مجموعه مستند دین و دانش قسمت دوازدهم


مجموعه مستند دین و دانش قسمت دوازدهم


/ کليپ مجموعه مستند دین و دانش قسمت دوازدهم
مجموعه مستند دین و دانش قسمت دوازدهم
• زمان : 17:06
مجموعه مستند دین و دانش قسمت دوازدهم
احکام تقلید: فتوا و دستور مجتهد
تاریخ اسلام: غزوه احد
حکمت های قرآن: وحدت
زندگینامه علما: ابو محمد عبد الله (ابن خشاب)
مناجات و راز و نیاز
کارشناس: دکتر محمد بیستونی

پنجشنبه، 21
66 out of 100 based on 51 user ratings 926 reviews