
5 امتــیاز
نوشته اصلي بوسيله alishow45 نمايش نوشته ها
دوشنبه 10 آذر:

نفــت شهرستان تهران 1- 2پرســپولیس 14:30

ذوب آهن2 - 1صبای قـــم 15:00

هستـــقلال1 -1 راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 1- 2پدیده 14:30

فـــولاد1 - 2تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد2 -1 هستـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان1 - 2سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان 1- 1سایپا 15:00
4 امتـــیاز
نوشته اصلي بوسيله narvan20 نمايش نوشته ها
دوشنبه 10 آذر:

نفــت شهرستان تهران 0- 1پرســپولیس 14:30

ذوب آهن1 - 1صبای قـــم 15:00

هستـــقلال1 -0راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 0- 2پدیده 14:30

فـــولاد0 - 2تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد0-0استـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان0 - 1سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان 0- 1سایپا 15:00
8 امتـــیاز
نوشته اصلي بوسيله Iranchap نمايش نوشته ها
نفــت شهرستان تهران 1- 2پرســپولیس 14:30

ذوب آهن 2- 1صبای قـــم 15:00

هستـــقلال 2- 0راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 1- 3پدیده 14:30

فـــولاد 2- 2تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد 0- 1استـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان 1- 2سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان1- 1سایپا 15:00
5 امتــیاز
نوشته اصلي بوسيله a-arian نمايش نوشته ها
نفــت شهرستان تهران 1- 1پرســپولیس 14:30

ذوب آهن 2- 1صبای قـــم 15:00

هستـــقلال 1-2راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 1- 3پدیده 14:30

فـــولاد 2- 2تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد 0- 0استـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان 1- 2سپاهان 15:00
5 امتــیاز
نوشته اصلي بوسيله lost_love نمايش نوشته ها
نفــت شهرستان تهران 1- 2پرســپولیس 14:30

ذوب آهن1 - .0صبای قـــم 15:00

هستـــقلال 2-0 راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 0-3 پدیده 14:30

فـــولاد2 - 2تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد 1- 0استـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان1 -3 سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان 1- 0سایپا 15:00
3 امتــیاز
نوشته اصلي بوسيله ahmad0551 نمايش نوشته ها
نفت شهرستان تهران 2-1 پرسپولیس

ذوب آهن 1 -1 صبای قم

استقلال 2-0 راه آهن

ملوان 1-1 پدیده

فولاد 1-1 تراکتورسازی

گسترش فولاد 1 -1 هستقلال خوزستان

پیکان 1 -1 سپاهان

نفت مسجد سلیمان 1 -1 سایپا
6 امتـــیاز
نوشته اصلي بوسيله danial0099 نمايش نوشته ها
نفــت شهرستان تهران 1- 1پرســپولیس

ذوب آهن 1- 0صبای قـــم

هستـــقلال 2- 1راه آهن

مــلوان2 -1 پدیده

فـــولاد 2-1 تراکـــتور سازی

گــــسترش فولاد1 - 1استـــقلال خوزستان

پـــیکان 1-1 سپاهان

نفـــت مسجد سلیــمان 1- 2سایپا
4 امتـــیاز
نوشته اصلي بوسيله aminesta نمايش نوشته ها
نفت شهرستان تهران 1-1 پرسپولیس

ذوب آهن 2-1 صبای قم

استقلال 2-0 راه آهن

ملوان 1-1 پدیده

فولاد 1-1 تراکتورسازی

گسترش فولاد 2-1 هستقلال خوزستان

پیکان 1 -1 سپاهان

نفت مسجد سلیمان 1 -2سایپا
4 امتــیاز
نوشته اصلي بوسيله Lilied نمايش نوشته ها
پـــیش بینی nilaa:

دوشنبه 10 آذر
:

نفــت تهران2 -2 پرســپولیس 14:30

ذوب آهن0 -1 صبای قـــم 15:00

هستـــقلال1 - 1راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 0- 2پدیده 14:30

فـــولاد1 -2 تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد0 -0 هستـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان0 -2 سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان 0-0 سایپا 15:00
2 امتــیاز
نوشته اصلي بوسيله reza81 نمايش نوشته ها
نفــت تهران2 - 2پرسپولیس

ذوب آهن1 - صبای قـــم 1

هستـــقلال2 - راه آهن1مــلوان2 - پدیده 1

فـــولاد2 - تراکـــتور سازی 1گــــسترش فولاد2 - هستـــقلال خوزستان1

پـــیکان1 - سپاهان1

نفـــت مسجد سلیــمان1 - سایپا2
3 امتـــیاز
نوشته اصلي بوسيله blueeagleone نمايش نوشته ها


برنامه ی بازی های این هفـــته :


دوشنبه 10 آذر:

نفــت شهرستان تهران 2 - 1 پرســپولیس 14:30

ذوب آهن 1 - 0 صبای قـــم 15:00

هستـــقلال 2 - 0 راه آهن 18:00

سه‌شنبه 11 آذر:

مــلوان 0 - 1 پدیده 14:30

فـــولاد 1 - 2 تراکـــتور سازی 15:00

پنج‌شنبه 13 آذر:

گــــسترش فولاد 0 - 1 هستـــقلال خوزستان 14:00

پـــیکان 0 - 1 سپاهان 15:00

نفـــت مسجد سلیــمان 1 - 2 سایپا 15:00

7 امتــیاز
نوشته اصلي بوسيله yaha نمايش نوشته ها
نفــت شهرستان تهران 1- 0 پرســپولیس

ذوب آهن 1 - 1 صبای قـــم

هستـــقلال 2- 0 راه آهن

مــلوان 1- 1 پدیده

فـــولاد 0- 1 تراکـــتور سازی

گــــسترش فولاد 1 - 1 هستـــقلال خوزستان

پـــیکان 1- 2 سپاهان

نفت مسجدسلیمان 1 - 2 سایپا
8 امتـــياز
نوشته اصلي بوسيله king1 نمايش نوشته ها
نفــت تهران0-1 پرســپولیس

ذوب آهن 1 - 0 صبای قـــم

هستـــقلال 1-2 راه آهن

مــلوان 1-0 پدیده

فـــولاد1-0 تراکـــتور سازی

گــــسترش فولاد1-2 هستـــقلال خوزستان

پـــیکان1-1سپاهان

نفت مسجدسلیمان2-1 سایپا
2 امتـــیاز
 1. yaha=8
 2. narvan20=8
 3. blueeagleone=7
 4. mehdi3234=6
 5. arsenal1=6
 6. ahmad0551=6
 7. mohammadkkk=5
 8. biseda2=5
 9. a-arian=5
 10. Iranchap=5
 11. alishow45=4
 12. aminesta=4
 13. danial0099=4
 14. jojo1900=3
 15. lost_love=3
 16. reza81=3
 17. nilaa=2
 18. king1=2
 19. mehdi0411=0

24:

به به خوبه برای هفته اول پیش بینیم::)))))))))

25:

استارت قهرماني زده شد :)))))))

26:

با سلام.

پیش بینی مسابقات هفته اول لیگ برتر فوتبال دوره پانزدهم جام خلیج فارس در ام ال ام فعال شد...

(اولین لینک امضاء)

حتما شرکت کنید...


78 out of 100 based on 23 user ratings 248 reviews