برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 20


برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 20


/ کليپ برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 20
برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 20
• زمان : 37:34
برنامه رادیویی شعاع فروزان پیرامون فلسفه و ضرورت « اصل ولايت فقيه» ؛پخش شده از رادیو معارف؛ کارشناسان: سيفي مازندراني و شاكرين

چهارشنبه، 25
66 out of 100 based on 61 user ratings 836 reviews