فیلم سینمائی مادر - به طور کامل - کیفیت پائین


فیلم سینمائی مادر - به طور کامل - کیفیت پائین


/ کليپ فیلم سینمائی مادر - به طور کامل - کیفیت پائین
فیلم سینمائی مادر - به طور کامل - کیفیت پائین
• زمان : 01:43:38
فیلم سینمائی مادر آخرین کار و بیادماندنی ترین کار از مجموعه فیلم های مرحوم علی حاتمی با بازی مرحومه رقیه چهره آزاد در نقش مادر و بسیاری از بازیگران فاخر ایران

يکشنبه، 8
80 out of 100 based on 40 user ratings 290 reviews