سخاوت و آثار بخل


سخاوت و آثار بخل


/ کليپ سخاوت و آثار بخل
سخاوت و آثار بخل
• زمان : 58:54
برنامه عطر زندگي رادیویی با بررسي ابعاد مباحث و مسائل اجتماعي، چالش‌هاي فراروي فرهنگ عمومي، به بيان و طراحي الگوي زندگي جامعه ديني مي‌پردازد؛ کارشناسان: استاددراني -ابراهيم مقدم

سه‌شنبه، 24
60 out of 100 based on 35 user ratings 1160 reviews