دانلود مستند از لاک جیغ تا خدا - این قسمت: مینو !


دانلود مستند از لاک جیغ تا خدا - این قسمت: مینو !


/ کليپ دانلود مستند از لاک جیغ تا خدا - این قسمت: مینو !
دانلود مستند از لاک جیغ تا خدا - این قسمت: مینو !
• زمان : 17:06
دانلود مستند از لاک جیغ تا خدا - این قسمت: خانم مینو کرریمی !
مستند "از لاک جیغ تا خدا" ماجرای تغییر 180 درجه ای افراد را به تصویر می کشد.
این برنامه قصد دارد با هدف تکریم حجاب و بانوان محجبه، با افرادی که به تازگی موفق به بهره مندی از پوشش چادر شده اند، گفتگو کند. الگوسازی برای جامعه دختران و زنان کشور و نیز ارائه حجاب برتر از اهداف این برنامه است.

يکشنبه، 21 تير
66 out of 100 based on 31 user ratings 356 reviews

عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: سلوک دولتمردان از دیدگاه امام خمینی (ره) - کارشناس: مهندس باهنر
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: ابعاد ایجابی نهضت امام خمینی (ره) درمقابل رژیم طاغوت - کارشناس: دکت
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: هنر دینی از دیدگاه امام خمینی (ره) - کارشناس: دکتر مجید شاه حسینی
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: فشار و تحریم ها از دیدگاه امام خمینی (ره) - کارشناس: دکتر محمد حسن ق
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: امام خمینی (ره) ، حوزه و دانشگاه- کارشناس: دکتر حسن غفوری فرد
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: معیشت مستضعفین ، همدلی دولت و ملت - کارشناس: دکتر حسن غفوری فرد
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: امام خمینی (ره) و عزاداری سید الشهدا علیه السلام - کارشناس: حاج سعی
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: امام خمینی (ره) و اسلام شناسی- کارشناس: حاج سعید حدادیان
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی در دیدگاه امام خمینی (ره) - کارشناس:
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: نگرش جهانی امام خمینی (ره) به آینده انقلاب اسلامی در مصاحبه با حسن
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: رویکرد امام خمینی (ره) در مواجهه با جنبشهای آزادی بخش جهان (یاسر عر
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: مقابله با تحریف اندیشه امام خمینی (ره) - کارشناس: حجت الاسلام سید ح
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: امام خمینی (ره) و اندیشه نسل سوم - کارشناس: محمدحسین جعفریان
عصر خمینی - بررسی گفتمان انقلاب اسلامی در صحیفه حضرت امام خمینی (ره) - موضوع: تکلیف گرائی از دیدگاه امام خمینی (ره) - کارشناس: حجت الاسلام ماندگا
*