سوره بقره آیات 257 الی 258-ربا چیست و رباخواران کی انند؟


سوره بقره آیات 257 الی 258-ربا چیست و رباخواران کی انند؟


/ کليپ سوره بقره آیات 257 الی 258-ربا چیست و رباخواران کی انند؟
سوره بقره آیات 257 الی 258-ربا چیست و رباخواران کی انند؟
• زمان : 07:17
مجموعه هاي قرائت قرآن پخش شده از شبکه قرآن-براساس مفهوم آيات

چهارشنبه، 17
78 out of 100 based on 43 user ratings 368 reviews