33 سنگربان در 37 سال انقلاب


33 سنگربان در 37 سال انقلاب33 سنگربان در 37 سال انقلاب
برای ثبت در آرشیو و در برنامه نود
33 سنگربان در 37 سال انقلاب


بر سر اعلان نام دروازه بان های برتر بعد از انقلاب حرف و حدیث بسیار موجود است و بررسی هایی انجام گرفته و "ورزش سه" هم در این باره ماجرا را مورد بررسی برنامه داده اما شرحی بسیط تر به این موضوع خالی از لطف نیست.

33 سنگربان در 37 سال انقلاب
به گزارش "ورزش سه" علت انتخاب نام عابدزاده، مرحوم حجازی، میرزاپور و مهدی رحمتی این است که به جز مرحوم حجازی 3 نفر دیگر با ثبات ترین و صاحبان بیشترین بازی ملی بعد از انقلاب بوده اند اما انتخاب نام مرحوم حجازی با این فهرست منافات دارد چراکه حجازی اکثر بازی های ملی اش را قبل از انقلاب اسلامی انجام داده بود. دراین عرصه اگر شرط انتخاب برترین گلرهای تاریخ بود باید به جای نام رحمتی و میرزاپور، نام افرادی مثل عزیز اصلی و منصور رشیدی در کنار نام مرحوم حجازی و عابدزاده قید می شد.

اما بعد از انقلاب، این افراد به ترتیب اولویت زمانی از دروازه تیم ملی به این شرح دفاع کردند.

1. ناصر حجازی 10 بار، سال 58 تا 59

2. نادر فریادشیران 5 بار، سال 58 تا 61

3. کریم بوستانی 2 بار، سال 58 تا 59

4. بهروز سلطانی 17 بار، سال 60 تا 63 و 68

5. احمد سجادی 8 بار، سال 64 تا 67

6. مجید رضایی 2 بار، سال 64 تا 65

7. احمدرضا عابدزاده 77 بار، سال 64 تا 77

8. سعید عزیزیان 2 بار، سال 68

9. رضا محتشم یک بار، سال 67

10. حافظ طاحونی 4 بار، سال 63

11. منصور رشیدی یک بار، سال 63

12. وازگن صفریان 3 بار، سال60 تا 63

13. وحید قلیچ 2 بار، سال 62 تا 71

14. بهزاد غلامپور 27 بار، سال 68 تا 73

15. جلال شیرزاد 2 بار، سال 72 تا 75

16. نیما نکیسا 13 بار، سال 75 تا 77

17. هادی طباطبایی 14بار، سال 75 تا 79

. پرویز برومند 20بار، سال 77 تا 80

19. داود فنایی 7 بار، سال 78 تا 80

20. علیرضا دلیخون یک بار، سال 72

21. ابراهیم میرزاپور 77 بار، سال 79 تا 86

22. سیدمهدی رحمتی 76 بار، سال 81 تا 91

23. حسن رودباریان 17 بار، سال 84تا 86

24. مهدی واعظی 2بار، سال 84 تا 86

25. وحید طالب لو 14 بار، سال 86 تا 88

26. رحمان احمدی 11 بار، سال 86 تا 92

27. علیرضا حقیقی 19 بار، سال 90 تا امروز

28. روبرت مارگوسی 2بار، سال 85

29. عباس محمدی یک بار، سال 85

30. شهاب گردان 3 بار، سال 89

31. دانیال داوری 4بار، سال 92 تا 93

32. حامد لک یک بار، سال 92

33. محسن فروزان یک بار سال 93

به طور منطقی اگرتعداد 10 بازی ملی مدنظر بود این فهرست می توانست مردانی چون بهروز سلطانی، بهزاد غلامپور، نیما نکیسا، هادی طباطبایی، پرویز برومند، حسن رودباریان، وحید طالب لو و علیرضا حقیقی را هم داشته باشد، البته مرور 12 نام برای انتخاب بهترین ها منطقی نیست، با توجه به حضور نام حجازی در بین صعود یافتگان به المپیک 1980مسکو تنها صعود بعد از انقلاب به المپیک، می توانستیم اسامی گلرهایی که در مسیر صعود به جام جهانی به تیم ملی کمک کرده اند را لحاظ کنیم که نام نیما نکیسا، رحمان احمدی به این فهرست اضافه می شد.


بازگشت محمد خاکپور از آمریکا

1:

مرحوم ناصر حجازی که جاش همیشه تو فوتبال ایران محفوظه و واقعا اسطوره فوتبال و ورزش کشور هست.
ولی از نظر فنی سپس انقلاب دروازبان رو دست عابدزاده نداشتیم.


تسویه حساب با تیانجین و مذاکره با ژاپنی‌ها

2:

عابدزاده.اسطوره ای فراموش نشدی.


مهندس نفت یک نیمه برابر پرسپولیس


60 out of 100 based on 15 user ratings 890 reviews