دانلود مستند انتخاب شرکت ها: (نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درآمریکا)


دانلود مستند انتخاب شرکت ها: (نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درآمریکا)


/ کليپ دانلود مستند انتخاب شرکت ها: (نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درآمریکا)
دانلود مستند انتخاب شرکت ها: (نحوه برگزاری انتخابات ریاست جمهوری درآمریکا)
• زمان : 15:13
دانلود مستند راز شرکت ها - مستند انتخاب شرکت‌ها به بررسی نظام انتخاباتی آمریکا و پشت پرده‌های آن می پردازد و از سلطه نظام تبلیغاتی حاکم بر فضای انتخاباتی آمریکا پرده برداری می نماید.

سه‌شنبه، 3
60 out of 100 based on 35 user ratings 560 reviews