مجموعه مستند منادیان آزادی - مارتین لوتر لینگ


مجموعه مستند منادیان آزادی - مارتین لوتر لینگ


/ کليپ مجموعه مستند منادیان آزادی - مارتین لوتر لینگ
مجموعه مستند منادیان آزادی - مارتین لوتر لینگ
• زمان : 8:19
دانلود مجموعه مستند منادیان آزادی پخش شده از شبکه خبر- این قسمت مارتین لوتر لینگ Martin Luther King, Jr.
یکصد سال یک مرد آمریکایی اعلامیه ی آزادی بردگان را امضا کرد این فرمان پر بار همچون فانوس دریایی امیدی در دل میلیون ها برده ی سیاه پوست افکند که در آتش بی امان بیداد می سوختند.

پنجشنبه، 13 آذر
78 out of 100 based on 53 user ratings 1028 reviews