نگاه اماری در یک سوم پایانی لیگ / 60 برد برای مدعیان بالانشین جدو


نگاه اماری در یک سوم پایانی لیگ / 60 برد برای مدعیان بالانشین جدونگاه اماری در یک سوم پایانی لیگ / 60 برد برای مدعیان بالانشین جدو
گاه اماری در یک سوم پایانی لیگ / 60 برد برای مدعیان بالانشین جدو

در بالای جدول هر چند جابجای های رخ داد اما چهره مدعیان کماکان در یک شش ضلعی برنامه دارد که از هفته ها قبل به تثبیت رسیده است

سایت گل – هفته بیستم رقابت های لیگ برتر با انجام 8 بازی بعد مدت ها در یک روز به پایان رسید ، در بالای جدول هر چند جابجای های رخ داد اما چهره مدعیان کماکان در یک شش ضلعی برنامه دارد که از هفته ها قبل به تثبیت رسیده است ، تیم ششم جدول سپاهان با 33 امتیازاز تیم هفتم جدول 5 امتیاز بیشتر دارد ، اما اتفاقی که در این هفته در جدول شاهد هستیم حضور تیم های اول تا چهارم با ترتیب تفاوت یک امتیازی است ، که در نوع خود بی سابقه وجالب می نماید .تنها فاصله دو امتیازی تیم چهارم با پنجم این روند را بر هم زده است.

رتبه بندی تک امتیازیاول – پرسپولیس 39 امتیازدوم – استقلال 38 امتیازسوم – نفت با 37 امتیازچهارم – فولاد با 36 امتیازپنجم – تراکتور سازی با 34 امتیازششم – سپاهان با 33 امتیاز

همه امار های شش ضلعی هااز نکات جالب توجه بررسی اماری شش تیم بالای جدول با 10 تیم پایین تر است که با هم مرور می کنیم.شش تیم بالانشین پرسپولیس ، استقلال ، نفت ، فولاد ، تراکتور سازی وسپاهان در شرایطی 60 برد و20 باخت رادر کارنامه خود به ثبت رسانده اند که 10 تیم بعدی جمعا 45 برد را در مقابل 85 باخت تجربه کرده اند .میانگین 10 برد برای هر تیم ومیانگین باخت 3/3گل های زده شش ضلعی ها 151 گل در مقابل 90 گل خورده بوده، در حالی ده تیم باقی مانده با 181 گلزده و242 گل خورده تفاوت فاحشی را با لانشینان رقم زده اند.

میانگین گلزده برای شش تیم 25/1 گل برای هرتیم و15 میانگین گل خورده

میانگین گلزده برای ده تیم 18/1 ومیانگین گل خورده 24/2 می باشد.94 out of 100 based on 44 user ratings 994 reviews