برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 2


برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 2


/ کليپ برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 2
برنامه رادیویی شعاع فروزان، قسمت 2
• زمان : 37:21
برنامه رادیویی شعاع فروزان پیرامون فلسفه و ضرورت « اصل ولايت فقيه» ؛پخش شده از رادیو معارف؛ کارشناسان: سيفي مازندراني و شاكرين

چهارشنبه، 25
72 out of 100 based on 57 user ratings 182 reviews