مستند جالب «اشغال آزادی» با موضوع خودخواهی - (پیشنهاد ویژه)


مستند جالب «اشغال آزادی» با موضوع خودخواهی - (پیشنهاد ویژه)


/ کليپ مستند جالب «اشغال آزادی» با موضوع خودخواهی - (پیشنهاد ویژه)
مستند جالب «اشغال آزادی» با موضوع خودخواهی - (پیشنهاد ویژه)
• زمان : 3:29
دانلود مستند جالب اشغال آزادی
«اشغال آزادی» کاری از محسن آقائی و تهیه شده در مرکز سفیر فیلم، در مورد کسانی است که با خودخواهی های خودشان و چیزی که شاید اسمش را حق آزادی فردی می گذارند، باعث سلب آزادی دیگران و آزار آنان می شوند. این فیلم حدودا ۴ دقیقه است و راوی ندارد و از زاویه سوم شخص روایت می شود. هدف اصلی در کار «اشغال آزادی» تقبیح خودخواهی است.

سه‌شنبه، 9 آذر
66 out of 100 based on 61 user ratings 536 reviews