دکتر حسن عباسی: جهان موازی ۹ ( تحلیل سریال فرینج FRINGE )


دکتر حسن عباسی: جهان موازی ۹ ( تحلیل سریال فرینج FRINGE )


/ کليپ دکتر حسن عباسی: جهان موازی ۹ ( تحلیل سریال فرینج FRINGE )
دکتر حسن عباسی: جهان موازی ۹ ( تحلیل سریال فرینج FRINGE )
• زمان : 1:32:53
جهان موازی ۹ : دانلود سخنرانی دکتر حسن عباسی ، جلسه 351 کلبه کرامت تحلیل سریال بسیار مهم فرینج FRINGE و Supernatural و Legion
جهان موازی و تخریب فرشتگان مقرب الهی

سه‌شنبه، 9
66 out of 100 based on 61 user ratings 1136 reviews