تصاویری از زلزله و سونامی


تصاویری از زلزله و سونامی


/ کليپ تصاویری از زلزله و سونامی
تصاویری از زلزله و سونامی
• زمان : 10:46
مستند زلزله و سونامی _ از ژاپن تا سیاتل آمریکا _ همراه با توضیحات کارشناسان

يکشنبه، 8
54 out of 100 based on 29 user ratings 1154 reviews