قرائت مجوّد قرآن کریم، عبدالباسط / سوره صافات


قرائت مجوّد قرآن کریم، عبدالباسط / سوره صافات


/ کليپ قرائت مجوّد قرآن کریم، عبدالباسط / سوره صافات
قرائت مجوّد قرآن کریم، عبدالباسط / سوره صافات
• زمان : 00:52:41
دانلود مجموعه کامل قرائت قرآن کریم به صورت مجوّد با تلاوت استاد مرحوم عبدالباسط عبدالصمد؛ مجوّد: قرائتی است که از قرائت تحقیق آهسته تر تلاوت می شود. در این قرائت قواعد تجویدی کاملا رعایت می شود.

سه‌شنبه، 27
60 out of 100 based on 45 user ratings 1220 reviews

ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره مجادله
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره مجادله
قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره حدید
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره حدید
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره حدید
قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره واقعه
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره واقعه
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره واقعه
قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره الرحمن
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره الرحمن
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره الرحمن
قرآن مجوّد، عبداللّه بصفر / سوره قمر
ترتیل قرآن کریم، عبدالفتاح (روایت حفص عن عاصم) / سوره قمر
ترجمه گویای قرآن کریم به زبان ترکی استانبولی با صدای کوچکدنیز / سوره قمر
*