شهریار پرهیزگار | جزء 30


شهریار پرهیزگار | جزء 30


/ کليپ شهریار پرهیزگار | جزء 30
شهریار پرهیزگار | جزء 30
• زمان : 00:54:08
دانلود ترتیل کامل قرآن کریم به تفکیک 30 جزء با صدای استاد شهریار پرهیزگار

دوشنبه، 19
78 out of 100 based on 63 user ratings 1088 reviews